การประชุมอนุกรรมการ พิจารณาค่าจ้างขั้นต่ำแรงงานจังหวัดหนองคาย


2019-06-29 04:26

จำนวนครั้งที่อ่าน : 115

วันนี้ ที่ 28 มิถุนายน 2562 เวลา 13.00-16.00น. นางวิลาวัณย์ กนกศิลป์ ได้เข้าร่วมประชุมอนุกรรมการ พิจารณาค่าจ้างขั้นต่ำแรงงานจังหวัดหนองคาย โดยมีท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย ท่าน จิรศักดิ์ ศรีคชา เป็นประธาน

วันนี้ ที่ 28 มิถุนายน 2562 เวลา 13.00-16.00น. นางวิลาวัณย์ กนกศิลป์ ได้เข้าร่วมประชุมอนุกรรมการ พิจารณาค่าจ้างขั้นต่ำแรงงานจังหวัดหนองคาย โดยมีท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย ท่าน จิรศักดิ์ ศรีคชา เป็นประธาน ท่านแรงงานจังหวัดเป็นเลขาธิการ มีฝ่ายลูกจ้าง และนายจ้าง อย่างละ 5 ท่าน ฝ่ายภาครัฐอีก 5 ท่าน โดยได้รับทราบบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบ และสถานการณ์ภาวะเศรษฐกิจ การบริโภค สถานการณ์แรงงาน ทั้งในปัจจุบันและการคาดการณ์ในอนาคต ปรึกษาหารือ และเพื่อพิจารณา และเตรียมที่จะประชุมครั้งต่อไป


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603