นางสาวจารุณี พิมพ์หล่อ กรรมการรองเลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ได้รับเกียรติจากคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตรใหม่สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพและความงาม


2019-06-05 10:35

จำนวนครั้งที่อ่าน : 106

วันที่ 4 มิ.ย. 25662 เวลา 13.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมทิพโอสถ ชั้น 2 อาคารวิทยาศาสตร์ (อาคาร 52) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี นางสาวจารุณี พิมพ์หล่อ กรรมการรองเลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ได้รับเกียรติจากคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตรใหม่สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพและความงาม

ด้วยคณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ได้รับเกียรติจากคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตรใหม่สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพและความงาม ประกอบด้วย

  1. คุณสุธีรา เอี่ยวสุภาษิต ข้าราชการบำนาญกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
  2. ภก.ปิยเชษฐ์ จตุทน ประธานกรรมการ บ. หมอยาไทย 101 จำกัด
  3. ผศ.วรรษชน สีหบุตร ผอ.สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มรภ.อุบลราชธานี
  4. คุณ กมลรัตน์ ประกอบพร กรรมการผู้จัดการบริษัทเมดิแคร์เฮลธ์กรุ๊ป

== 5.คุณจารุณี พิมพ์หล่อ กรรมการรองเลขาธิการ หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี

==

หลักสูตรนี้มุ่งเน้นการสร้างความเชี่ยวชาญด้านสุขภาพและความงามให้กับบัณฑิต โครงสร้างของหลักสูตรออกแบบมาให้นักศึกษาสามารถมีใบประกอบที่สามารถทำงานในสถานบริการสปาและความงามภายในชั้นปีที่ 2 เพื่อให้สามารถประกอบอาชีพได้ในขณะเรียน และมุ่งเน้นให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติสหกิจศึกษาภายในสถานประกอบการจริงอย่างน้อย 16 สปดาห์เพื่อให้เกิดความชำนาญก่อนจบการศึกษา ทางคณะฯ หวังว่าจะเป็นสถานศึกษาที่มีส่วนในการสร้างบุคลากรที่มีศักยภาพทั้งในการเป็นผู้ประกอบการและนักปฏิบัติที่ดีให้กับจังหวัดและประเทศชาติ ในโอกาสนี้ทางคณะ ฯ ขอขอบคุณคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตรทุกท่านเป็นอย่างสูงค่ะที่ช่วยกันขับเคลื่อนสิ่งดีๆ ที่จะเกิดขึ้นในจังหวัดอุบลราชธานีต่อไป


8columns ให้บริการเว็บไซต์ สมัยใหม่ แบบ Responsive แสดงผลได้ บนอุปกรณ์ต่างๆ พร้อมระบบแก้ไขข้อมูล ที่ใช้งานง่าย แก้ไขข้อมูล ได้โดยตรง ผ่านหน้าเว็บ เห็นผลการเปลี่ยนแปลง ได้ทันที สามารถดูแลเว็บไซต์ได้เอง โดยไม่ต้องพึ่งโปรแกรมเมอร์ รองรับการ ปรับแต่ง SEO ช่วยให้เว็บไซต์ ค้นเจอใน Google!