ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการศึกษาและจัดทำข้อมูลยุทธศาสตร์ของไมซ์ซิตี้(City Profile) จังหวัดอุบลราชธานี


2019-06-18 10:10

จำนวนครั้งที่อ่าน : 147

วันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2562 เวลา 08.30 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมพรหมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี นายนิมิต สิทธิไตรย์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการศึกษาและจัดทำข้อมูลยุทธศาสตร์ของไมซ์ซิตี้(City Profile) จังหวัดอุบลราชธานี

ด้วยสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ(องค์การมหาชน) หรือ สสปน. ได้เข้าประชุมเพื่อนำเสนอโครงการศึกษาและจัดทำข้อมูลยุทธศาสตร์ของไมซ์ซิตี้(City Profile) จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562 ณ ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ให้เป็นเมืองแห่งไมซ์ซิตี้ ที่สามารถรองรับงานที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการประชุม การท่องเที่ยว เพื่อเป็นรางวัลและงานมหกรรมนานาชาติและเมกะเว้นท์ สสปน. จึฃได้ดำเนินงานโครงกานจัดทำข้อมูลยุทธศาสตร์ของเมืองไมซ์(City Profile) เพื่อศึกษาและจัดทำข้อมูลยุทธศาสตร์ของไมซ์วิเคราะห์ช่องว่าง (GAP) ในการพัฒนาไมซ์ซิตี้เปรียบเทียบกับหลักเกณฑ์ที่กำหนดในแต่ละระดับ รวบรวมปัญหาข้อจำกัด และโอกาสระดับพื้นที่ ในการพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์ มีแผนงาน/โครงการที่มีกรอบแผนงานและกิจกรรมในการขับเคลื่อนการพัฒนาไมซ์ซิตี้ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันัในอุตสาหกรรมไมซ์และสามารถนำมาใช้แนวทางในการขับเคลื่อนออุตสาหกรรมไมซ์ของจังหวัดอุบลราชธานีให้เติบโตได้อย่างยั่งยืนและสามารถนำข้อมูลไปใช้ในการพัฒนาและจัดยุทธศาสตร์ของไมซ์ซิตี้(City Profile) ได้อย่างมีประสิทธิภาพในการนี้ จังหวัดอุบลราชธานีจึงได้กำหนดประชุมสัมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากทุกพาคส่วนที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมไมซ์


8columns ให้บริการเว็บไซต์ สมัยใหม่ แบบ Responsive แสดงผลได้ บนอุปกรณ์ต่างๆ พร้อมระบบแก้ไขข้อมูล ที่ใช้งานง่าย แก้ไขข้อมูล ได้โดยตรง ผ่านหน้าเว็บ เห็นผลการเปลี่ยนแปลง ได้ทันที สามารถดูแลเว็บไซต์ได้เอง โดยไม่ต้องพึ่งโปรแกรมเมอร์ รองรับการ ปรับแต่ง SEO ช่วยให้เว็บไซต์ ค้นเจอใน Google!