หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ขึ้นรับรางวัล "รณรงค์เพิ่มยอดสมาชิก ประจำปี 2561" จาก คุณกลินท์ สารสิน ประธานกรรมการหอการค้าไทย


2019-06-05 11:40

จำนวนครั้งที่อ่าน : 148

เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2562 เวลา 21.00 น. หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดย นายสมชาติ พงคพนาไกร ประธานหอการค้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 และประธานกรรมการอาวุโสหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี, นายนิมิต สิทธิไตรย์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี, นางรัตนากร ฑีฆธนานนท์ กรรมการเลขาธิการ หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ขึ้นรับรางวัล "รณรงค์เพิ่มยอดสมาชิก ประจำปี 2561" จาก คุณกลินท์ สารสิน ประธานกรรมการหอการค้าไทย พร้อมคณะกรรมการหอการค้าไทย

ในงานเลี้ยงรับรอง การประชุมใหญ่ หอการค้าภาค 5 ภาค ประจำปี 2562 ณ ห้อง Grand Ballroom โรงแรมริชมอนด์สไตลิช คอนเวนชั่นโฮเทล นนทบุรี


8columns ให้บริการเว็บไซต์ สมัยใหม่ แบบ Responsive แสดงผลได้ บนอุปกรณ์ต่างๆ พร้อมระบบแก้ไขข้อมูล ที่ใช้งานง่าย แก้ไขข้อมูล ได้โดยตรง ผ่านหน้าเว็บ เห็นผลการเปลี่ยนแปลง ได้ทันที สามารถดูแลเว็บไซต์ได้เอง โดยไม่ต้องพึ่งโปรแกรมเมอร์ รองรับการ ปรับแต่ง SEO ช่วยให้เว็บไซต์ ค้นเจอใน Google!