การประชุมผู้ประกอบการรุ่นใหม่ YEC ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 1/ 2562


2019-07-01 11:31

จำนวนครั้งที่อ่าน : 523

วันที่ 30 มิถุนายน 2562 เวลา 13.00 น. ณ โรงแรมโฆษะขอนแก่นอำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น นายนิมิต สิทธิไตรย์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมประชุมสังเกตการณ์ การประชุมผู้ประกอบการรุ่นใหม่ YEC ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 1/ 2562 โดย นายมงคล ตันสวรรณ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่ภาคฯ เป็นประธานที่ประชุม และYEC ภาคร่วมประชุมพร้อมเพรียง

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2562 ที่ โรงแรมโฆษะ จังหวัดขอนแก่น ท่านมงคล ตันสุวรรณ เลขาธิการหอการค้าภาคอิสาน ในฐานะ กรรมการส่งเสริมของ YEC (โดยตำแหน่ง) การหารือกับ กลุ่มyec ภาคอิสาน สรุปมีทิศทางที่ดีมาก

การประชุม กับ กลุ่ม yec อิสาน ยังชี้ ให้ เห็นถึง Missing link ระหว่าง หอการค้าจังหวัดและ YEC ในบางจังหวัด ผมได้ให้ความมั่นใจกับน้องๆYEC ว่า หอจังหวัดฯในภาคอีสานพร้อมให้การสนับสนุนYEC โดยบางจังหวัดสะท้อนว่าได้ขับเคลื่อนกิจกรรมไปพร้อมกับหอจังหวัดได้ด้วยดีมาโดยตลอด เป็นที่น่าชื่นชมจากการที่ YEC ในภาคอีสานมีการสรุปผลงานออกมามาก ดีๆทั้งนั้น

ท่านมงคล ตันสุวรรณ ยังไปฝากขอให้น้องๆYECเป็นส่วนหนึ่งในการในการขับเคลื่อนเรื่องการบริจาคเลือดให้ได้ 20,000 ยูนิต ภายใน 31/12/2562 นี้ และ ได้ข้อมูล เป็นข่าวดี...ว่า น้องเปิ้ล ประธาน YEC ได้ดำเนินการเข้าพบนายกเหล่ากาชาดและออกพื้นที่ร่วมในบางกิจกรรม และทุกยอดการบริจาคของจังหวัด จะส่งเป็นของหอฯบุรีรัมย์ทั้งหมด

แนวทางการขับเคลื่อนประชุมผู้ประกอบการรุ่นรุ่นใหม่ (YEC) โดยแจ้งผังรายชื่อคณะกรรมการ เพื่อทราบและพิจารณาแต่งตั้ง

  • คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการรุ่นใหม่ YEC หอการค้าไทย
  • คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (YEC) ประจำปี 2562-2563

และโดยคณะกรรมการฯ จะดำเนินการแต่งตั้ง ผู้แทน YEC ภาคเหนือ 2 คน แต่งตั้งเป็นกรรมการ, ผู้แทน YEC ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 คน แต่งตั้งเป็นกรรมการ, ผู้แทน YEC ภาคตะวันออก 2 คน แต่งตั้งเป็นกรรมการ ภาคใต้ 2 คน เป็นกรรมการ และ ผู้แทน YEC กรุงเทพ 2 คน แต่งตั้งเป็นกรรมการ โดยท่านประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นิมิต สิทธิไตรย์ ขับเคลื่อนให้เกิดกลุ่ม YEC UBON ให้เข้มแข็ง สู่การผลักดันให้ได้รับการแต่งตั้งเป็นหนึ่งในผู้แทน YEC ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นกรรมการฯ

แนวทางการดำเนินงานเและและพัฒนาผู้ประกอบการรุ่นใหม่ YEC ให้เป็นเครือข่ายความร่วมมือที่เข้มแข็งและมีความพร้อมหอการค้าไทยและหอการค้าจังหวัดทั่วประเทศ ในการขับเคลื่อนนโยบายไปสู่การปฏิบัติเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กร และสมาชิกของหอการค้า รวมทั้งการจัดทำโครงการสร้างการบริหารงาน YEC ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน


8columns ให้บริการเว็บไซต์ สมัยใหม่ แบบ Responsive แสดงผลได้ บนอุปกรณ์ต่างๆ พร้อมระบบแก้ไขข้อมูล ที่ใช้งานง่าย แก้ไขข้อมูล ได้โดยตรง ผ่านหน้าเว็บ เห็นผลการเปลี่ยนแปลง ได้ทันที สามารถดูแลเว็บไซต์ได้เอง โดยไม่ต้องพึ่งโปรแกรมเมอร์ รองรับการ ปรับแต่ง SEO ช่วยให้เว็บไซต์ ค้นเจอใน Google!