การประชุมผู้ประกอบการรุ่นใหม่ YEC ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 1/ 2562


2019-07-01 11:31

จำนวนครั้งที่อ่าน : 404

วันที่ 30 มิถุนายน 2562 เวลา 13.00 น. ณ โรงแรมโฆษะขอนแก่นอำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น นายนิมิต สิทธิไตรย์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมประชุมสังเกตการณ์ การประชุมผู้ประกอบการรุ่นใหม่ YEC ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 1/ 2562 โดย นายมงคล ตันสวรรณ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่ภาคฯ เป็นประธานที่ประชุม และYEC ภาคร่วมประชุมพร้อมเพรียง

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2562 ที่ โรงแรมโฆษะ จังหวัดขอนแก่น ท่านมงคล ตันสุวรรณ เลขาธิการหอการค้าภาคอิสาน ในฐานะ กรรมการส่งเสริมของ YEC (โดยตำแหน่ง) การหารือกับ กลุ่มyec ภาคอิสาน สรุปมีทิศทางที่ดีมาก

การประชุม กับ กลุ่ม yec อิสาน ยังชี้ ให้ เห็นถึง Missing link ระหว่าง หอการค้าจังหวัดและ YEC ในบางจังหวัด ผมได้ให้ความมั่นใจกับน้องๆYEC ว่า หอจังหวัดฯในภาคอีสานพร้อมให้การสนับสนุนYEC โดยบางจังหวัดสะท้อนว่าได้ขับเคลื่อนกิจกรรมไปพร้อมกับหอจังหวัดได้ด้วยดีมาโดยตลอด เป็นที่น่าชื่นชมจากการที่ YEC ในภาคอีสานมีการสรุปผลงานออกมามาก ดีๆทั้งนั้น

ท่านมงคล ตันสุวรรณ ยังไปฝากขอให้น้องๆYECเป็นส่วนหนึ่งในการในการขับเคลื่อนเรื่องการบริจาคเลือดให้ได้ 20,000 ยูนิต ภายใน 31/12/2562 นี้ และ ได้ข้อมูล เป็นข่าวดี...ว่า น้องเปิ้ล ประธาน YEC ได้ดำเนินการเข้าพบนายกเหล่ากาชาดและออกพื้นที่ร่วมในบางกิจกรรม และทุกยอดการบริจาคของจังหวัด จะส่งเป็นของหอฯบุรีรัมย์ทั้งหมด

แนวทางการขับเคลื่อนประชุมผู้ประกอบการรุ่นรุ่นใหม่ (YEC) โดยแจ้งผังรายชื่อคณะกรรมการ เพื่อทราบและพิจารณาแต่งตั้ง

  • คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการรุ่นใหม่ YEC หอการค้าไทย
  • คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (YEC) ประจำปี 2562-2563

และโดยคณะกรรมการฯ จะดำเนินการแต่งตั้ง ผู้แทน YEC ภาคเหนือ 2 คน แต่งตั้งเป็นกรรมการ, ผู้แทน YEC ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 คน แต่งตั้งเป็นกรรมการ, ผู้แทน YEC ภาคตะวันออก 2 คน แต่งตั้งเป็นกรรมการ ภาคใต้ 2 คน เป็นกรรมการ และ ผู้แทน YEC กรุงเทพ 2 คน แต่งตั้งเป็นกรรมการ โดยท่านประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นิมิต สิทธิไตรย์ ขับเคลื่อนให้เกิดกลุ่ม YEC UBON ให้เข้มแข็ง สู่การผลักดันให้ได้รับการแต่งตั้งเป็นหนึ่งในผู้แทน YEC ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นกรรมการฯ

แนวทางการดำเนินงานเและและพัฒนาผู้ประกอบการรุ่นใหม่ YEC ให้เป็นเครือข่ายความร่วมมือที่เข้มแข็งและมีความพร้อมหอการค้าไทยและหอการค้าจังหวัดทั่วประเทศ ในการขับเคลื่อนนโยบายไปสู่การปฏิบัติเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กร และสมาชิกของหอการค้า รวมทั้งการจัดทำโครงการสร้างการบริหารงาน YEC ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน


Lorem ipsum dolor

Lorem ipsum dolor วาระงานหอการค้าอุบล

วันอาทิตย์ที่ 1 สิงหาคม 2564

วันจันทร์ที่ 2 สิงหาคม 2564

เวลา 10.00-16.30 น. ณ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ขอความร่วมมือสั่งซื้อผลผลิตมังคุดของเกษตรกรจังหวัดพังงา

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานพาณิชย์จังหวัด

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

มอบหมายให้.....รอมอบหมาย.... เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 375/2564 ลงรับวันที่ 30 กรกฏาคม 2564 เวลา 11.00 น.

https://drive.google.com/file/d/1cY09JR5pwpSZvj4TbYWqFcMZD_aCLHyb/view?usp=sharing

วันอังคารที่ 3 สิงหาคม 2564

เวลา 09.00 - 12.00 น. ผ่านโปรแกรม Zoom Conference (รอรับลิ้ง) เรื่อง ขอควมอนุเคราะห์ร่วมเป็นวิทยากรการเสวนา

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ ขอความอนุเคราะห์

มอบหมายให้คุณมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้า คุณจักรพันธ์ กวีนัฎธยานนท์ รองประธานหอการค้า เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 373/2564 ลงรับวันที่ 29 กรกฏาคม 2564 เวลา 11.30 น.

https://drive.google.com/file/d/1-A1EwVphNBD4aCpyCDSf12zkX3AMXVQ8/view?usp=sharing

วันพุธที่ 4 สิงหาคม 2564

เวลา 08.30-12.00 น. ณ ออนไลน์ (รอรับลิ้ง) เรื่อง ขอเชิญประชุมผังน้ำ ครั้งที่ 3 โครงการจัดทำผังน้ำ ลุ่มน้ำมูล (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)

หน่วยงานต้นเรื่อง ศูนน์อำนวยการน้ำแห่งชาติ

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้.............................. เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 368/2564 ลงรับวันที่ 27 กรกฏาคม 2564 เวลา 09.26 น.

https://drive.google.com/file/d/19AAL2GZlUqMDqVFsYjNxY9WCUTvSPfGI/view?usp=sharing

วันพฤหัสบดีที่ 5 สิงหาคม 2564

วันศุกร์ที่ 6 สิงหาคม 2564

วันเสาร์ที่ 7 สิงหาคม 2564

วันอาทิตย์ที่ 8 สิงหาคม 2564

วันจันทร์ที่ 9 สิงหาคม 2564

วันอังคารที่ 10 สิงหาคม 2564

วันพุธที่ 11 สิงหาคม 2564

เวลา 08.30-16.00 น. ณ ห้องประชุมนายเลิศ โรงแรมแอล เจ ดิเอมเมอรัล อ.เมือง จ.จำนาจเจริญ

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 1 และครั้งที่2 โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำพื้นที่ลุ่มแม่น้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือเรียน คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่ภาค

หน่วยงานต้นเรื่อง ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีทรัพยากรน้ำ

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้............iรอมอบหมาย............... เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 360/2564 ลงรับวันที่ 22 กรกฏาคม 2564 เวลา 14.25 น.

https://drive.google.com/file/d/1qt8Lwd5ujf37NlKpm47wwoKxuxE0Fxn8/view?usp=sharing

วันพฤหัสบดีที่ 12 สิงหาคม 2564

วันศุกร์ที่ 13 สิงหาคม 2564

วันเสาร์ที่ 14 สิงหาคม 2564

วันอาทิตย์ที่ 15 สิงหาคม 2564

วันจันทร์ที่ 16 สิงหาคม 2564

วันอังคารที่ 17 สิงหาคม 2564

วันพุธที่ 18 สิงหาคม 2564

วันพฤหัสบดีที่ 19 สิงหาคม 2564

วันศุกร์ที่ 20 สิงหาคม 2564

วันเสาร์ที่ 21 สิงหาคม 2564

วันอาทิตย์ที่ 22 สิงหาคม 2564

วันจันทร์ที่ 23 สิงหาคม 2564

วันอังคารที่ 24 สิงหาคม 2564

วันพุธที่ 25 สิงหาคม 2564

วันพฤหัสบดีที่ 26 สิงหาคม 2564

เวลา 10.00-12.00 น. ณ ระบบ Google Meet

เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการธุรกิจปศุสัตว์และแปรรูป ครั้งที่ 2/2564

ผ่าน VDO Conference (Google Hangout Meet)

รหัสผ่าน: mvb-hbws-zho

หน่วยงานต้นเรื่อง หอการค้าไทย

การปฏิบัติ วันพฤหัสบดีที่ 26 สิงหาคม 2564

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้.....รอมอบหมาย.... เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 377/2564 ลงรับวันที่ 30 กรกฏาคม 2564 เวลา 11.00 น.

https://drive.google.com/file/d/1GVfZoawh8naBg0ssSbHFX5obAzOmYMeu/view?usp=sharing

วันศุกร์ที่ 27 สิงหาคม 2564

วันเสาร์ที่ 28 สิงหาคม 2564

วันอาทิตย์ที่ 29 สิงหาคม 2564

วันจันทร์ที่ 30 สิงหาคม 2564

วันอังคารที่ 31 สิงหาคม 2564