พิธีเปิด ‘ตลาดนัด คนอุบลพ้นจน’ ตามโครงการอุบลฯ ชุมชนประชารัฐเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีมีความสุข (UBON Happy Village)


2019-06-27 15:11

จำนวนครั้งที่อ่าน : 124

วันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ เรือนไทย หน้าศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี (ใหม่) นางรัตนากร ฑีฆธนานนท์ กรรมการเลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และนางพริ้งพิศ วังทอง รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมพิธีเปิด ‘ตลาดนัด คนอุบลพ้นจน’ ตามโครงการอุบลฯ ชุมชนประชารัฐเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีมีความสุข (UBON Happy Village) โดยมีนายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีเปิดงาน และกล่าวรายงานโดย นางทรงลักษณ์ วรภัย พัฒนาการจังหวัดอุบลราชธานี

กิจกรรมภายในงานตลาดนัด คนอุบลฯ พ้นจน

  1. นิทรรศการการแก้ไขปัญหาความยากจน จาก 11 อำเภอ (อำเภอตระการพืชผล/อำเภอน้ำขุ่น/อำเภอดอนมดแดง/อำเภอเขื่องใน/อำเภอวารินชำราบ/อำเภอสำโรง/อำเภอเหล่าเสือโก๊ก/อำเภอโพธิ์ไทร/อำเภอทุ่งศรีอุดม/อำเภอพิบูลฯ/อำเภอม่วงสามสิบ)
  2. นิทรรศการหมู่บ้านสัมมาชีพชุมชน
  3. การแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP
  4. การจำหน่ายสินค้า ตลาดประชารัฐ คนไทยยิ้มได้
  5. การแสดงศิลปวัฒนธรรม
  6. เวทีเสวนา ‘นวัตกรรมในการขับเคลื่อนงานของผู้นำ อช. ในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตครัวเรือนที่ตกเกณฑ์ จปฐ. ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง’

หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603