ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด (อ.พ.ก) จังหวัดอุบลราชธานี


2019-06-25 08:00

จำนวนครั้งที่อ่าน : 87

วันที่ 24 มิถุนายน 2562 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมพระพิรุณ 1 สำนักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี นายประมอน เขียวขำ รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด (อ.พ.ก) จังหวัดอุบลราชธานี โดยมี นายเฉลิมพล มั่งคั่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในที่ประชุม

โดยทราบ คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชนระดับจังหวัด/อำเภอ ภายใต้ การดำเนินงานโครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 จังหวัดอุบลราชธานี

  • ความก้าวหน้าการให้ความชาวเหลือเยียวยาแก่เกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนที่ประสบวาตภัย

จากข้อคำสั่งการของผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันอังคารที่ 30 เมษายน 2562 จึงขอให้ช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนที่ประสบวาตภัย และต้นทุเรียนได้รับความเสียหาย จึงขอให้สำนักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี รายงานข้อมูลการให้ความช่วยเหลือดังกล่าว

  • ทราบคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด (อ.พ.ก.) ชุดใหม่
  • คำสั่งแต่งตั้งหัวหน้าส่วนราชการเป็นอนุกรรมการพัฒนาเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด
  • รายงานข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตร รายงานสภาพการทำนา/เพาะปลูกพืช ปี 2562/36 รายงานสถานการณ์น้ำ รายงานสภาวะเศรษฐกิจการเกษตร
  • รายงานข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตร รายงานสภาพการทำนา/เพาะปลูกพืช ปี 2562/36 รายงานสถานการณ์น้ำ รายงานสภาวะเศรษฐกิจการเกษตร
  • การติดตาม ตามข้อสั่งการ/นโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และรัฐบาล
  • การติดตามประเมินผลการดำเนินงานโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนข้าวโพดหลังฤดูทำนา จังหวัดอุบลราชธานี
  • ผลการดำเนินโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2562

และการดำเนินการโครงการฯ ที่เกี่ยวเนื่องกับเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี


8columns ให้บริการเว็บไซต์ สมัยใหม่ แบบ Responsive แสดงผลได้ บนอุปกรณ์ต่างๆ พร้อมระบบแก้ไขข้อมูล ที่ใช้งานง่าย แก้ไขข้อมูล ได้โดยตรง ผ่านหน้าเว็บ เห็นผลการเปลี่ยนแปลง ได้ทันที สามารถดูแลเว็บไซต์ได้เอง โดยไม่ต้องพึ่งโปรแกรมเมอร์ รองรับการ ปรับแต่ง SEO ช่วยให้เว็บไซต์ ค้นเจอใน Google!