ประชุมเตรียมการจัดงาน "ถือศีลกินเจสวดมนต์ถวายในหลวง”ปีที่5 ครั้งที่ 1/2562


2019-06-24 20:13

จำนวนครั้งที่อ่าน : 152

วันที่ 24 มิถุนายน 2562 เวลา16.00-17.00 น. ณ ห้องประชุมมูลนิธิหลินอิ่นซื่อ ตำบลปทุม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นำโดย นายนิมิต สิทธิไตรย์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นางชูศรี กตัญญุตานันท์ รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี, นายปะนะชัย คำสิงห์ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี, นายประชา กิจตรงศิริ รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี, คณะกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ประธานมูลนิธิการกุศลในจังหวัดอุบลราชธานี และคณะทำงานจัดงานเทศกาลกินเจ ร่วมประชุมเตรียมการจัดงาน "ถือศีลกินเจสวดมนต์ถวายในหลวง”ปีที่ 5 ครั้งที่ 1/2562

หารือเตรียมการจัดงาน “ถือศีลกินเจสวดมนต์ถวายในหลวง”ปีที่5

  • สรุปงานเทศกาลกินที่ผ่านมา (ปี 2561 )
  • แจ้งกำหนดวันแถลงข่าวกิจรรมภายในงาน โดยกำหนดวันแถลงข่าว ในวันที่ 7 กันยายน 2562 ช่วงบ่าย ณ หลิงอิ่นซื่อ ตำบลปทุม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี รูปแบบในวันแถลงข่าว นำการแสดงสิงห์โต โดย มูลนิธิการกุศลอุบลราชธานี ส่วนสังคมสงเคราะห์ จีตัมเกาะ เชิญแขกสักการะโพธิสัตว์กวนอิน
  • แจ้งกำหนดการวันเปิดงาน และกิจกรรมภายในงาน โดยกำหนดวัน พิธีเปิดเทศกาลกินเจ ในวันศุกร์ที่ 27 กันยายน 2562 ณ มณฑลทุ่งศรีเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี เนื่องในปี2562 เป็นปีราชาภิเษก รัชกาลที่ 10 เสนอให้กินเจ 10 วัน

และในกิจกรรมปีนี้ กล่องอาหารในงานใช้กระดาษงดใช้กล่องโฟม

  • แจ้งกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบในแต่ละหน่วยงาน เพื่อรับทราบ และดำเนินการเตรียมความพร้อม
  • เสนอและพิจารณาตัวอย่างป้ายประชาสัมพันธ์ และช่องทางประชาสัมพันธ์
  • กำหนดการประชุม "ถือศีลกินเจสวดมนต์ถวายในหลวง”ปีที่5 คร้ังต่อไป คือ ประชุมวันศุกร์ที่ 7 กรกฏาคม 2562

Lorem ipsum dolor

Lorem ipsum dolor วาระงานหอการค้าอุบล

วันพฤหัสบดีที่ 1 สิงหาคม 2564

วันพฤหัสบดีที่ 2 สิงหาคม 2564

วันพฤหัสบดีที่ 3 สิงหาคม 2564

วันพฤหัสบดีที่ 4 สิงหาคม 2564

วันพฤหัสบดีที่ 5 สิงหาคม 2564

วันพฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม 2564

วันพฤหัสบดีที่ 7 สิงหาคม 2564

วันพฤหัสบดีที่ 8 สิงหาคม 2564

วันพฤหัสบดีที่ 9 สิงหาคม 2564

วันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม 2564

วันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2564

เวลา 08.30-16.00 น. ณ ห้องประชุมนายเลิศ โรงแรมแอล เจ ดิเอมเมอรัล อ.เมือง จ.จำนาจเจริญ

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 1 และครั้งที่2 โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำพื้นที่ลุ่มแม่น้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือเรียน คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่ภาค

หน่วยงานต้นเรื่อง ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีทรัพยากรน้ำ

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้............iรอมอบหมาย............... เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 360/2564 ลงรับวันที่ 22 กรกฏาคม 2564 เวลา 14.25 น.

https://drive.google.com/file/d/1qt8Lwd5ujf37NlKpm47wwoKxuxE0Fxn8/view?usp=sharing