คูโบต้าเจริญชัยอุบลราชธานี ร่วมกับหอการค้าจ.อุบลฯ สนับสนุนสนับสนุนขุดบ่อน้ำสาธารณะประโยชน์


2019-06-10 09:38

จำนวนครั้งที่อ่าน : 191

วันที่ 8 มิถุนายน 2562 ณ เกษตรแปลงใหญ่อำเภอนาเยีย จ.อุบลราชธานี หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดย นายสมชาติ พงคะนาไกร ประธานกรรมการอาวุโสหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี สนับสนุนกลุ่มวิสาหกิจเกษตรแปลงใหญ่ โดยคูโบต้าเจริญชัยอุบลราชธานี ร่วมกับหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี สนับสนุนขุดบ่อน้ำสาธารณะประโยชน์ ด้วยรถขุดคูโบต้า กลุ่มวิสาหกิจเกษตรแปลงใหญ่อำเภอนาเยีย จ.อุบลราชธานี


8columns ให้บริการเว็บไซต์ สมัยใหม่ แบบ Responsive แสดงผลได้ บนอุปกรณ์ต่างๆ พร้อมระบบแก้ไขข้อมูล ที่ใช้งานง่าย แก้ไขข้อมูล ได้โดยตรง ผ่านหน้าเว็บ เห็นผลการเปลี่ยนแปลง ได้ทันที สามารถดูแลเว็บไซต์ได้เอง โดยไม่ต้องพึ่งโปรแกรมเมอร์ รองรับการ ปรับแต่ง SEO ช่วยให้เว็บไซต์ ค้นเจอใน Google!