ประชุมคณะกรรมการรางวัลหม่อมเจียงคำ ครั้งที่ 1/2562


2019-06-23 21:56

จำนวนครั้งที่อ่าน : 44

วันที่ 24 มิถุนายน 2562 เวลา 09.30 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมหอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติฯ อุบลราชธานี ถนนเลี่ยงเมือง ตำบลแจระแม อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี นางพริ้งพิศ วังทอง รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมประชุมคณะกรรมการรางวัลหม่อมเจียงคำ ครั้งที่ 1/2562

เพื่อเตรียมตวามพร้อมในการจัดพิธีมอบรางวัลหม่อมเจียงคำประจำปี พ.ศ 2562 และร่วมพิจารณา

  • หลักเกณฑ์ กฏเกณฑ์ คุณสมบัติ ของผู้ได้รับรางวัลหม่อมเจียงคำ
  • เสนอรายชื่อบุคคลที่จะได้รับรางวัลหม่อมเจียงคำ ประจำปี พ.ศ.2562
  • วันที่ เวลา สถานที่ จัดพิธีมอบรางวัลหม่อมเจียงคำ ประจำปี พ.ศ.2562 มติประชุมเสนอ พิธีมอบรางวัล ในวันที่ 4 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์ ในวันพิธีมอบรางวัล แม่ดีเด่นฯ

8columns ให้บริการเว็บไซต์ สมัยใหม่ แบบ Responsive แสดงผลได้ บนอุปกรณ์ต่างๆ พร้อมระบบแก้ไขข้อมูล ที่ใช้งานง่าย แก้ไขข้อมูล ได้โดยตรง ผ่านหน้าเว็บ เห็นผลการเปลี่ยนแปลง ได้ทันที สามารถดูแลเว็บไซต์ได้เอง โดยไม่ต้องพึ่งโปรแกรมเมอร์ รองรับการ ปรับแต่ง SEO ช่วยให้เว็บไซต์ ค้นเจอใน Google!