ประชุมหารือการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานอุบลราชธานี ร่วมเป็นเจ้าภาพในการจัดงาน Family Rally หอการค้า พาชมสวน ชวนกินข้าวป่า ครั้งที่ 2


2019-06-05 17:41

จำนวนครั้งที่อ่าน : 57

วันที่ 6 มิถุนายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ สำนักงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นาย ธงชัย แสนทวีสุข รองผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานอุบลราชธานี เข้าพบ นายนิมิตย์ สิทธิไตรย์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นางรัตนากร ฑีฆธนานนท์ กรรมการเลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นางเมวดี จุลทัศน์ ที่ปรึกษาหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ประชุมหารือการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานอุบลราชธานี ร่วมเป็นเจ้าภาพในการจัดงาน Family Rally หอการค้า พาชมสวน ชวนกินข้าวป่า ครั้งที่ 2

ด้วย หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ได้จัดโครงการ Family Rally หอการค้า พาชมสวน ชวนกินข้าวป่า ครั้งที่ 2 กำหนดจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน 2562 ณ สวนผลไม้พ่อน้องแอน ตำบลโซง อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริม ประชาสัมพันธ์สถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญในเขตพื้นที่สามเหลี่ยมมรกต ซึ่งเป็นรอยต่อ 3 ประเทศ ได้แก่ ไทย, ลาว, กัมพูชา อีกทั้งยังมีสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นธรรมชาติ ศิลปะ ประเพณีวัฒนธรรม ตลอดจนวิถีชีวิต รวมถึงการเกษตรและการทำสวนผลไม้ ที่มีชื่อเสียง ของจังหวัดอุบลราชธานี ทางหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี จึงได้จัดงานในรูปแบบคาราวาน เพื่อให้สมาชิกหอการค้าฯ และผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ร่วมทำกิจกรรมต่างๆ ได้ทานผลไม้หลากชนิด สดจากสวนและทานบุพเฟ่ต์ ผลไม้ทุเรียนจุใจแบบไม่อั้น อีกทั้งเป็นรูปการท่องเที่ยวเชิงเกษตรและเป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์ภายในครอบครัว และเป็นการกระจายรายได้สู่ชุมชน ตลอดจนเป็นการลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม อีกด้วย

ในการจัดงานโครงการ “Family Rally หอการค้า พาชมสวน ชวนกินข้าวป่า ครั้งที่ 2” ในครั้งนี้ คาดว่าจะมีคาราวานรถยนต์เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 80 คัน ในงาน Family Rally หอการค้า พาชมสวน ชวนกินข้าวป่า ครั้งที่ 2 ในวันอาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน 2562 ที่จะถึงนี้


Lorem ipsum dolor

Lorem ipsum dolor วาระงานหอการค้าอุบล

วันพฤหัสบดีที่ 1 สิงหาคม 2564

วันพฤหัสบดีที่ 2 สิงหาคม 2564

วันพฤหัสบดีที่ 3 สิงหาคม 2564

วันพฤหัสบดีที่ 4 สิงหาคม 2564

วันพฤหัสบดีที่ 5 สิงหาคม 2564

วันพฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม 2564

วันพฤหัสบดีที่ 7 สิงหาคม 2564

วันพฤหัสบดีที่ 8 สิงหาคม 2564

วันพฤหัสบดีที่ 9 สิงหาคม 2564

วันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม 2564

วันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2564

เวลา 08.30-16.00 น. ณ ห้องประชุมนายเลิศ โรงแรมแอล เจ ดิเอมเมอรัล อ.เมือง จ.จำนาจเจริญ

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 1 และครั้งที่2 โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำพื้นที่ลุ่มแม่น้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือเรียน คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่ภาค

หน่วยงานต้นเรื่อง ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีทรัพยากรน้ำ

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้............iรอมอบหมาย............... เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 360/2564 ลงรับวันที่ 22 กรกฏาคม 2564 เวลา 14.25 น.

https://drive.google.com/file/d/1qt8Lwd5ujf37NlKpm47wwoKxuxE0Fxn8/view?usp=sharing