หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ขึ้นรับรางวัล "รณรงค์เพิ่มยอดสมาชิก ประจำปี 2561" จาก คุณกลินท์ สารสิน ประธานกรรมการหอการค้าไทย


2019-06-05 11:40

จำนวนครั้งที่อ่าน : 104

เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2562 เวลา 21.00 น. หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดย นายสมชาติ พงคพนาไกร ประธานหอการค้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 และประธานกรรมการอาวุโสหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี, นายนิมิต สิทธิไตรย์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี, นางรัตนากร ฑีฆธนานนท์ กรรมการเลขาธิการ หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ขึ้นรับรางวัล "รณรงค์เพิ่มยอดสมาชิก ประจำปี 2561" จาก คุณกลินท์ สารสิน ประธานกรรมการหอการค้าไทย พร้อมคณะกรรมการหอการค้าไทย

ในงานเลี้ยงรับรอง การประชุมใหญ่ หอการค้าภาค 5 ภาค ประจำปี 2562 ณ ห้อง Grand Ballroom โรงแรมริชมอนด์สไตลิช คอนเวนชั่นโฮเทล นนทบุรี


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603