การประชุมคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หอการค้าไทยครั้งที่ 2 / 2562


2019-06-28 18:07

จำนวนครั้งที่อ่าน : 283

วันที่ 30 มิถุนายน 2562 เวลา 09:00 น.-12:00 น. ณ ห้องเพชร 1 โรงแรมโฆษะ ขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น นายสมชาติ พงคพนาไกร ประธานหอการค้า กลุ่มจังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนล่าง 2 และ ประธานกรรมการ อาวุโส หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี

นายนิมิต สิทธิไตรย์ ประธานหอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี, นายมงคล จุลทัศน์ เลขาธิการหอการค้า กลุ่มจังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนล่าง 2 และ รองประธานกรรมการ หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี, นางรัตนากร ฑีฆธนานนท์ กรรมการเลขาธิการ หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี, นายสนั่น สุตัญตั้งใจ รองประธานกรรมการ หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี, นายประมอน เขียวขำ รองประธานกรรมการ หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วย คณะเจ้าหน้า หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมประชุม คณะกรรมการ พัฒนาเศรษฐกิจ พื้นที่ภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ หอการค้าไทย ครั้งที่ 2 / 2562 โดยมี นายสวาท ธีระรัตนนุกูลชัย รองประธานกรรมการ หอการค้าไทย และ ประธานคณะกรรมการ พัฒนาเศรษฐกิจ พื้นที่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นประธาน กล่าวเปิด การประชุม

สรุปผลการขับเคลื่อน ยุทธศาสตร์ เศรษฐกิจอีสาน 2020

  1. ด้านการค้า การลงทุน และการค้าชายแดน
  2. ด้านเกษตรและอาหาร
  3. ด้านท่องเที่ยวและบริการ
  • แนวทางการขับเคลื่อนผู้ประกอบการรุ่นใหม่

YEC ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

  • การเตรียมความพร้อมการเป็นเจ้าภาพจัดงานสัมมนาหอการค้าทั่วประเทศ ครั้งที่ 38 ณ จังหวัดอุบลราชธานี
  • ปัญหาเรื่องการดูดทรายของผู้ประกอบการในจังหวัดตามแนวแม่น้ำโขง
  • รายงานความคืบหน้างานเสริมสร้างหอการค้าสู่ความเข้มแข็งและแข่งขันได้ ณ มิถุนายน 2562 (รณรงค์เพิ่มสมาชิก/ป้านของดีจังหวัด/สิทธิประโยชน์/บัตรสมาชิก/SME คลีนิก/โครงการบริจาคโลหิต)
  • การอบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงหอการค้าจังหวัดประจำปี 2562
  • รายงานภาวะเศรษฐกิจภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  • เพลงหอการค้าอีสาน

8columns ให้บริการเว็บไซต์ สมัยใหม่ แบบ Responsive แสดงผลได้ บนอุปกรณ์ต่างๆ พร้อมระบบแก้ไขข้อมูล ที่ใช้งานง่าย แก้ไขข้อมูล ได้โดยตรง ผ่านหน้าเว็บ เห็นผลการเปลี่ยนแปลง ได้ทันที สามารถดูแลเว็บไซต์ได้เอง โดยไม่ต้องพึ่งโปรแกรมเมอร์ รองรับการ ปรับแต่ง SEO ช่วยให้เว็บไซต์ ค้นเจอใน Google!