นางเมตตา เมืองเจริญ รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมเสวนา เรื่อง "อนาคตท้องถิ่นกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง"


2019-05-31 16:27

จำนวนครั้งที่อ่าน : 161

วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.00 น.-16.00 น. ณ ห้องทับทิมสยาม 3 โรงแรมสุนีย์แกรนด์โฮเทลแอนด์คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์อุบลราชธานี นางเมตตา เมืองเจริญ รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมเสวนา เรื่อง "อนาคตท้องถิ่นกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง"ในงานสัมมนาวิชาการ เวทีสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สัญจร) ภายใต้โครงการขยายบทบาทสำนักงานเศรษฐกิจการคลังสู่ภูมิภาค (FPO Form) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และโดยมี นางบัวหลวง อาษาพล รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมรับฟังการเสวนาในครั้งนี้ด้วย

เสวนาในหัวข้อ เรื่อง "อนาคตท้องถิ่นกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง"

โดยมีผู้ร่วมเสวนา ดังนี้

  • นางเมตตา เมืองเจริญ รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี
  • นายจุมพล สมุทรวินิจพันธุ์ นักวิชาการคลังชำนาญพิเศษ สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น การส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
  • นายชุมพล สุวรรณกิจบริหาร ผู้เชี่ยวการเฉพาะด้านนโยบายภาษี สำนักงานนโยบายภาษี สศค.

ผู้ดำเนินรายการ นายชียสิทธิ์ บุญเนตร เศรษฐกรชำนาญการพิเศษ สศค.

โดย นางเมตตา เมืองเจริญ รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี มุมมอง เรื่อง"อนาคตท้องถิ่นกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง"

การจ่าย พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ของประชาชน ที่ต้องรับผิดชอบ ในส่วนของการทำธุรกิจมองเห็นว่า สามารถบริหารจัดการได้

มองภาพของจังหวัด เล็งเห็นความสำคัญในส่วนท้องถิ่น การจัดการบริหาร ในการดูแลจากหน่วยงานที่รับผิดชอบ การบริการทั่วไป สาธารณะ การศึกษา การรักษาความเป็นอยู่ ส่งเสริมคุณภาพชีวิตแก่ประชาชน ไม่เพียงพอ การจ่ายภาษีประชาชน ดังนั้นประชาชนควรได้รับคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น คืนความสุข ให้กับประชาชนได้ ในมุมการภาคธุรกิจ สามารถดูแลจัดการได้


วันศุกร์ที่ 1 สิงหาคม 2565

เรื่อง มอบหมายภารกิจการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 จังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง สนง.จังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

การปฏิบัติ วันที่ 1-15 สิงหาคม 2565 เวลา ........น. ณ บริเวณสวนสาธารณะทุ่งศรีเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลฯ

เลขลงรับที่ 378/2565 ลงรับวันที่ 7 มิถุนายน 2565 เวลา 11.00 น.

มอบหมายให้..รอมอบหมาย.. เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1j_VNzqtDPoL2nuHDGl5My1jGYn23snrV/view?usp=sharing

วันเสาร์ที่ 2 สิงหาคม 2565

วันอาทิตย์ที่ 3 สิงหาคม 2565

วันจันทร์ที่ 4 สิงหาคม 2565

วันอังคารที่ 5 สิงหาคม 2565

วันพุธที่ 6 สิงหาคม 2565

วันพฤหัสบดีที่ 7 สิงหาคม 2565

วันศุกร์ที่ 8 สิงหาคม 2565

วันเสาร์ที่ 9 สิงหาคม 2565

วันอาทิตย์ที่ 10 สิงหาคม 2565

วันจันทร์ที่ 11 สิงหาคม 2565

วันอังคารที่ 12 สิงหาคม 2565

วันพุธที่ 13 สิงหาคม 2565

วันพฤหัสบดีที่ 14 สิงหาคม 2565

วันศุกร์ที่ 15 สิงหาคม 2565

วันอาทิตย์ที่ 24 สิงหาคม 2565

เวลา 09.30 น. ณ ..........

เรื่อง ขอเชิญชวนเสนอชื่อและผลงานเข้ารับการพิจารณารางวัลคุณธรรมอวอร์ด ปี 2564 ประเภทสื่อ ประเภทบุุคคลและประเภทชุมชนและองค์กร

หน่วยงานต้นเรื่อง กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

การปฏิบัติ วันที่ 24-25 สิงหาคม 2565

หมายเหตุ เสนอผลงานได้ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2565

การแต่งกาย :

มอบหมายให้..รอมอบหมาย.. เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 375/2565 ลงรับวันที่ 7 มิถุนายน 2565 เวลา 11.00 น.

https://drive.google.com/file/d/1V7PNra_ubjRhEvF7uLGmDwf_BxN9wB2F/view?usp=sharing