พิธีเปิด ‘ตลาดนัด คนอุบลพ้นจน’ ตามโครงการอุบลฯ ชุมชนประชารัฐเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีมีความสุข (UBON Happy Village)


2019-06-27 15:11

จำนวนครั้งที่อ่าน : 148

วันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ เรือนไทย หน้าศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี (ใหม่) นางรัตนากร ฑีฆธนานนท์ กรรมการเลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และนางพริ้งพิศ วังทอง รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมพิธีเปิด ‘ตลาดนัด คนอุบลพ้นจน’ ตามโครงการอุบลฯ ชุมชนประชารัฐเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีมีความสุข (UBON Happy Village) โดยมีนายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีเปิดงาน และกล่าวรายงานโดย นางทรงลักษณ์ วรภัย พัฒนาการจังหวัดอุบลราชธานี

กิจกรรมภายในงานตลาดนัด คนอุบลฯ พ้นจน

  1. นิทรรศการการแก้ไขปัญหาความยากจน จาก 11 อำเภอ (อำเภอตระการพืชผล/อำเภอน้ำขุ่น/อำเภอดอนมดแดง/อำเภอเขื่องใน/อำเภอวารินชำราบ/อำเภอสำโรง/อำเภอเหล่าเสือโก๊ก/อำเภอโพธิ์ไทร/อำเภอทุ่งศรีอุดม/อำเภอพิบูลฯ/อำเภอม่วงสามสิบ)
  2. นิทรรศการหมู่บ้านสัมมาชีพชุมชน
  3. การแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP
  4. การจำหน่ายสินค้า ตลาดประชารัฐ คนไทยยิ้มได้
  5. การแสดงศิลปวัฒนธรรม
  6. เวทีเสวนา ‘นวัตกรรมในการขับเคลื่อนงานของผู้นำ อช. ในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตครัวเรือนที่ตกเกณฑ์ จปฐ. ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง’

8columns ให้บริการเว็บไซต์ สมัยใหม่ แบบ Responsive แสดงผลได้ บนอุปกรณ์ต่างๆ พร้อมระบบแก้ไขข้อมูล ที่ใช้งานง่าย แก้ไขข้อมูล ได้โดยตรง ผ่านหน้าเว็บ เห็นผลการเปลี่ยนแปลง ได้ทันที สามารถดูแลเว็บไซต์ได้เอง โดยไม่ต้องพึ่งโปรแกรมเมอร์ รองรับการ ปรับแต่ง SEO ช่วยให้เว็บไซต์ ค้นเจอใน Google!