ประชุมคณะกรรมการจัดกิจกรรม รวมพลคนรักกีฬามินิมาราธอน 2562 เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในส่วนภูมิภาค ซึ่งจะขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 9 มิถุนายน 2562


2019-06-05 17:41

จำนวนครั้งที่อ่าน : 64

วันที่ 6 มิถุนายน 2562 เวลา 14.30 น. ณ ห้องสัตตบงกช ชั้น 4 อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี นางสาวชูติพร มะลิวัลย์ ธุรการการเงินและสมาชิกหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมประชุมคณะกรรมการจัดกิจกรรม รวมพลคนรักกีฬามินิมาราธอน 2562 เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในส่วนภูมิภาค ซึ่งจะขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 9 มิถุนายน 2562 โดยมี นายเกริกชัย ผ่องแผ้ว ปลัดจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในที่ประชุม

ด้วยจังหวัดอุบลราชธานี สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดอุบลราชธานี หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนสถานศึกษา สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกันจัดกิจกรรมรวมพลคนรักกีฬา(มินิมาราธอน 2562) เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และส่งเสริมให้เยาวชน ประชาชนตระหนักและเห็นความสำคัญของการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพโดยกิจกรรมเดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ และส่งเสริมให้ประชาชนสร้างเสริมความรัก ความสามัคคี และสัมพันธ์ภาพอันดีในสังคม ซึ่งกำหนดดำเนินกิจกรรม ในวันอาทิตย์ที่ 9 มิถุนายน 2562 เวลา 05.30 - 08.30 น. ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

  • การมอบหมายภารกิจการจัดกิจกรรม รวมพลคนรักมินิมาราธอน 2562ฯ
  • สถานที่ พิธีเปิด-ปิด /(มรภ.อุบลราชธานี ,เทศบาลนครอุบลราชธานี)
  • Start/finish ที่ มรภ.อุบลราชธานี ประตูที่ 1
  • ลงทะเบียนไว้ที่ 2,000 คน ยังไม่รวมผู้ที่จะมาร่วมกิจกรรมหน้างานในการลงทะเบียน
  • จุดบริการน้ำดื่มตามระยะทางที่กำหนด(4 จุด)

(ม.การจัดการและเทคโนโลยีฯ/บิ๊กซี/อำเภอเมืองฯ)

  • จุดบริการน้ำดื่มตามระยะทางที่กำหนด(4 จุด)

(ม.การจัดการและเทคโนโลยีฯ/บิ๊กซี/อำเภอเมืองฯ)

1)ม.การจัดการและเทคโนโลยีฯ(umt)

2)แขวงการทาง

3)สี่แยกดงอู่ผึ้ง

4)หน้าปั๊มทีพีไอ(ถนนแจ้งสนิท)

  • ==ปฏิคม (แขก VIP/ประชาชนทั่วไป)

(โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี/หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี)==

  • น้ำ,อาหาร,เครื่องดื่ม,ผลไม้,ข้าวต้ม,ก๋วยจั๊บ
  • ถ้วยชาม,ช้อน,แก้ว
  • ของที่ระลึกจะเป็นเสื้อและริชแบนด์

เครดิตภาพ : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี


วันศุกร์ที่ 1 สิงหาคม 2565

เรื่อง มอบหมายภารกิจการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 จังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง สนง.จังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

การปฏิบัติ วันที่ 1-15 สิงหาคม 2565 เวลา ........น. ณ บริเวณสวนสาธารณะทุ่งศรีเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลฯ

เลขลงรับที่ 378/2565 ลงรับวันที่ 7 มิถุนายน 2565 เวลา 11.00 น.

มอบหมายให้..รอมอบหมาย.. เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1j_VNzqtDPoL2nuHDGl5My1jGYn23snrV/view?usp=sharing

วันเสาร์ที่ 2 สิงหาคม 2565

วันอาทิตย์ที่ 3 สิงหาคม 2565

วันจันทร์ที่ 4 สิงหาคม 2565

วันอังคารที่ 5 สิงหาคม 2565

วันพุธที่ 6 สิงหาคม 2565

วันพฤหัสบดีที่ 7 สิงหาคม 2565

วันศุกร์ที่ 8 สิงหาคม 2565

วันเสาร์ที่ 9 สิงหาคม 2565

วันอาทิตย์ที่ 10 สิงหาคม 2565

วันจันทร์ที่ 11 สิงหาคม 2565

วันอังคารที่ 12 สิงหาคม 2565

วันพุธที่ 13 สิงหาคม 2565

วันพฤหัสบดีที่ 14 สิงหาคม 2565

วันศุกร์ที่ 15 สิงหาคม 2565

วันอาทิตย์ที่ 24 สิงหาคม 2565

เวลา 09.30 น. ณ ..........

เรื่อง ขอเชิญชวนเสนอชื่อและผลงานเข้ารับการพิจารณารางวัลคุณธรรมอวอร์ด ปี 2564 ประเภทสื่อ ประเภทบุุคคลและประเภทชุมชนและองค์กร

หน่วยงานต้นเรื่อง กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

การปฏิบัติ วันที่ 24-25 สิงหาคม 2565

หมายเหตุ เสนอผลงานได้ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2565

การแต่งกาย :

มอบหมายให้..รอมอบหมาย.. เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 375/2565 ลงรับวันที่ 7 มิถุนายน 2565 เวลา 11.00 น.

https://drive.google.com/file/d/1V7PNra_ubjRhEvF7uLGmDwf_BxN9wB2F/view?usp=sharing