ประชุมความร่วมมือด้านภาษา-วัฒนธรรม -การค้าการลงทุน และพิธีส่งมอบ ฑูตภาษาและวัฒนธรรมจีน ระดับเยาวชน รุ่นที่ 6


2019-06-18 11:13

จำนวนครั้งที่อ่าน : 51

วันที่ 14 มิถุนายน 2562 เวลา 13.00-15.30 น. ณ ห้องประชุมบุษยรัตน์ ชั้น 2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี นายนิมิต สิทธิไตรย์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี , นางสาวจารุณี พิมพ์หล่อ กรรมการรองเลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมประชุมความร่วมมือด้านภาษา-วัฒนธรรม -การค้าการลงทุน และพิธีส่งมอบ ฑูตภาษาและวัฒนธรรมจีน ระดับเยาวชน รุ่นที่ 6

พิธีส่งมอบ ฑูตภาษาและวัฒนธรรมจีน ระดับเยาวชน รุ่นที่ 6 จำนวน 20 คน จากมหาวิทยาลัยในมณฑลเสฉวน ได้แก่ มหาวิทยาลัยศิลปะศาสตร์และวิทยาศาสตร์เฉฉวน –มหาวิทยาลัยเฉิงตู สาธาณรัฐประชาชนจีน โดยการประสานงานและความร่วมมือจากสมาคมแลกเปลื่ยนการศึกษาและวัฒธรรมไทยจีนและจากสถาบันไทยศึกษาแห่งมณฑลเสฉวน เพื่อทำหน้าที่แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านภาษาและวัฒนธรรมจีนในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตจังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัดใกล้เคียง ระหว่างเดือนมิถุนายน 2562 เดือนกันยายน 2562 โดยมี โรงเรียนและหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ที่เข้าร่วมโครงการฑูตภาษาและวัฒนธรรมจีน ระดับเยาวชน รุ่นที่ 6 จำนวนทั้งสิ้นรวม 17 แห่ง โดยกิจกรรมนี้ คณะครูอาจารย์จากหน่วยงานสถานบันศึกษาต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ร่วมประชุมและร่วมในกิจกรรมอย่างคับคั่ง


8columns ให้บริการเว็บไซต์ สมัยใหม่ แบบ Responsive แสดงผลได้ บนอุปกรณ์ต่างๆ พร้อมระบบแก้ไขข้อมูล ที่ใช้งานง่าย แก้ไขข้อมูล ได้โดยตรง ผ่านหน้าเว็บ เห็นผลการเปลี่ยนแปลง ได้ทันที สามารถดูแลเว็บไซต์ได้เอง โดยไม่ต้องพึ่งโปรแกรมเมอร์ รองรับการ ปรับแต่ง SEO ช่วยให้เว็บไซต์ ค้นเจอใน Google!