ประชุมคณะกรรมการจัดกิจกรรม รวมพลคนรักกีฬามินิมาราธอน 2562 เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในส่วนภูมิภาค ซึ่งจะขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 9 มิถุนายน 2562


2019-06-05 17:41

จำนวนครั้งที่อ่าน : 45

วันที่ 6 มิถุนายน 2562 เวลา 14.30 น. ณ ห้องสัตตบงกช ชั้น 4 อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี นางสาวชูติพร มะลิวัลย์ ธุรการการเงินและสมาชิกหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมประชุมคณะกรรมการจัดกิจกรรม รวมพลคนรักกีฬามินิมาราธอน 2562 เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในส่วนภูมิภาค ซึ่งจะขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 9 มิถุนายน 2562 โดยมี นายเกริกชัย ผ่องแผ้ว ปลัดจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในที่ประชุม

ด้วยจังหวัดอุบลราชธานี สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดอุบลราชธานี หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนสถานศึกษา สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกันจัดกิจกรรมรวมพลคนรักกีฬา(มินิมาราธอน 2562) เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และส่งเสริมให้เยาวชน ประชาชนตระหนักและเห็นความสำคัญของการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพโดยกิจกรรมเดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ และส่งเสริมให้ประชาชนสร้างเสริมความรัก ความสามัคคี และสัมพันธ์ภาพอันดีในสังคม ซึ่งกำหนดดำเนินกิจกรรม ในวันอาทิตย์ที่ 9 มิถุนายน 2562 เวลา 05.30 - 08.30 น. ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

  • การมอบหมายภารกิจการจัดกิจกรรม รวมพลคนรักมินิมาราธอน 2562ฯ
  • สถานที่ พิธีเปิด-ปิด /(มรภ.อุบลราชธานี ,เทศบาลนครอุบลราชธานี)
  • Start/finish ที่ มรภ.อุบลราชธานี ประตูที่ 1
  • ลงทะเบียนไว้ที่ 2,000 คน ยังไม่รวมผู้ที่จะมาร่วมกิจกรรมหน้างานในการลงทะเบียน
  • จุดบริการน้ำดื่มตามระยะทางที่กำหนด(4 จุด)

(ม.การจัดการและเทคโนโลยีฯ/บิ๊กซี/อำเภอเมืองฯ)

  • จุดบริการน้ำดื่มตามระยะทางที่กำหนด(4 จุด)

(ม.การจัดการและเทคโนโลยีฯ/บิ๊กซี/อำเภอเมืองฯ)

1)ม.การจัดการและเทคโนโลยีฯ(umt)

2)แขวงการทาง

3)สี่แยกดงอู่ผึ้ง

4)หน้าปั๊มทีพีไอ(ถนนแจ้งสนิท)

  • ==ปฏิคม (แขก VIP/ประชาชนทั่วไป)

(โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี/หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี)==

  • น้ำ,อาหาร,เครื่องดื่ม,ผลไม้,ข้าวต้ม,ก๋วยจั๊บ
  • ถ้วยชาม,ช้อน,แก้ว
  • ของที่ระลึกจะเป็นเสื้อและริชแบนด์

เครดิตภาพ : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603