ประชุมหารือการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานอุบลราชธานี ร่วมเป็นเจ้าภาพในการจัดงาน Family Rally หอการค้า พาชมสวน ชวนกินข้าวป่า ครั้งที่ 2


2019-06-05 17:41

จำนวนครั้งที่อ่าน : 53

วันที่ 6 มิถุนายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ สำนักงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นาย ธงชัย แสนทวีสุข รองผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานอุบลราชธานี เข้าพบ นายนิมิตย์ สิทธิไตรย์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นางรัตนากร ฑีฆธนานนท์ กรรมการเลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นางเมวดี จุลทัศน์ ที่ปรึกษาหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ประชุมหารือการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานอุบลราชธานี ร่วมเป็นเจ้าภาพในการจัดงาน Family Rally หอการค้า พาชมสวน ชวนกินข้าวป่า ครั้งที่ 2

ด้วย หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ได้จัดโครงการ Family Rally หอการค้า พาชมสวน ชวนกินข้าวป่า ครั้งที่ 2 กำหนดจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน 2562 ณ สวนผลไม้พ่อน้องแอน ตำบลโซง อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริม ประชาสัมพันธ์สถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญในเขตพื้นที่สามเหลี่ยมมรกต ซึ่งเป็นรอยต่อ 3 ประเทศ ได้แก่ ไทย, ลาว, กัมพูชา อีกทั้งยังมีสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นธรรมชาติ ศิลปะ ประเพณีวัฒนธรรม ตลอดจนวิถีชีวิต รวมถึงการเกษตรและการทำสวนผลไม้ ที่มีชื่อเสียง ของจังหวัดอุบลราชธานี ทางหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี จึงได้จัดงานในรูปแบบคาราวาน เพื่อให้สมาชิกหอการค้าฯ และผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ร่วมทำกิจกรรมต่างๆ ได้ทานผลไม้หลากชนิด สดจากสวนและทานบุพเฟ่ต์ ผลไม้ทุเรียนจุใจแบบไม่อั้น อีกทั้งเป็นรูปการท่องเที่ยวเชิงเกษตรและเป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์ภายในครอบครัว และเป็นการกระจายรายได้สู่ชุมชน ตลอดจนเป็นการลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม อีกด้วย

ในการจัดงานโครงการ “Family Rally หอการค้า พาชมสวน ชวนกินข้าวป่า ครั้งที่ 2” ในครั้งนี้ คาดว่าจะมีคาราวานรถยนต์เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 80 คัน ในงาน Family Rally หอการค้า พาชมสวน ชวนกินข้าวป่า ครั้งที่ 2 ในวันอาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน 2562 ที่จะถึงนี้


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603