สรุปเศรษฐกิจภูมิภาค ภาคอีสาน ประจำเดือนพฤษภาคม


2019-06-29 03:46

จำนวนครั้งที่อ่าน : 106

ภาพรวมเศรษฐกิจภาคอีสาน อยู่ในช่วงขับเคลื่อน คงต้องรอความชัดเจนของการเลื่อกตั้งก่อน นักลงทุนต่างๆ จึงจะเข้ามา แต่ถ้าดูในภาพรวมนั้น จะได้ว่าการได้รับเงินงบประมาณจากภาครัฐถือเป็นตัวกระตุ้นหลักที่ทำให้มีความพร้อมในการขับเคลื่อนได้ในระดับหนึ่ง

สรุปเศรษฐกิจภูมิภาค ภาคอีสาน ประจำเดือนพฤษภาคม

ภาพรวมเศรษฐกิจภาคอีสาน อยู่ในช่วงขับเคลื่อน คงต้องรอความชัดเจนของการเลื่อกตั้งก่อน นักลงทุนต่างๆ จึงจะเข้ามา แต่ถ้าดูในภาพรวมนั้น จะได้ว่าการได้รับเงินงบประมาณจากภาครัฐถือเป็นตัวกระตุ้นหลักที่ทำให้มีความพร้อมในการขับเคลื่อนได้ในระดับหนึ่ง อาทิ โครงการท่องเที่ยวริมโขง, โครงการสะพานมิตรภาพ แห่งที่ 5 ไทย-ลาว ที่บึงกาฬ, โครงการรถไฟรางคู่ จากบ้านไผ่-นครพนม เป็นต้น


8columns ให้บริการเว็บไซต์ สมัยใหม่ แบบ Responsive แสดงผลได้ บนอุปกรณ์ต่างๆ พร้อมระบบแก้ไขข้อมูล ที่ใช้งานง่าย แก้ไขข้อมูล ได้โดยตรง ผ่านหน้าเว็บ เห็นผลการเปลี่ยนแปลง ได้ทันที สามารถดูแลเว็บไซต์ได้เอง โดยไม่ต้องพึ่งโปรแกรมเมอร์ รองรับการ ปรับแต่ง SEO ช่วยให้เว็บไซต์ ค้นเจอใน Google!