หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เข้าพบและหารือ คณะกงสุลใหญ่ สปป.ลาว


2019-06-23 22:03

จำนวนครั้งที่อ่าน : 107

วันที่ 24 มิถุนายน 2562 เวลา 16.00 น. ณ ห้องรับรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี นายนิมิต สิทธิไตรย์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และนางรัตนากร ธีฆธนานนท์ กรรมการเลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ได้รับเกียรติจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี สฤษดิ์ วิฑูรย์ เชิญหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เข้าพบและหารือ คณะกงสุลใหญ่ สปป.ลาว

เข้าพบและหารือ คณะกงสุลใหญ่ สปป.ลาว ทำความรู้จัก และหารือการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว ชายแดน ให้ยั่งยืน สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทย-ลาว

โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ และเอกชน ที่เกี่ยวข้องร่วมเข้าพบหารือ ตลอดจนสื่อมวลชน เข้าร่วมทำข่าวในครั้งนี้ด้วย


8columns ให้บริการเว็บไซต์ สมัยใหม่ แบบ Responsive แสดงผลได้ บนอุปกรณ์ต่างๆ พร้อมระบบแก้ไขข้อมูล ที่ใช้งานง่าย แก้ไขข้อมูล ได้โดยตรง ผ่านหน้าเว็บ เห็นผลการเปลี่ยนแปลง ได้ทันที สามารถดูแลเว็บไซต์ได้เอง โดยไม่ต้องพึ่งโปรแกรมเมอร์ รองรับการ ปรับแต่ง SEO ช่วยให้เว็บไซต์ ค้นเจอใน Google!