ร่วมออกรับบริจาคโลหิต เนื่องในวันผู้บริจาคโลหิตโลกประจำเดือนมิถุนายน 2562


2019-06-14 11:59

จำนวนครั้งที่อ่าน : 59

วันที่ 14 มิถุนายน 256 เวลา 08.30 น. -10.00 น. ณ สำนักงานภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 7 จังหวัดอุบลราชธานี และ และเวลา 10.00 น.-12.00 น. ณ โรงพยายาบสรรพสิทธิที่ประสงค์ นางพริ้งพิศ วังทอง รองประธานหอการค้าจังหวัดราชธานี (ประธานโครงการ) ร่วมออกรับบริจาคโลหิต เนื่องในวันผู้บริจาคโลหิตโลกประจำเดือนมิถุนายน 2562

วันที่ 14 มิถุนายน 256 เวลา 08.30น-10.00 น. ณ สำนักงานภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 7 จังหวัดอุบลราชธานี

นางพริ้งพิศ วังทอง รองประธานหอการค้าจังหวัดราชธานี (ประธานโครงการ) ร่วมออกรับบริจาคโลหิต เนื่องในวันผู้บริจาคโลหิตโลกประจำเดือนมิถุนายน 2562 โดยมี นายเธียรชัย พุทธรังษี รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีเปิด และทั้งนี้นางพริ้งพิศ วังทอง รองประธานหอการค้าจังหวัดราชธานี สนับสนุนข้าวต้ม 1 หม้อ

และเวลา 10.00 น.-12.00 น. ณ โรงพยายาบสรรพสิทธิที่ประสงค์ ร่วมออกรับบริจาคโลหิต เนื่องในวันผู้บริจาคโลหิตโลก และทั้งนี้ นางพริ้งพิศ วังทอง รองประธานหอการค้าจังหวัดราชธานี สนับสนุน ไอศครีม 1 ถัง

เนื่องด้วย หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ได้จัดทำโครงการ "บริจาคโลหิต 64 พรรษา หอการค้าร่วมใจถวายเป็นพระราชกุศุล" โดยร่วมกับ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี, สำนักงานภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 7 จังหวัดอุบลราชธานี และโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์อุบลราชธานี เพื่อออกหน่วยรับบริจาคโลหิต และขอความอนุเคราะห์จำนวนยอดการบริจาคโลหิตในแต่ละครั้งเข้าตามโครงการ 0J04141 (ศูนย์ เจ ศูนย์ สี่ หนึ่ง สี่ หนึ่ง) ซึ่งเป็นโครงการ "บริจาคโลหิต 64 พรรษา หอการค้าร่วมใจถวายพระราชกุศุล" เพื่อเฉลิมพระเกียรติ 64 พรรษา สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หอการค้าไทยและหอการค้าแห่งประเทศไทย


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603