ประชุมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เศรษฐกิจอีสาน 2020 ในการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หอการค้าไทย ครั้งที่ 2/2562 ในระหว่างวันที่ 29-30 มิถุนายน 2562 ณ จังหวัดขอนแก่น


2019-06-28 17:35

จำนวนครั้งที่อ่าน : 153

วันที่ 29 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุม Meeting Room 3-4 ชั้น 2 ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติขอนแก่น นายสมชาติ พงคพนาไกร ประธานหอการค้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 และประธานกรรมการอาวุโสหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี,นายนิมิต สิทธิไตรย์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี,นายมงคล จุลทัศน์ เลขาธิการหอการค้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 และรองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี, นางรัตนากร ฑีฆธนานนท์ กรรมการเลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี, นายสนั่น สุตัญตั้งใจ รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี, นายประมอน เขียวขำ รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมประชุมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เศรษฐกิจอีสาน 2020 ในการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หอการค้าไทย ครั้งที่ 2/2562 ในระหว่างวันที่ 29-30 มิถุนายน 2562 ณ จังหวัดขอนแก่น โดยมี นายกลินท์ สารสิน ประธานกรรมการหอการค้าไทย เป็นประธานในการประชุม

  • การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เศรษฐกิจอีสาน 2020

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

  • สรุปผลการ Workshop เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ภาค 5 ภาค

ประเด็นคำถาม : นโยบายเร่งด่วนที่อยากให้รัฐบาลเร่งดำเนินงานการ

  • แผนงานโครงการที่ขับเคลื่อนต่อในระยะต่อไป

แผนงานโครงการ ภายใต้ยุทธศาสตร์เศรษฐกิจอีสาน 2020

  • การค้า การบงทุน และการค้าชายแดน
  • เกษตรและอาหาร
  • ท่องเที่ยวและบริการ
  • โครงสร้างพื้นฐาน

วิสัยทัศน์

ยุทธศาสตร์ "อีสาน 2020"

"เป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจ การค้าการลงทุน การเกษตร และบริการเชื่อมโยงภูมิภาค และอนุภูมิภาคสังคมเข้มแข็งอยู่ดี มีสุข และเป็นธรรมอย่างยั่งยืน"


8columns ให้บริการเว็บไซต์ สมัยใหม่ แบบ Responsive แสดงผลได้ บนอุปกรณ์ต่างๆ พร้อมระบบแก้ไขข้อมูล ที่ใช้งานง่าย แก้ไขข้อมูล ได้โดยตรง ผ่านหน้าเว็บ เห็นผลการเปลี่ยนแปลง ได้ทันที สามารถดูแลเว็บไซต์ได้เอง โดยไม่ต้องพึ่งโปรแกรมเมอร์ รองรับการ ปรับแต่ง SEO ช่วยให้เว็บไซต์ ค้นเจอใน Google!