ประชุมคณะกรรมการรางวัลหม่อมเจียงคำ ครั้งที่ 1/2562


2019-06-23 21:56

จำนวนครั้งที่อ่าน : 42

วันที่ 24 มิถุนายน 2562 เวลา 09.30 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมหอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติฯ อุบลราชธานี ถนนเลี่ยงเมือง ตำบลแจระแม อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี นางพริ้งพิศ วังทอง รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมประชุมคณะกรรมการรางวัลหม่อมเจียงคำ ครั้งที่ 1/2562

เพื่อเตรียมตวามพร้อมในการจัดพิธีมอบรางวัลหม่อมเจียงคำประจำปี พ.ศ 2562 และร่วมพิจารณา

  • หลักเกณฑ์ กฏเกณฑ์ คุณสมบัติ ของผู้ได้รับรางวัลหม่อมเจียงคำ
  • เสนอรายชื่อบุคคลที่จะได้รับรางวัลหม่อมเจียงคำ ประจำปี พ.ศ.2562
  • วันที่ เวลา สถานที่ จัดพิธีมอบรางวัลหม่อมเจียงคำ ประจำปี พ.ศ.2562 มติประชุมเสนอ พิธีมอบรางวัล ในวันที่ 4 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์ ในวันพิธีมอบรางวัล แม่ดีเด่นฯ

หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603