ประชุมคณะกรรมการจัดงานแข่งขันและคณะกรรมการเทคนิคการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติครั้งที่ 28 ระดับภาค


2019-06-07 07:04

จำนวนครั้งที่อ่าน : 91

วันที่ 7 มิถุนายน 2562 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ภาค7อุบลราชธานี นายสนั่น สุตัญตั้งใจ รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมประชุมคณะกรรมการจัดงานแข่งขันและคณะกรรมการเทคนิคการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติครั้งที่ 28 ระดับภาค

ด้วยจังหวัดอุบลราชธานี โดยสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ภาค 7 อุบลราชธานี จะจัดกิจการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 28 ระดับภาค จำนวน 25 สาขา ระหว่างวันที่ 3-4 กรกฏาคม 2562 โดยมีมีวัตถุประสงค์เพื่อคัดเลือกเยาวชนที่มีความสามารถเป็นตัวแทนระดับพัฒนาฝีมือแรงงานแห่งชาติครั้งที่ 28 ระดับชาติ เพื่อให้การเตรียมงานในส่วนที่เกี่ยวข้องเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงร่วมหารรือในวันเวลาดังกล่าวนี้ โดยมี นาเฉลิมพล มั่งคั่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในที่ประชุม


8columns ให้บริการเว็บไซต์ สมัยใหม่ แบบ Responsive แสดงผลได้ บนอุปกรณ์ต่างๆ พร้อมระบบแก้ไขข้อมูล ที่ใช้งานง่าย แก้ไขข้อมูล ได้โดยตรง ผ่านหน้าเว็บ เห็นผลการเปลี่ยนแปลง ได้ทันที สามารถดูแลเว็บไซต์ได้เอง โดยไม่ต้องพึ่งโปรแกรมเมอร์ รองรับการ ปรับแต่ง SEO ช่วยให้เว็บไซต์ ค้นเจอใน Google!