คณะผู้แทนจากทางบริษัท ทีทีซี มอเตอร์ อุบลราชธานี เข้าพบ ท่านประธานหอการค้าจ.อุบลฯ เชิญร่วมเป็นเกียรติงาน One Day Trip by TTC MOTOR


2019-06-05 16:28

จำนวนครั้งที่อ่าน : 67

วันที่ 5 มิถุนายน 2562 เวลา 15.00 น. ณ สำนักงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี คณะผู้แทนจากทางบริษัท ทีทีซี มอเตอร์ อุบลราชธานี เข้าพบ ท่านประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นายนิมิต สิทธิไตรย์ โดยเข้าพบ และมอบหนังสือเชิญประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมเป็นเกียรติงาน One Day Trip by TTC MOTOR ในวันเสาร์ที่ 15 มิถุนายน 2562

ด้วยบริษัท ทีทีซี มอเตอร์ อุบลราชธานีได้มีการจัดกิจกรรม One Day Trip by TTC MOTOR วัตถุประสงค์การจัดงานมุ่งเน้นไปที่การเชิญชวนลูกค้าเก่าและลูกค้าใหม่ที่เป็นกลุ่ม VIP ได้เข้าร่วมคาราวานรถยนต์ Mercedes-Benz E350e ในรุ่นต่างๆ ทางขับเคลื่อนไปที่วัดภูพร้าว เพื่อร่วมทำบุญถวายสังฆทาน และทำบุญบริจาคทุนการศึกษา อุปกรณ์กีฬา รวมไปถึงอุปกรณ์การเรียน ให้กับโรงเรียนในเขตชนบทและเขตยากไร้ จำนวนทั้งสิ้น 6 โรงเรียน

ทั้งนี้ ทางบริษัท ทีทีซี มอเตอร์ อุบลราชธานี เชิญชวนกลุ่มหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมเป็นเกียรติในกิจกรรมครั้งนี้ โดยไม่ค่าใช้จ่ายใดๆ รายละเอียดและการดำเนินงาน ตามเอกสารแนบ ดังนี้


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603