ประชุมแลกเปลี่ยนแนวทางการขับเคลื่อน Smart City จังหวัดอุบลราชธานี กับคณะผู้นำการส่งเสริมเศรษฐกิจ (Digital CEO รุ่นที่ 2)


2019-06-08 17:52

จำนวนครั้งที่อ่าน : 36

วันที่ 9 มิ.ย. 2562 เวลา 08.50 น. ณ ห้องประชุมพรหมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี นายสมชาติ พงคพนาไกร ประธานหอการค้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 และประธานกรรมการอาวุโสหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี, นายนิมิต สิทธิไตรย์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี, นางรัตนากร ฑีฆธนานนท์ กรรมการเลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี, นางชูศรี กตัญญุตานนท์ รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี, นางพองาม ปรีดาสันติ์ ประธานกรรมการบริษัท ประชารัฐรักสามัคคี วิสาหกิจเพื่อสังคม อุบลราชธานี จำกัด รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี, นางบัวหลวง อาษาพล รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมประชุมแลกเปลี่ยนแนวทางการขับเคลื่อน Smart City จังหวัดอุบลราชธานี กับคณะผู้นำการส่งเสริมเศรษฐกิจ (Digital CEO รุ่นที่ 2)

โดยมี นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วย รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี หัวหน้าส่วนราชการ เอกชน นายอำเภอ ร่วมประชุม

  • จังหวัดอุบลราชธานี นำเสนอสรุปความเป็นมาและการดำเนินการในการเตรียมสู่ SMART CITY
  • กระบวนการและแนวทางในการขับเคลื่อนของจังหวัดอุบลราชธานี โดย นายศุภศิษย์ กอเจริญยศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี
  • นำเสนอวีดิทัศน์การขับเคลื่อน smart city ของจังหวัดอุบลราชธานี
  1. ภาพรวมวีดิทัศน์ 1 ภาพรวม
  2. การขับเคลื่อนของภาคเอกชน (กลุ่มขับเคลื่อนเศรษฐกิจจังหวัดอุบลราชธานี)

และมีการ นำเสนอคำถามและข้อเสนอแนะที่อำเภอน้ำยืนและสามพันโบก พร้อมเปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน


8columns ให้บริการเว็บไซต์ สมัยใหม่ แบบ Responsive แสดงผลได้ บนอุปกรณ์ต่างๆ พร้อมระบบแก้ไขข้อมูล ที่ใช้งานง่าย แก้ไขข้อมูล ได้โดยตรง ผ่านหน้าเว็บ เห็นผลการเปลี่ยนแปลง ได้ทันที สามารถดูแลเว็บไซต์ได้เอง โดยไม่ต้องพึ่งโปรแกรมเมอร์ รองรับการ ปรับแต่ง SEO ช่วยให้เว็บไซต์ ค้นเจอใน Google!