การประชุมอนุกรรมการ พิจารณาค่าจ้างขั้นต่ำแรงงานจังหวัดหนองคาย


2019-06-29 04:26

จำนวนครั้งที่อ่าน : 148

วันนี้ ที่ 28 มิถุนายน 2562 เวลา 13.00-16.00น. นางวิลาวัณย์ กนกศิลป์ ได้เข้าร่วมประชุมอนุกรรมการ พิจารณาค่าจ้างขั้นต่ำแรงงานจังหวัดหนองคาย โดยมีท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย ท่าน จิรศักดิ์ ศรีคชา เป็นประธาน

วันนี้ ที่ 28 มิถุนายน 2562 เวลา 13.00-16.00น. นางวิลาวัณย์ กนกศิลป์ ได้เข้าร่วมประชุมอนุกรรมการ พิจารณาค่าจ้างขั้นต่ำแรงงานจังหวัดหนองคาย โดยมีท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย ท่าน จิรศักดิ์ ศรีคชา เป็นประธาน ท่านแรงงานจังหวัดเป็นเลขาธิการ มีฝ่ายลูกจ้าง และนายจ้าง อย่างละ 5 ท่าน ฝ่ายภาครัฐอีก 5 ท่าน โดยได้รับทราบบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบ และสถานการณ์ภาวะเศรษฐกิจ การบริโภค สถานการณ์แรงงาน ทั้งในปัจจุบันและการคาดการณ์ในอนาคต ปรึกษาหารือ และเพื่อพิจารณา และเตรียมที่จะประชุมครั้งต่อไป


8columns ให้บริการเว็บไซต์ สมัยใหม่ แบบ Responsive แสดงผลได้ บนอุปกรณ์ต่างๆ พร้อมระบบแก้ไขข้อมูล ที่ใช้งานง่าย แก้ไขข้อมูล ได้โดยตรง ผ่านหน้าเว็บ เห็นผลการเปลี่ยนแปลง ได้ทันที สามารถดูแลเว็บไซต์ได้เอง โดยไม่ต้องพึ่งโปรแกรมเมอร์ รองรับการ ปรับแต่ง SEO ช่วยให้เว็บไซต์ ค้นเจอใน Google!