ประชุมคณะกรรมการจัดงานแข่งขันและคณะกรรมการเทคนิคการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติครั้งที่ 28 ระดับภาค


2019-06-07 07:04

จำนวนครั้งที่อ่าน : 52

วันที่ 7 มิถุนายน 2562 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ภาค7อุบลราชธานี นายสนั่น สุตัญตั้งใจ รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมประชุมคณะกรรมการจัดงานแข่งขันและคณะกรรมการเทคนิคการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติครั้งที่ 28 ระดับภาค

ด้วยจังหวัดอุบลราชธานี โดยสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ภาค 7 อุบลราชธานี จะจัดกิจการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 28 ระดับภาค จำนวน 25 สาขา ระหว่างวันที่ 3-4 กรกฏาคม 2562 โดยมีมีวัตถุประสงค์เพื่อคัดเลือกเยาวชนที่มีความสามารถเป็นตัวแทนระดับพัฒนาฝีมือแรงงานแห่งชาติครั้งที่ 28 ระดับชาติ เพื่อให้การเตรียมงานในส่วนที่เกี่ยวข้องเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงร่วมหารรือในวันเวลาดังกล่าวนี้ โดยมี นาเฉลิมพล มั่งคั่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในที่ประชุม


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603