ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกเยาวชนเข้าร่วมโครงการส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรมไทย ประจำปี 2562 มูลนิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์


2019-06-26 11:15

จำนวนครั้งที่อ่าน : 41

วันที่ 26 มิถุนายน 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการภาค 14 นางชูศรี กตัญญุตานันท์ รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกเยาวชนเข้าร่วมโครงการส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรมไทย ประจำปี 2562 มูลนิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ โดยมี นางยุภาพร วิฑูรย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในที่ประชุม

ตามที่จังหวัดอุบลราชธานี ได้แต่งตั้งคณะกรรมการการพิจารณาคัดเลือกเยาวชนเข้าร่วมโครงการส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรมไทย ประจำปี 2562 มูลนิธิร่วมจิจต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เพื่อคัดเลือกเยาวชนผู้รับทุนมูลนิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์เป็นตัวแทนเยาวชนจังหวัดไปทัศนศึกษาสถานที่สำคัญในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ระหว่างวันที่ 21-25 ตุลาคม 2562 นั้น

โดยมติประชุม ร่วมพิจารณาคัดเลือกเยาวชนเข้าร่วมโครงการส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรมไทย ประจำปี 2562 มูลนิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จำนวน 2 คน พิจารณาอีกครั้งในวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการภาค 14


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603