บัตรสมาชิกหอการค้าอุบลราชธานี


2019-06-11 05:58

จำนวนครั้งที่อ่าน : 77

อุบลช่วยอุบล" หอการค้าออกบัตรให้สมาชิกหอ ได้รับสิทธิพิเศษมากกว่าใคร บัตรเดียวใช้ได้ทั่วไทย เป็นโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจ เชิญห้างร้านทั่วอุบลร่วมให้สิทธิ เพื่อจูงใจให้ มาซื้อ มาใช้บริการ ถือเป็นการตลาดกำหนดเองได้ หากเราร่วมด้วยช่วยกันทำให้ เงินหมุนได้ ทำให้เงินมีกำลังเพิ่มขึ้นเศรษฐกิจอุบลจะดีขึ้นกว่าที่ผ่านมา

การทำให้ เศรษฐกิจ ฟื้น ต้องมีการร่วมด้วยช่วยกันซื้อและ ชวนการขาย โดยเริ่มที่ จังหวัด แล้วช่วยกันทำทั่วประเทศ การให้สว่นลด การให้สิทธิพิเศษ ตาม เงื่อนไขที่ ทำได้และยังพอมี กำไร ( อาจน้อยลงบ้าง) เป็นทางเลือกหนึ่งทำให้ เกิดความรุ้สึกอยากซื้อ อยากใช้บริการ เช่น ได้รับส่วนลด 5% 10% หรือได้สิทธิอย่างอื่น เช่น เป็นของแถม เป็นต้น

ร้านค้า ที่จะเข้าร่วมโครงการ คือ ร้านของสมาชิกหอการค้า และร้านค้าอื่นในจังหวัดอุบล โดยไม่ต้องเสียค่่าใช้จ่ายใดๆในการเข้าร่วมโครงการ ท่านจะได้รับสิทธิ แนะนำร้านค้า ใน เว็ปไซต์ หอการค้า แจ้งไปยังหอการค้าทั่วประเทศ และได้ รับการแนะนำในเอกสาร หอการค้า

ส่วนผู้ใด บ้างเป็นผุ้ได้รับสิทธิมีบัตร คือสมาชิกหอการค้า ในขณะนี้ หอการค้าเปิดรับสมาชิกทั้งแบบนิติบุคคลทำการค้า และ แบบบุคลธรรมดา ( ไม่จำเป็นต้องทำการค้า ถือเป็นการเปิดกว้าง เพื่อได้รับข่าวสาร ข้อมูล ทางการค้า และ ได้รับการส่งเสริม ช่วยเหลือ ในการทำการค้ามือใหม่)

ร้านค้า ที่สนใจ อยากได้รับสิทธิ แนะนำร้านค้า ดึงการตลาดแบบไม่มีค่าใช้จ่าย สามารถสมัคร เข้าร่วมโครงการ อุบลช่วยอุบลได้ โดยติดต่อไปที่ สนงใ หอกาค้า 045-243603

บัตรสิทธิพิเศษ ต้องสมัครเป็นหอการค้า ถือจะได้สิทธิ บัตรเดียวใช้ ได้ทั่วไทย เป็นเรื่องได้ประโยชน์ ขั้นต้น และสิทธิอื่นอีกมากมาย หากเป็นสมาชิกหอการค้า ไม่ได้ทำการค้า ก็ เป็นสมาชิกหอการค้าได้

ส่วนร้านค้า สมารถสมัคร เข้าร่วมโครงการได้เลย โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ยินดีต้อนรับเข้าร่วมโครงการทุกร้านในอุบล ท่านจะได้รับสิทธิทำการตลาด ประชาสัมพันธ์ แนะนำ โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย

หลักการ คือ สมัครเข้าร่วมโครงการ กับหอการค้า โดยกำหนด การตลาดเอง เช่น จะให้ส่วนลด 5 % 10% ฯลฯ หรือ อื่นๆ ย้ำ ไม่มีค่าใช้จ่ายใด เพราะ หอการค้าทำเพื่อทุกคน ( นำสมาชิก ออกมาซื้อ มาขาย อุบล ช่วยอุบล)

หลักการ คือ สมัครเข้าร่วมโครงการ กับหอการค้า โดยกำหนด การตลาดเอง เช่น จะให้ส่วนลด 5 % 10% ฯลฯ หรือ อื่นๆ ย้ำ ไม่มีค่าใช้จ่ายใด เพราะ หอการค้าทำเพื่อทุกคน ( นำสมาชิก ออกมาซื้อ มาขาย อุบล ช่วยอุบล)

ติดต่อ ทั้งเป็นสมาชิกหอการค้า และ เข้าร่วมโครงการ อุบลช่วยอุบล ได้ที่ สนง หอการค้า 045-243603 ( จันทร์ ถึง เสาร์ )

บุคลลธรรมดา ร้นค้าทั่วไป ก็ เป็นสมาชิกหอการค้าได้ ( ยิ่งรวมตัวกันได้ มาก เราก็ ช่วยเหลือกันและกัน รวมทั้งเศรษฐกิจ อุบลได้มาก การพึ่งตนเอง คือ แนวทางที่ หอการค้านำมา ใช้ฟื้นเศรษฐกิจอุบล ยามนี้

ช่วยเศรษฐกิจพื้นฐาน ก่อน แล้ว จะเดินหน้า หาช่องทางแห่งโอกาสคู่ขนานกันไป เช่น การค้าชายแดน การเพิ่มมูลค่าทางการเกษตร)


Lorem ipsum dolor

Lorem ipsum dolor วาระงานหอการค้าอุบล

วันพฤหัสบดีที่ 1 สิงหาคม 2564

วันพฤหัสบดีที่ 2 สิงหาคม 2564

วันพฤหัสบดีที่ 3 สิงหาคม 2564

วันพฤหัสบดีที่ 4 สิงหาคม 2564

วันพฤหัสบดีที่ 5 สิงหาคม 2564

วันพฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม 2564

วันพฤหัสบดีที่ 7 สิงหาคม 2564

วันพฤหัสบดีที่ 8 สิงหาคม 2564

วันพฤหัสบดีที่ 9 สิงหาคม 2564

วันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม 2564

วันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2564

เวลา 08.30-16.00 น. ณ ห้องประชุมนายเลิศ โรงแรมแอล เจ ดิเอมเมอรัล อ.เมือง จ.จำนาจเจริญ

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 1 และครั้งที่2 โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำพื้นที่ลุ่มแม่น้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือเรียน คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่ภาค

หน่วยงานต้นเรื่อง ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีทรัพยากรน้ำ

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้............iรอมอบหมาย............... เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 360/2564 ลงรับวันที่ 22 กรกฏาคม 2564 เวลา 14.25 น.

https://drive.google.com/file/d/1qt8Lwd5ujf37NlKpm47wwoKxuxE0Fxn8/view?usp=sharing