หารือเพื่อเตรียมการจัดการประชุม “เวทีฮักแพง สานแรง ร่วมใจ” ประจำเดือนมิถุนายน 2562


2019-06-05 17:41

จำนวนครั้งที่อ่าน : 63

วันที่ 7 มิถุนายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี นางรัตนากร ฑีฆธนานนท์ กรรมการเลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมหารือเพื่อเตรียมการจัดการประชุม “เวทีฮักแพง สานแรง ร่วมใจ” ประจำเดือนมิถุนายน 2562

โดย หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี สภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราธานี อุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี พาณิชย์จังหวัดอุบลราชธานี และศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 7 เป็นเจ้าภาพในการจัดงาน ซึ่งกำหนดจัดงาน ”เวทีอุบลฮักแพง สานแรง ร่วมใจ” ในวันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมค้ำคูณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุบลราชธานี ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

ซึ่งมีการมอบหมายผู้รับผิดชอบ ดังนี้

  1. อาหาร มอบหมายสภาอุตสาหกรรมกับหอการค้าดูแลร่วมกัน จำนวน 10 ซุ้ม
  2. สถานที่ มอบหมายอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี
  3. ตกแต่งสถานที่ ฉาก เวที ป้าย มอบหมายศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมจังหวัดภาคที่ 7
  4. การต้อนรับและดูแลแขกวีไอพี มอบหมาย - พาณิชย์จังหวัดอุบลราชธานีจำนวน 5 คน. - ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมจังหวัดภาคที่ 7 จำนวน 5 คน
  5. การลงทะเบียนผู้เข้าร่วมงาน มอบหมายอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี
  6. สถานที่จอดรถและการจราจรภายใน ประสานตำรวจ
  7. การแสดงดนตรี
  • คุณติ๋ง อุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานีเป็นหน่วยงานรับผิดชอบ 5,000 บาท
  • คุณอนุชิต พิธีกร คุณรัตนากร ฑีฆธนานนท์ กรรมการเลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานีและพาณิชย์จังหวัดอุบลราชธานี รับผิดชอบ 2,000 บาท

8.การส่งหนังสือเชิญ มอบหมายอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี

หลังจากประชุมแล้วเสร็จ ก็ออกมาดูพื้นที่จัดประชุมสภากาแฟอุบล ณ ห้องประชุมค้ำคูณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุบลราชธานี


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603