คณะกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมต้อนรับและรับประทานอาหารเช้า กับคณะผู้นำการส่งเสริมเศรษฐกิจ (Digital CEO รุ่นที่ 2)


2019-06-05 17:41

จำนวนครั้งที่อ่าน : 80

วันที่ 7 มิ.ย. 2562 เวลา 08.00 น. ณ ห้องประชุม ศูนย์ OTOP องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นำโดย นายนิมิต สิทธิไตรย์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมต้อนรับและรับประทานอาหารเช้า กับคณะผู้นำการส่งเสริมเศรษฐกิจ (Digital CEO รุ่นที่ 2) และทั้งนี้หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี มอบขนมข้าวเม่าหมี่ ของดีหอการค้าอุบล จำนวน 100 ห่อ ผลิตและลงมือทำ โดย เลขาธิการ คุณรัตนากร ฑีฆธนานนท์

โดยมี จังหวัดอุบลราชธานี นำโดย นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วย นายเฉลิมพล มั่งคั่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดอุบลราชธานี ภาคเอกชน ร่วมต้อนรับคณะผู้นำการส่งเสริมเศรษฐกิจ (Digital CEO รุ่นที่ 2)


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603