สรุปเศรษฐกิจภูมิภาค ภาคอีสาน ประจำเดือนพฤษภาคม


2019-06-29 03:46

จำนวนครั้งที่อ่าน : 75

ภาพรวมเศรษฐกิจภาคอีสาน อยู่ในช่วงขับเคลื่อน คงต้องรอความชัดเจนของการเลื่อกตั้งก่อน นักลงทุนต่างๆ จึงจะเข้ามา แต่ถ้าดูในภาพรวมนั้น จะได้ว่าการได้รับเงินงบประมาณจากภาครัฐถือเป็นตัวกระตุ้นหลักที่ทำให้มีความพร้อมในการขับเคลื่อนได้ในระดับหนึ่ง

สรุปเศรษฐกิจภูมิภาค ภาคอีสาน ประจำเดือนพฤษภาคม

ภาพรวมเศรษฐกิจภาคอีสาน อยู่ในช่วงขับเคลื่อน คงต้องรอความชัดเจนของการเลื่อกตั้งก่อน นักลงทุนต่างๆ จึงจะเข้ามา แต่ถ้าดูในภาพรวมนั้น จะได้ว่าการได้รับเงินงบประมาณจากภาครัฐถือเป็นตัวกระตุ้นหลักที่ทำให้มีความพร้อมในการขับเคลื่อนได้ในระดับหนึ่ง อาทิ โครงการท่องเที่ยวริมโขง, โครงการสะพานมิตรภาพ แห่งที่ 5 ไทย-ลาว ที่บึงกาฬ, โครงการรถไฟรางคู่ จากบ้านไผ่-นครพนม เป็นต้น


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603