คณะกรรมการหอการค้า เข้าหารือเทศบาลนครเพื่อร่วมมือกระตุ้นเศรษฐกิจนครอุบล


2019-06-14 09:43

จำนวนครั้งที่อ่าน : 41

เมื่อวาน(13มิถุนายน) คณะบริหาร หอการค้า พบคณะบริหารเทศบาลนครอุบล คุยหารือกันกว่า 2ชม ได้ข้อมูลว่า ตัวเมืองในเขตเทศบาลนครอุบล จะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ โดยได้รับอนุมัติงบประมาณในโครงการต่าง กว่า 300ล้านจากสภา เรียบร้อยถือเป็นการเร่งพัฒนาครั้งใหญ่ที่สุดในรอบ 6ปี (รวมการพัฒนา 6ปี มาทำใน5-6 เดือน....เป็นคำยืนยัน จากปากผู้บริหาร ว่า อุบล จะเปลี่ยนไปก้าวทันเพื่อนบ้าน) เชื่ออุบล จะเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้น แบบก้าวกระโดด หลัง5-6 เดือนจากนี้.. ตามคำมั่นที่ยืนยัน จากผู้บริหารเทศบาล

หอพบเทศบาลคุย 2 ชม ได้ข้อมูลนครอุบลจะเปลี่ยแปลงครั้งใหญ่ใน5เดือนนี้ได้งบจากสภากว่า300ล้านและจับมือร่วม"พัฒนาด้านเศรษฐกิจตัวเมือง "

เมื่อวาน(13มิถุนายน) คณะบริหาร หอการค้า พบคณะบริหารเทศบาลนครอุบล คุยหารือกันกว่า 2ชม ได้ข้อมูลว่า ตัวเมืองในเขตเทศบาลนครอุบล จะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ โดยได้รับอนุมัติงบประมาณในโครงการต่าง กว่า 300ล้านจากสภา เรียบร้อยถือเป็นการเร่งพัฒนาครั้งใหญ่ที่สุดในรอบ 6ปี (รวมการพัฒนา 6ปี มาทำใน5-6 เดือน....เป็นคำยืนยัน จากปากผู้บริหาร ว่า อุบล จะเปลี่ยนไปก้าวทันเพื่อนบ้าน) เชื่ออุบล จะเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้น แบบก้าวกระโดด หลัง5-6 เดือนจากนี้.. ตามคำมั่นที่ยืนยัน จากผู้บริหารเทศบาล.

หอการค้ากับเทศบาล ได้ข้อสรุป จะร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจเขตเมือง โดยหอการจะคิดและเสนอ เทศบาลจะสนับสนุน เรื่องงบประมาณ และการอำนวยความสะดวก อย่างเต็มที เพื่อฟื้นเศรษฐกิจอุบล

โครงการที่หารือกัน และตกลงจะทำร่วมกัน สนับสนุน ผลักดัน ฟื้นเศรษฐกิจ ตัวเมือง เช่น

1การพัฒนาริมมูล

2 การพัฒนาตลาดใหญ่

4 ร่วมวางกรอบการพัฒนา ในคอนเชพ green clean &safety

5 จัดทำโครงการร่วมกัน อย่างต่อเนื่องทุกเดือน " มาอุบลได้ทุกปีไม่มีเบื่อ

5.1 โครงการอาหารอร่อย (ราชธานีแห่งความอร่อย มากินแล้วกินอีก)
5.2 โครงการคนอุบลกินข้าวอุบล (ข้าวถุงที่กล้ารับรองว่า เป็นข้าวอุบลแท้)

โครงการส่งเสริมอาชีพ มีฝีมือ มีรายได้ อยากทำอะไร เราสอนให้

โครงการกีฬาผู้สูงอายุ ในสวนสาธารณะ เช่น ทุ่งศรีเมือง

โครงการจัดหารถบริการฟรี ในการไหว้พระเก้าวัด โดยเทศบาลนครอุบล (เดิมทำโดย อบจ แล้วเลิกไป)

โครงการ พัฒนาตลาดใหญ่ ฟื้นเมืองเก่า และการร่วมมือ ทันที คือ การจัดงานสวดมนต์กินเจ แบบอุบล ที่ทุ่งศรีเมือง ครั้งนี้จะยิ่งใหญ่ที่สุดกว่าทุกตรั้ง เพราเทศบาลพร้อมสนับสนุนเต็มที่.....(ครั้งนี้ เป็นครั้งที่ 5 มีมังกร สิงห์โต สายเลือดอุบล. เป็รคณะลูกหลานอุบล แห่ง เป็นคณะหนึ่งเดียวในอิสานใต้)

โครงการที่หอการค้าเสนอ ผลักดันร่วมกับเทศบาล คือโครงการตั้งด่านหลังเที่ยงคืนหรือตีหนึ่ง....เพื่อส่งเสริมรับกับอุบลเมืองน่าเที่ยวน่ามากินดื่ม


Lorem ipsum dolor

Lorem ipsum dolor วาระงานหอการค้าอุบล

วันอาทิตย์ที่ 1 สิงหาคม 2564

วันจันทร์ที่ 2 สิงหาคม 2564

วันอังคารที่ 3 สิงหาคม 2564

เวลา 09.00 - 12.00 น. ผ่านโปรแกรม Zoom Conference (รอรับลิ้ง) เรื่อง ขอควมอนุเคราะห์ร่วมเป็นวิทยากรการเสวนา

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ ขอความอนุเคราะห์

มอบหมายให้คุณมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้า คุณจักรพันธ์ กวีนัฎธยานนท์ รองประธานหอการค้า เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 373/2564 ลงรับวันที่ 29 กรกฏาคม 2564 เวลา 11.30 น.

https://drive.google.com/file/d/1-A1EwVphNBD4aCpyCDSf12zkX3AMXVQ8/view?usp=sharing

วันพุธที่ 4 สิงหาคม 2564

เวลา 08.30-12.00 น. ณ ออนไลน์ (รอรับลิ้ง) เรื่อง ขอเชิญประชุมผังน้ำ ครั้งที่ 3 โครงการจัดทำผังน้ำ ลุ่มน้ำมูล (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)

หน่วยงานต้นเรื่อง ศูนน์อำนวยการน้ำแห่งชาติ

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้.............................. เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 368/2564 ลงรับวันที่ 27 กรกฏาคม 2564 เวลา 09.26 น.

https://drive.google.com/file/d/19AAL2GZlUqMDqVFsYjNxY9WCUTvSPfGI/view?usp=sharing

วันพฤหัสบดีที่ 5 สิงหาคม 2564

วันศุกร์ที่ 6 สิงหาคม 2564

วันเสาร์ที่ 7 สิงหาคม 2564

วันอาทิตย์ที่ 8 สิงหาคม 2564

วันจันทร์ที่ 9 สิงหาคม 2564

วันอังคารที่ 10 สิงหาคม 2564

วันพุธที่ 11 สิงหาคม 2564

เวลา 08.30-16.00 น. ณ ห้องประชุมนายเลิศ โรงแรมแอล เจ ดิเอมเมอรัล อ.เมือง จ.จำนาจเจริญ

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 1 และครั้งที่2 โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำพื้นที่ลุ่มแม่น้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือเรียน คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่ภาค

หน่วยงานต้นเรื่อง ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีทรัพยากรน้ำ

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้............iรอมอบหมาย............... เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 360/2564 ลงรับวันที่ 22 กรกฏาคม 2564 เวลา 14.25 น.

https://drive.google.com/file/d/1qt8Lwd5ujf37NlKpm47wwoKxuxE0Fxn8/view?usp=sharing