พิธีลงนามความร่วมมือ (MOU) ในการส่งเสริมความรู้ด้านประกันภัยระหว่างสำนักงาน คปภ. กับ หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี


2019-06-18 16:31

จำนวนครั้งที่อ่าน : 77

วันที่ 19 มิถุนายน 2562 เวลา 08.30 น. ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี นายนิมิต สิทธิไตรย์ ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยคณะกรรมการจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง การบูรณาการส่งเสริมความรู้และสิทธิประโยชน์ด้านการประกันภัย ระหว่างสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (สำนักงาน คปภ.) กับหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี

โดย นายนิมิต สิทธิไตรย์ ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เป็นผู้ลงนาม MOU ระหว่างกับ ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการ คปภ. และโดยมี นายเฉลิมพล มั่งคั่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมเป็นสักขีพยาน

และร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงาน "อบรมความรู้ประกันภัย(Training for the Trainers) สำหรับการประกันภัยข้าวนาปีและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์" โดยมี นาย เฉลิมพล มั่งคั่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวต้อนรับ, นายสุรินทร์ ตนะศุภผล ผู้ช่วยเลขาธิการ สายส่งเสริมและประกันภัยภูมิภาค กล่าวรายงาน และโดยมี ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการ คปภ. กล่าวเปิดการอบรม


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603