ประชุมคณะกรรมการจัดกิจกรรม รวมพลคนรักกีฬามินิมาราธอน 2562 เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในส่วนภูมิภาค ซึ่งจะขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 9 มิถุนายน 2562


2019-06-05 17:41

จำนวนครั้งที่อ่าน : 67

วันที่ 6 มิถุนายน 2562 เวลา 14.30 น. ณ ห้องสัตตบงกช ชั้น 4 อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี นางสาวชูติพร มะลิวัลย์ ธุรการการเงินและสมาชิกหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมประชุมคณะกรรมการจัดกิจกรรม รวมพลคนรักกีฬามินิมาราธอน 2562 เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในส่วนภูมิภาค ซึ่งจะขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 9 มิถุนายน 2562 โดยมี นายเกริกชัย ผ่องแผ้ว ปลัดจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในที่ประชุม

ด้วยจังหวัดอุบลราชธานี สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดอุบลราชธานี หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนสถานศึกษา สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกันจัดกิจกรรมรวมพลคนรักกีฬา(มินิมาราธอน 2562) เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และส่งเสริมให้เยาวชน ประชาชนตระหนักและเห็นความสำคัญของการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพโดยกิจกรรมเดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ และส่งเสริมให้ประชาชนสร้างเสริมความรัก ความสามัคคี และสัมพันธ์ภาพอันดีในสังคม ซึ่งกำหนดดำเนินกิจกรรม ในวันอาทิตย์ที่ 9 มิถุนายน 2562 เวลา 05.30 - 08.30 น. ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

  • การมอบหมายภารกิจการจัดกิจกรรม รวมพลคนรักมินิมาราธอน 2562ฯ
  • สถานที่ พิธีเปิด-ปิด /(มรภ.อุบลราชธานี ,เทศบาลนครอุบลราชธานี)
  • Start/finish ที่ มรภ.อุบลราชธานี ประตูที่ 1
  • ลงทะเบียนไว้ที่ 2,000 คน ยังไม่รวมผู้ที่จะมาร่วมกิจกรรมหน้างานในการลงทะเบียน
  • จุดบริการน้ำดื่มตามระยะทางที่กำหนด(4 จุด)

(ม.การจัดการและเทคโนโลยีฯ/บิ๊กซี/อำเภอเมืองฯ)

  • จุดบริการน้ำดื่มตามระยะทางที่กำหนด(4 จุด)

(ม.การจัดการและเทคโนโลยีฯ/บิ๊กซี/อำเภอเมืองฯ)

1)ม.การจัดการและเทคโนโลยีฯ(umt)

2)แขวงการทาง

3)สี่แยกดงอู่ผึ้ง

4)หน้าปั๊มทีพีไอ(ถนนแจ้งสนิท)

  • ==ปฏิคม (แขก VIP/ประชาชนทั่วไป)

(โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี/หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี)==

  • น้ำ,อาหาร,เครื่องดื่ม,ผลไม้,ข้าวต้ม,ก๋วยจั๊บ
  • ถ้วยชาม,ช้อน,แก้ว
  • ของที่ระลึกจะเป็นเสื้อและริชแบนด์

เครดิตภาพ : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี


8columns ให้บริการเว็บไซต์ สมัยใหม่ แบบ Responsive แสดงผลได้ บนอุปกรณ์ต่างๆ พร้อมระบบแก้ไขข้อมูล ที่ใช้งานง่าย แก้ไขข้อมูล ได้โดยตรง ผ่านหน้าเว็บ เห็นผลการเปลี่ยนแปลง ได้ทันที สามารถดูแลเว็บไซต์ได้เอง โดยไม่ต้องพึ่งโปรแกรมเมอร์ รองรับการ ปรับแต่ง SEO ช่วยให้เว็บไซต์ ค้นเจอใน Google!