วันที่ 8 มิถุนายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ สำนักงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ท่านนิมิต สิทธิไตรย์ นำทีมงาน ปรับปรุงห้องประชุมสำนักงาน หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี


2019-06-08 11:21

จำนวนครั้งที่อ่าน : 56

วันที่ 8 มิถุนายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ สำนักงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี

ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ท่านนิมิต สิทธิไตรย์ นำทีมงาน โดยมี นายหน่อย ประทุม และนายบวรศักดิ์ ศีรหจันทร์ และปรับปรุงห้องประชุมสำนักงาน หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603