แหล่งข้อมูลที่น่าสนใจ ที่ชาวหอการค้า ควรติดตามเสมอ


2019-06-11 17:58

จำนวนครั้งที่อ่าน : 13

แหล่งข้อมูลที่ หอการค้าอุบล ได้รวบรวมไว้ ก็ เพื่อให้สมาชิก ได้ติดตามสืบค้น เป็นฐานข้อมูลที่ ต้องพัฒนา ตามให้ รู้เท่าทัน โลกในปัจจุบัน และอนาคต ข้อมูล ข่าวสารถือ เป็นเรื่องสำคัญมาก

แหล่งข้อมูลที่ควรติดตาม สืบค้น สม่ำเสมอ

แหล่งข้อมูล ได้ เชื่อมต่อ ด้วยlink ไว้ให้แล้ว

1.Thailand Smart Center


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603