ดัชนีความเชื่อมั่นหอการค้าไทยประจาเดือนพฤษภาคม 2562


2019-06-20 12:37

จำนวนครั้งที่อ่าน : 74

ดัชนีความเชื่อมั่นหอการค้าไทย ประจำเดือนพฤษภาคม 2562 กนง. มีมติเอกฉันท์ให้คงอัตราดอกเบี้ยไว้ที่ 1.75 1.75% ต่อปี เนื่องจากเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มขยายตัวต่ากว่าที่คาดการณ์ไว้ ค่าเงินบาทปรับตัวแข็งค่าขึ้นเล็กน้อยจากระดับ 31.860 31.860 31.860 ฿/$ ณสิ้นเดือน เม.ย. 62 เป็น 31.796 31.796 31.796 ฿/$ ณ สิ้นเดือน พ.ค. 62 ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่ามีเงินทุนจากต่างประเทศไหลเข้ามา

ดัชนีความเชื่อมั่นหอการค้าไทยประจาเดือนพฤษภาคม 2562 (TCC CONFIDENCE INDEX )

หอการค้าไทย ร่วมกับ ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

แก้ไขปัญหาค่าครองชีพของประชาชน ปัญหาความยากจน และความเหลื่อมล้าในสังคม

• กระตุ้นการลงทุนของภาครัฐอย่างมีประสิทธิภาพ และกระจายความเจริญสู่ชุมชนโดยเฉพาะในพื้นห่างไกลเขตเมือง

• เร่งผลักดันระบบขนส่งคมนาคมของประเทศให้เชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบ เพื่อรองรับการขยายตัวของเศรษฐกิจในอนาคต

• ขยายตลาดการส่งออกสินค้าเกษตรในประเทศใหม่ๆ เพื่อแก้ไขปัญหาของสงครามการค้าระหว่างจีน-สหรัฐฯ

• ส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวตามชุมชน สินค้า OTOP OTOP ที่เป็นของชุมชนให้มีคุณภาพโดยเฉพาะในเมืองรอง


8columns ให้บริการเว็บไซต์ สมัยใหม่ แบบ Responsive แสดงผลได้ บนอุปกรณ์ต่างๆ พร้อมระบบแก้ไขข้อมูล ที่ใช้งานง่าย แก้ไขข้อมูล ได้โดยตรง ผ่านหน้าเว็บ เห็นผลการเปลี่ยนแปลง ได้ทันที สามารถดูแลเว็บไซต์ได้เอง โดยไม่ต้องพึ่งโปรแกรมเมอร์ รองรับการ ปรับแต่ง SEO ช่วยให้เว็บไซต์ ค้นเจอใน Google!