นางเมตตา เมืองเจริญ รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมเสวนา เรื่อง "อนาคตท้องถิ่นกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง"


2019-05-31 16:27

จำนวนครั้งที่อ่าน : 79

วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.00 น.-16.00 น. ณ ห้องทับทิมสยาม 3 โรงแรมสุนีย์แกรนด์โฮเทลแอนด์คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์อุบลราชธานี นางเมตตา เมืองเจริญ รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมเสวนา เรื่อง "อนาคตท้องถิ่นกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง"ในงานสัมมนาวิชาการ เวทีสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สัญจร) ภายใต้โครงการขยายบทบาทสำนักงานเศรษฐกิจการคลังสู่ภูมิภาค (FPO Form) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และโดยมี นางบัวหลวง อาษาพล รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมรับฟังการเสวนาในครั้งนี้ด้วย

เสวนาในหัวข้อ เรื่อง "อนาคตท้องถิ่นกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง"

โดยมีผู้ร่วมเสวนา ดังนี้

  • นางเมตตา เมืองเจริญ รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี
  • นายจุมพล สมุทรวินิจพันธุ์ นักวิชาการคลังชำนาญพิเศษ สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น การส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
  • นายชุมพล สุวรรณกิจบริหาร ผู้เชี่ยวการเฉพาะด้านนโยบายภาษี สำนักงานนโยบายภาษี สศค.

ผู้ดำเนินรายการ นายชียสิทธิ์ บุญเนตร เศรษฐกรชำนาญการพิเศษ สศค.

โดย นางเมตตา เมืองเจริญ รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี มุมมอง เรื่อง"อนาคตท้องถิ่นกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง"

การจ่าย พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ของประชาชน ที่ต้องรับผิดชอบ ในส่วนของการทำธุรกิจมองเห็นว่า สามารถบริหารจัดการได้

มองภาพของจังหวัด เล็งเห็นความสำคัญในส่วนท้องถิ่น การจัดการบริหาร ในการดูแลจากหน่วยงานที่รับผิดชอบ การบริการทั่วไป สาธารณะ การศึกษา การรักษาความเป็นอยู่ ส่งเสริมคุณภาพชีวิตแก่ประชาชน ไม่เพียงพอ การจ่ายภาษีประชาชน ดังนั้นประชาชนควรได้รับคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น คืนความสุข ให้กับประชาชนได้ ในมุมการภาคธุรกิจ สามารถดูแลจัดการได้


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603