การประชุมคณะกรรมการพัฒนาการท่องเที่ยว ประจำเขตพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมอีสานใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 2


2019-06-14 10:13

จำนวนครั้งที่อ่าน : 78

วันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2562 เวลา 09.30 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมหลวงพ่อคูณปริสุทโธ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา นางสิริกัญญา พิริยะกิจไพบูลย์ รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานีและนางรัตนากร ฑีฆธนานนท์ กรรมการเลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาการท่องเที่ยว ประจำเขตพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมอีสานใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 2

แผนพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมอีสานใต้ 5 จังหวัด และเชื่อมโยงประเทศเพื่อนบ้าน ลาว กัมพูชา เวีนดนาม

  1. ทำเส้นทางท่องเที่ยวเชื่อมโยง 5 จังกวัด ได้แก่ นครราชสีมา,บุรีรัมย์,สุรินทร์,ศรีสะเกษ,อุบลราชธานี และเชื่อมโยงสู่ประเทศเพื่อนบ้าน ลาว ,กัมพูชา,เวียดนาม
  2. ร่วมกันพัฒนาบุคลากร ด้านการท่องเที่ยว
  3. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ทั้งทางธรรมชาติ ศิลปะ วัฒนธรรม
  4. สร้าง Brand อารยธรรมอีสานใต้

ในส่วนของอุบลราชธานี

ได้เสนอในที่ประชุม

  1. การผลักดัน สามพันโบกเป็น Geo Park
  2. เป็นศูนย์การรักษาพยาบาล

ซึ่งปัจจุบัน มีชาวลาว กัมพูชา และเวียดนาม เข้ามาใช้บริการด้านการแพทย์ เป็นจำนวนมาก


8columns ให้บริการเว็บไซต์ สมัยใหม่ แบบ Responsive แสดงผลได้ บนอุปกรณ์ต่างๆ พร้อมระบบแก้ไขข้อมูล ที่ใช้งานง่าย แก้ไขข้อมูล ได้โดยตรง ผ่านหน้าเว็บ เห็นผลการเปลี่ยนแปลง ได้ทันที สามารถดูแลเว็บไซต์ได้เอง โดยไม่ต้องพึ่งโปรแกรมเมอร์ รองรับการ ปรับแต่ง SEO ช่วยให้เว็บไซต์ ค้นเจอใน Google!