ประชุมเตรียมการจัดงาน "ถือศีลกินเจสวดมนต์ถวายในหลวง”ปีที่5 ครั้งที่ 1/2562


2019-06-24 20:13

จำนวนครั้งที่อ่าน : 150

วันที่ 24 มิถุนายน 2562 เวลา16.00-17.00 น. ณ ห้องประชุมมูลนิธิหลินอิ่นซื่อ ตำบลปทุม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นำโดย นายนิมิต สิทธิไตรย์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นางชูศรี กตัญญุตานันท์ รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี, นายปะนะชัย คำสิงห์ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี, นายประชา กิจตรงศิริ รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี, คณะกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ประธานมูลนิธิการกุศลในจังหวัดอุบลราชธานี และคณะทำงานจัดงานเทศกาลกินเจ ร่วมประชุมเตรียมการจัดงาน "ถือศีลกินเจสวดมนต์ถวายในหลวง”ปีที่ 5 ครั้งที่ 1/2562

หารือเตรียมการจัดงาน “ถือศีลกินเจสวดมนต์ถวายในหลวง”ปีที่5

  • สรุปงานเทศกาลกินที่ผ่านมา (ปี 2561 )
  • แจ้งกำหนดวันแถลงข่าวกิจรรมภายในงาน โดยกำหนดวันแถลงข่าว ในวันที่ 7 กันยายน 2562 ช่วงบ่าย ณ หลิงอิ่นซื่อ ตำบลปทุม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี รูปแบบในวันแถลงข่าว นำการแสดงสิงห์โต โดย มูลนิธิการกุศลอุบลราชธานี ส่วนสังคมสงเคราะห์ จีตัมเกาะ เชิญแขกสักการะโพธิสัตว์กวนอิน
  • แจ้งกำหนดการวันเปิดงาน และกิจกรรมภายในงาน โดยกำหนดวัน พิธีเปิดเทศกาลกินเจ ในวันศุกร์ที่ 27 กันยายน 2562 ณ มณฑลทุ่งศรีเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี เนื่องในปี2562 เป็นปีราชาภิเษก รัชกาลที่ 10 เสนอให้กินเจ 10 วัน

และในกิจกรรมปีนี้ กล่องอาหารในงานใช้กระดาษงดใช้กล่องโฟม

  • แจ้งกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบในแต่ละหน่วยงาน เพื่อรับทราบ และดำเนินการเตรียมความพร้อม
  • เสนอและพิจารณาตัวอย่างป้ายประชาสัมพันธ์ และช่องทางประชาสัมพันธ์
  • กำหนดการประชุม "ถือศีลกินเจสวดมนต์ถวายในหลวง”ปีที่5 คร้ังต่อไป คือ ประชุมวันศุกร์ที่ 7 กรกฏาคม 2562

หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603