ประชุมคณะกรรมการจัดกิจกรรม รวมพลคนรักกีฬามินิมาราธอน 2562 เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในส่วนภูมิภาค ซึ่งจะขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 9 มิถุนายน 2562


2019-06-05 17:41

จำนวนครั้งที่อ่าน : 57

วันที่ 6 มิถุนายน 2562 เวลา 14.30 น. ณ ห้องสัตตบงกช ชั้น 4 อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี นางสาวชูติพร มะลิวัลย์ ธุรการการเงินและสมาชิกหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมประชุมคณะกรรมการจัดกิจกรรม รวมพลคนรักกีฬามินิมาราธอน 2562 เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในส่วนภูมิภาค ซึ่งจะขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 9 มิถุนายน 2562 โดยมี นายเกริกชัย ผ่องแผ้ว ปลัดจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในที่ประชุม

ด้วยจังหวัดอุบลราชธานี สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดอุบลราชธานี หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนสถานศึกษา สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกันจัดกิจกรรมรวมพลคนรักกีฬา(มินิมาราธอน 2562) เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และส่งเสริมให้เยาวชน ประชาชนตระหนักและเห็นความสำคัญของการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพโดยกิจกรรมเดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ และส่งเสริมให้ประชาชนสร้างเสริมความรัก ความสามัคคี และสัมพันธ์ภาพอันดีในสังคม ซึ่งกำหนดดำเนินกิจกรรม ในวันอาทิตย์ที่ 9 มิถุนายน 2562 เวลา 05.30 - 08.30 น. ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

  • การมอบหมายภารกิจการจัดกิจกรรม รวมพลคนรักมินิมาราธอน 2562ฯ
  • สถานที่ พิธีเปิด-ปิด /(มรภ.อุบลราชธานี ,เทศบาลนครอุบลราชธานี)
  • Start/finish ที่ มรภ.อุบลราชธานี ประตูที่ 1
  • ลงทะเบียนไว้ที่ 2,000 คน ยังไม่รวมผู้ที่จะมาร่วมกิจกรรมหน้างานในการลงทะเบียน
  • จุดบริการน้ำดื่มตามระยะทางที่กำหนด(4 จุด)

(ม.การจัดการและเทคโนโลยีฯ/บิ๊กซี/อำเภอเมืองฯ)

  • จุดบริการน้ำดื่มตามระยะทางที่กำหนด(4 จุด)

(ม.การจัดการและเทคโนโลยีฯ/บิ๊กซี/อำเภอเมืองฯ)

1)ม.การจัดการและเทคโนโลยีฯ(umt)

2)แขวงการทาง

3)สี่แยกดงอู่ผึ้ง

4)หน้าปั๊มทีพีไอ(ถนนแจ้งสนิท)

  • ==ปฏิคม (แขก VIP/ประชาชนทั่วไป)

(โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี/หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี)==

  • น้ำ,อาหาร,เครื่องดื่ม,ผลไม้,ข้าวต้ม,ก๋วยจั๊บ
  • ถ้วยชาม,ช้อน,แก้ว
  • ของที่ระลึกจะเป็นเสื้อและริชแบนด์

เครดิตภาพ : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี


Lorem ipsum dolor

Lorem ipsum dolor วาระงานหอการค้าอุบล

วันอาทิตย์ที่ 1 สิงหาคม 2564

วันจันทร์ที่ 2 สิงหาคม 2564

วันอังคารที่ 3 สิงหาคม 2564

เวลา 09.00 - 12.00 น. ผ่านโปรแกรม Zoom Conference (รอรับลิ้ง) เรื่อง ขอควมอนุเคราะห์ร่วมเป็นวิทยากรการเสวนา

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ ขอความอนุเคราะห์

มอบหมายให้คุณมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้า คุณจักรพันธ์ กวีนัฎธยานนท์ รองประธานหอการค้า เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 373/2564 ลงรับวันที่ 29 กรกฏาคม 2564 เวลา 11.30 น.

https://drive.google.com/file/d/1-A1EwVphNBD4aCpyCDSf12zkX3AMXVQ8/view?usp=sharing

วันพุธที่ 4 สิงหาคม 2564

เวลา 08.30-12.00 น. ณ ออนไลน์ (รอรับลิ้ง) เรื่อง ขอเชิญประชุมผังน้ำ ครั้งที่ 3 โครงการจัดทำผังน้ำ ลุ่มน้ำมูล (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)

หน่วยงานต้นเรื่อง ศูนน์อำนวยการน้ำแห่งชาติ

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้.............................. เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 368/2564 ลงรับวันที่ 27 กรกฏาคม 2564 เวลา 09.26 น.

https://drive.google.com/file/d/19AAL2GZlUqMDqVFsYjNxY9WCUTvSPfGI/view?usp=sharing

วันพฤหัสบดีที่ 5 สิงหาคม 2564

วันศุกร์ที่ 6 สิงหาคม 2564

วันเสาร์ที่ 7 สิงหาคม 2564

วันอาทิตย์ที่ 8 สิงหาคม 2564

วันจันทร์ที่ 9 สิงหาคม 2564

วันอังคารที่ 10 สิงหาคม 2564

วันพุธที่ 11 สิงหาคม 2564

เวลา 08.30-16.00 น. ณ ห้องประชุมนายเลิศ โรงแรมแอล เจ ดิเอมเมอรัล อ.เมือง จ.จำนาจเจริญ

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 1 และครั้งที่2 โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำพื้นที่ลุ่มแม่น้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือเรียน คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่ภาค

หน่วยงานต้นเรื่อง ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีทรัพยากรน้ำ

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้............iรอมอบหมาย............... เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 360/2564 ลงรับวันที่ 22 กรกฏาคม 2564 เวลา 14.25 น.

https://drive.google.com/file/d/1qt8Lwd5ujf37NlKpm47wwoKxuxE0Fxn8/view?usp=sharing