พิธีเปิดหอการค้าแฟร์ 2019 ณ จังหวัดขอนแก่น


2019-06-28 17:56

จำนวนครั้งที่อ่าน : 132

วันที่ 29 มิถุนายน 2562 เวลา 16.00 น.-18.00 น. ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ ขอนแก่น (KICE) นายสมชาติ พงคพนาไกร ประธานหอการค้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 และประธานกรรมการอาวุโสหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี,นายนิมิต สิทธิไตรย์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี,นายมงคล จุลทัศน์ เลขาธิการหอการค้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 และรองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี, นางรัตนากร ฑีฆธนานนท์ กรรมการเลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี, นายสนั่น สุตัญตั้งใจ รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี, นายประมอน เขียวขำ รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมพิธีเปิดหอการค้าแฟร์ 2019

โดย กลินท์ สารสิน ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และโดยมี นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวต้อนรับและร่วมเปิดงาน และมีคณะกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย หอการค้าจังหวัด YEC จังหวัด คณะผู้จัดงาน ผู้สนับสนุนการจัดงาน และแขกผู้มีเกียรติร่วมพิธีเปิดงาน

และต่อมาเวลา 18.30 น.-21.00 น. โรงแรมราชาวดี คณะร่วมรับประทานอาหาร โดยประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ขับร้องเพลง welcome to isan ในบรรยากาศสนุกสนาน เต็มไปด้วยความอบอุ่นของชาวหอการค้าภาคอีสาน

และต่อมาเวลา 18.30 น.-21.00 น. โรงแรมราชาวดี คณะร่วมรับประทานอาหาร โดยประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ขับร้องเพลง welcome to isan ในบรรยากาศสนุกสนาน เต็มไปด้วยความอบอุ่นของชาวหอการค้าภาคอีสาน


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603