ร่วมออกรับบริจาคโลหิต เนื่องในวันผู้บริจาคโลหิตโลกประจำเดือนมิถุนายน 2562


2019-06-14 11:59

จำนวนครั้งที่อ่าน : 113

วันที่ 14 มิถุนายน 256 เวลา 08.30 น. -10.00 น. ณ สำนักงานภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 7 จังหวัดอุบลราชธานี และ และเวลา 10.00 น.-12.00 น. ณ โรงพยายาบสรรพสิทธิที่ประสงค์ นางพริ้งพิศ วังทอง รองประธานหอการค้าจังหวัดราชธานี (ประธานโครงการ) ร่วมออกรับบริจาคโลหิต เนื่องในวันผู้บริจาคโลหิตโลกประจำเดือนมิถุนายน 2562

วันที่ 14 มิถุนายน 256 เวลา 08.30น-10.00 น. ณ สำนักงานภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 7 จังหวัดอุบลราชธานี

นางพริ้งพิศ วังทอง รองประธานหอการค้าจังหวัดราชธานี (ประธานโครงการ) ร่วมออกรับบริจาคโลหิต เนื่องในวันผู้บริจาคโลหิตโลกประจำเดือนมิถุนายน 2562 โดยมี นายเธียรชัย พุทธรังษี รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีเปิด และทั้งนี้นางพริ้งพิศ วังทอง รองประธานหอการค้าจังหวัดราชธานี สนับสนุนข้าวต้ม 1 หม้อ

และเวลา 10.00 น.-12.00 น. ณ โรงพยายาบสรรพสิทธิที่ประสงค์ ร่วมออกรับบริจาคโลหิต เนื่องในวันผู้บริจาคโลหิตโลก และทั้งนี้ นางพริ้งพิศ วังทอง รองประธานหอการค้าจังหวัดราชธานี สนับสนุน ไอศครีม 1 ถัง

เนื่องด้วย หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ได้จัดทำโครงการ "บริจาคโลหิต 64 พรรษา หอการค้าร่วมใจถวายเป็นพระราชกุศุล" โดยร่วมกับ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี, สำนักงานภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 7 จังหวัดอุบลราชธานี และโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์อุบลราชธานี เพื่อออกหน่วยรับบริจาคโลหิต และขอความอนุเคราะห์จำนวนยอดการบริจาคโลหิตในแต่ละครั้งเข้าตามโครงการ 0J04141 (ศูนย์ เจ ศูนย์ สี่ หนึ่ง สี่ หนึ่ง) ซึ่งเป็นโครงการ "บริจาคโลหิต 64 พรรษา หอการค้าร่วมใจถวายพระราชกุศุล" เพื่อเฉลิมพระเกียรติ 64 พรรษา สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หอการค้าไทยและหอการค้าแห่งประเทศไทย


8columns ให้บริการเว็บไซต์ สมัยใหม่ แบบ Responsive แสดงผลได้ บนอุปกรณ์ต่างๆ พร้อมระบบแก้ไขข้อมูล ที่ใช้งานง่าย แก้ไขข้อมูล ได้โดยตรง ผ่านหน้าเว็บ เห็นผลการเปลี่ยนแปลง ได้ทันที สามารถดูแลเว็บไซต์ได้เอง โดยไม่ต้องพึ่งโปรแกรมเมอร์ รองรับการ ปรับแต่ง SEO ช่วยให้เว็บไซต์ ค้นเจอใน Google!