คูโบต้าเจริญชัยอุบลราชธานี ร่วมกับหอการค้าจ.อุบลฯ สนับสนุนสนับสนุนขุดบ่อน้ำสาธารณะประโยชน์


2019-06-10 09:38

จำนวนครั้งที่อ่าน : 160

วันที่ 8 มิถุนายน 2562 ณ เกษตรแปลงใหญ่อำเภอนาเยีย จ.อุบลราชธานี หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดย นายสมชาติ พงคะนาไกร ประธานกรรมการอาวุโสหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี สนับสนุนกลุ่มวิสาหกิจเกษตรแปลงใหญ่ โดยคูโบต้าเจริญชัยอุบลราชธานี ร่วมกับหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี สนับสนุนขุดบ่อน้ำสาธารณะประโยชน์ ด้วยรถขุดคูโบต้า กลุ่มวิสาหกิจเกษตรแปลงใหญ่อำเภอนาเยีย จ.อุบลราชธานี


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603