หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานีได้มีการดำเนินการทำบัตรสมาชิกหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานีให้กับสมาชิกหอการค้า


2019-06-10 11:12

จำนวนครั้งที่อ่าน : 32

วันที่ 10 มิถุนายน 2562 หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานีได้มีการดำเนินการทำบัตรสมาชิกหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานีให้กับสมาชิกหอการค้า และท่านประธานนิมิต สิทธิไตรย์ได้นำคอมพิวเตอร์มาให้กับ นายสุเทพ แก้ววรสูตร บรรณาธิการวารสารข่าวหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อใช้ในการทำเว็บไซต์ข่าวสำนักงานและตรวจทานข่าวสารในระบบเว็บไซต์


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603