หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เป็นเจ้าภาพงานสวดพระอภิธรรม นายศุภกฤต ชัยดิลกฤทธิ์ หลานชายคุณแม่พริ้งพิศ วังทอง รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี


2019-06-09 22:33

จำนวนครั้งที่อ่าน : 89

วันที่ 9 มิถุนายน 2562 เวลา 18.40 น. ณ วัดบ้านนาควาย ซอยสุขาสงเคราะห์ ถนนชยางกูร อำเภอเมือง จังหวัดอุบลฯ หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นำโดย นายนิมิต สิทธิไตรย์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เป็นเจ้าภาพงานสวดพระอภิธรรม นายศุภกฤต ชัยดิลกฤทธิ์ หลานชายคุณแม่พริ้งพิศ วังทอง รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี

ในโอกาสนี้ คณะกรรมการ/คณะที่ปรึกษา และคณะเจ้าหน้าที่ หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวคุณแม่พริ้งพิศ


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603