ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำโครงการในการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ Smart City จังหวัดอุบลราชธานี


2019-08-24 21:57

จำนวนครั้งที่อ่าน : 121

วันที่ 26 สิงหาคม 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมพรหมราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี นายนิมิตสิทธิไตรย์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำโครงการในการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ Smart City จังหวัดอุบลราชธานี โดยมี นายเสนีย์ ส้มเขียวหวาน หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุบลราชธานี

จังหวัดอุบลราชธานี มีแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ Smart City จังหวัดอุบลราชธานี ภายใต้การสนับสนุนจากสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล โดยจังหวัดได้ดำเนินการแจ้งความพร้อมในการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ Smart City จังหวัดอุบลราชธานี ต่อสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล เพื่อยืนยันการร่วมในการดำเนินการขับเคลื่อนการพัฒนา และเพื่อขอรับการสนับสนุนการดำเนินงานของจังหวัด เพื่อให้การขับเคลื่อนการพัฒนา Smart City อุบลราชธานี เป็นไปอย่างต่อเนื่อง


8columns ให้บริการเว็บไซต์ สมัยใหม่ แบบ Responsive แสดงผลได้ บนอุปกรณ์ต่างๆ พร้อมระบบแก้ไขข้อมูล ที่ใช้งานง่าย แก้ไขข้อมูล ได้โดยตรง ผ่านหน้าเว็บ เห็นผลการเปลี่ยนแปลง ได้ทันที สามารถดูแลเว็บไซต์ได้เอง โดยไม่ต้องพึ่งโปรแกรมเมอร์ รองรับการ ปรับแต่ง SEO ช่วยให้เว็บไซต์ ค้นเจอใน Google!