หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับภาคีเครือข่าย จัดกิจกรรม ขับรถเที่ยวใกล้สุขใจแค่เอื้อม “หอการค้า พาชมสวน ชวนกินข้าวป่า family Rally ครั้งที่ 2”


2019-06-15 15:00

จำนวนครั้งที่อ่าน : 210

วันที่ 16 มิถุนายน 2562 ณ บริเวณหน้าสํานักงานกรุงศรีออโต้ โครงการอุบลสแควร์ จังหวัดอุบลราชธานี หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นำโดย นายนิมิต สิทธิไตรย์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เปิดงานกิจกรรม ขับรถเที่ยวใกล้สุขใจแค่เอื้อม “หอการค้า พาชมสวน ชวนกินข้าวป่า family Rally ครั้งที่ 2” ร่วมกิจกรรมแรลลี่ สนุกสนานกับการหา RC เกมส์กิจกรรมระหว่างการเดินทาง ทานบุฟเฟ่ต์ทุเรียน ผลไม้สด ๆ จากสวนและเมนูทุเรียนหลากหลาย พร้อมทั้งชิงถ้วยรางวัลแรลลี่ จากประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานีและรางวัลบู้บี้ และร่วมสนุกกับแข่งขันปิดตากินทุเรียน ลุ้นรางวัล อีกด้วย

โดยมี นายนิมิต สิทธิไตรย์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี

กล่าวต้อนรับและกล่าววัตถุประสงค์ในการจัดงาน กิจกรรม ขับรถเที่ยวใกล้สุขใจแค่เอื้อม “หอการค้า พาชมสวน ชวนกินข้าวป่า family Rally ครั้งที่ 2”

โดยมี นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ประธานกล่าวเปิดงานและร่วมปล่อยขบวนแรลลี่ จากบริเวณหน้าอาคารสานักงานกรุงศรีออโต้ โครงการอุบลสแควร์ จากนั้นออกเดิมทาง สนุกสนานกับการหา RC ณ วัดป่าไทรงาม อำเภอเดชอุดม - พักทานอาหารกลางวัน ณ ฐานอนุพงษ์ อำเภอน้ายืน และเดินทางไปยังสวนผลไม้เรืองศักดิ์ บ้านปุเปือย ตำบลปุเปือย อำเภอน้ำยืน

ทั้งนี้หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และคณะผู้จัดงาน ขอขอบคุณผู้ร่วมสนับสนุนในครั้งนี้ ดังนี้ กรุงศรีออโต้, บจก.ทีทีซี มอเตอร์ อุบลราชธานี (BENZ), บจก.ยงสงวนกรุ๊ป, คูโบต้า เจริญชัย, AIS, อุบลสแควร์, มาสด้า,บ.ดูโฮม จำกัด (มหาชน), การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานอุบลราชธานี,การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี และภาคีเครือข่าย


Lorem ipsum dolor

Lorem ipsum dolor วาระงานหอการค้าอุบล

วันอาทิตย์ที่ 1 สิงหาคม 2564

วันจันทร์ที่ 2 สิงหาคม 2564

วันอังคารที่ 3 สิงหาคม 2564

วันพุธที่ 4 สิงหาคม 2564

เวลา 08.30-12.00 น. ณ ออนไลน์ (รอรับลิ้ง) เรื่อง ขอเชิญประชุมผังน้ำ ครั้งที่ 3 โครงการจัดทำผังน้ำ ลุ่มน้ำมูล (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)

หน่วยงานต้นเรื่อง ศูนน์อำนวยการน้ำแห่งชาติ

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้.............................. เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 368/2564 ลงรับวันที่ 27 กรกฏาคม 2564 เวลา 09.26 น.

https://drive.google.com/file/d/19AAL2GZlUqMDqVFsYjNxY9WCUTvSPfGI/view?usp=sharing

วันพฤหัสบดีที่ 5 สิงหาคม 2564

วันศุกร์ที่ 6 สิงหาคม 2564

วันเสาร์ที่ 7 สิงหาคม 2564

วันอาทิตย์ที่ 8 สิงหาคม 2564

วันจันทร์ที่ 9 สิงหาคม 2564

วันอังคารที่ 10 สิงหาคม 2564

วันพุธที่ 11 สิงหาคม 2564

เวลา 08.30-16.00 น. ณ ห้องประชุมนายเลิศ โรงแรมแอล เจ ดิเอมเมอรัล อ.เมือง จ.จำนาจเจริญ

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 1 และครั้งที่2 โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำพื้นที่ลุ่มแม่น้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือเรียน คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่ภาค

หน่วยงานต้นเรื่อง ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีทรัพยากรน้ำ

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้............iรอมอบหมาย............... เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 360/2564 ลงรับวันที่ 22 กรกฏาคม 2564 เวลา 14.25 น.

https://drive.google.com/file/d/1qt8Lwd5ujf37NlKpm47wwoKxuxE0Fxn8/view?usp=sharing