ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำโครงการในการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ Smart City จังหวัดอุบลราชธานี


2019-08-24 21:57

จำนวนครั้งที่อ่าน : 56

วันที่ 26 สิงหาคม 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมพรหมราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี นายนิมิตสิทธิไตรย์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำโครงการในการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ Smart City จังหวัดอุบลราชธานี โดยมี นายเสนีย์ ส้มเขียวหวาน หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุบลราชธานี

จังหวัดอุบลราชธานี มีแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ Smart City จังหวัดอุบลราชธานี ภายใต้การสนับสนุนจากสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล โดยจังหวัดได้ดำเนินการแจ้งความพร้อมในการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ Smart City จังหวัดอุบลราชธานี ต่อสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล เพื่อยืนยันการร่วมในการดำเนินการขับเคลื่อนการพัฒนา และเพื่อขอรับการสนับสนุนการดำเนินงานของจังหวัด เพื่อให้การขับเคลื่อนการพัฒนา Smart City อุบลราชธานี เป็นไปอย่างต่อเนื่อง


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603