ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดอุบลราชธานี


2019-06-14 10:13

จำนวนครั้งที่อ่าน : 42

วันที่ 14 มิถุนายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดอุบลราชธานี นางรัตนากร ฑีฆธนานนท์ กรรมการเลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 4/2562 โดยมี นายวิรุจ วิชัยบุญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธานในที่ประชุม

โดยจังหวัดอุบลราชธานีได้กำหนดจัดประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประจำจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 4/2562 เพื่อพิจารณาคำขอกู้ยืมเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจำนวน 30 ราย และพิจารณาโครงการขององค์กรคนพิการ/หน่วยงานภาครัฐที่เสนอขอรับสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินโครงการจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ(งบสนับสนุนหัวละบาท)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 2 โครงการ

การพิจารณาโครงการขององค์กรคนพิการที่เสนอขอรับสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินโครงการจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ จำนวน 2 โครงการ ดังนี้

  1. โครงการฝึกอาชีพการพับเหรียญโปรยทานแบบต่างๆ โดย สมาคมฟื้นฟูอาชีพคนพิการ อำเภอศรีเมืองใหม่ จำนวน 41,100.- บาท(สี่หมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)
  2. โครงการฝึกอบรมอาชีพทำที่ตักขยะด้วยปี๊บ โดย สมาคมคนพิการขามใหญ่ จำนวนเงิน 49,300.- บาท (สี่หมื่นเก้าพันสามร้อยบาทถ้วน)

8columns ให้บริการเว็บไซต์ สมัยใหม่ แบบ Responsive แสดงผลได้ บนอุปกรณ์ต่างๆ พร้อมระบบแก้ไขข้อมูล ที่ใช้งานง่าย แก้ไขข้อมูล ได้โดยตรง ผ่านหน้าเว็บ เห็นผลการเปลี่ยนแปลง ได้ทันที สามารถดูแลเว็บไซต์ได้เอง โดยไม่ต้องพึ่งโปรแกรมเมอร์ รองรับการ ปรับแต่ง SEO ช่วยให้เว็บไซต์ ค้นเจอใน Google!