หารือเพื่อเตรียมการจัดการประชุม “เวทีฮักแพง สานแรง ร่วมใจ” ประจำเดือนมิถุนายน 2562


2019-06-05 17:41

จำนวนครั้งที่อ่าน : 96

วันที่ 7 มิถุนายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี นางรัตนากร ฑีฆธนานนท์ กรรมการเลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมหารือเพื่อเตรียมการจัดการประชุม “เวทีฮักแพง สานแรง ร่วมใจ” ประจำเดือนมิถุนายน 2562

โดย หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี สภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราธานี อุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี พาณิชย์จังหวัดอุบลราชธานี และศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 7 เป็นเจ้าภาพในการจัดงาน ซึ่งกำหนดจัดงาน ”เวทีอุบลฮักแพง สานแรง ร่วมใจ” ในวันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมค้ำคูณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุบลราชธานี ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

ซึ่งมีการมอบหมายผู้รับผิดชอบ ดังนี้

  1. อาหาร มอบหมายสภาอุตสาหกรรมกับหอการค้าดูแลร่วมกัน จำนวน 10 ซุ้ม
  2. สถานที่ มอบหมายอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี
  3. ตกแต่งสถานที่ ฉาก เวที ป้าย มอบหมายศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมจังหวัดภาคที่ 7
  4. การต้อนรับและดูแลแขกวีไอพี มอบหมาย - พาณิชย์จังหวัดอุบลราชธานีจำนวน 5 คน. - ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมจังหวัดภาคที่ 7 จำนวน 5 คน
  5. การลงทะเบียนผู้เข้าร่วมงาน มอบหมายอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี
  6. สถานที่จอดรถและการจราจรภายใน ประสานตำรวจ
  7. การแสดงดนตรี
  • คุณติ๋ง อุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานีเป็นหน่วยงานรับผิดชอบ 5,000 บาท
  • คุณอนุชิต พิธีกร คุณรัตนากร ฑีฆธนานนท์ กรรมการเลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานีและพาณิชย์จังหวัดอุบลราชธานี รับผิดชอบ 2,000 บาท

8.การส่งหนังสือเชิญ มอบหมายอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี

หลังจากประชุมแล้วเสร็จ ก็ออกมาดูพื้นที่จัดประชุมสภากาแฟอุบล ณ ห้องประชุมค้ำคูณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุบลราชธานี


8columns ให้บริการเว็บไซต์ สมัยใหม่ แบบ Responsive แสดงผลได้ บนอุปกรณ์ต่างๆ พร้อมระบบแก้ไขข้อมูล ที่ใช้งานง่าย แก้ไขข้อมูล ได้โดยตรง ผ่านหน้าเว็บ เห็นผลการเปลี่ยนแปลง ได้ทันที สามารถดูแลเว็บไซต์ได้เอง โดยไม่ต้องพึ่งโปรแกรมเมอร์ รองรับการ ปรับแต่ง SEO ช่วยให้เว็บไซต์ ค้นเจอใน Google!