หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เข้าพบและหารือ คณะกงสุลใหญ่ สปป.ลาว


2019-06-23 22:03

จำนวนครั้งที่อ่าน : 48

วันที่ 24 มิถุนายน 2562 เวลา 16.00 น. ณ ห้องรับรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี นายนิมิต สิทธิไตรย์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และนางรัตนากร ธีฆธนานนท์ กรรมการเลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ได้รับเกียรติจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี สฤษดิ์ วิฑูรย์ เชิญหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เข้าพบและหารือ คณะกงสุลใหญ่ สปป.ลาว

เข้าพบและหารือ คณะกงสุลใหญ่ สปป.ลาว ทำความรู้จัก และหารือการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว ชายแดน ให้ยั่งยืน สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทย-ลาว

โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ และเอกชน ที่เกี่ยวข้องร่วมเข้าพบหารือ ตลอดจนสื่อมวลชน เข้าร่วมทำข่าวในครั้งนี้ด้วย


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603