นายนิมิต สิทธิไตรย์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลฯ ร่วมเสวนา เรื่อง "ส่องเศรษฐกิจอีสาน โอกาสและความท้าทายของเศรษฐกิจไทย"


2019-05-31 16:24

จำนวนครั้งที่อ่าน : 148

วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น.-12.00 น. ณ ห้องทับทิมสยาม 3 โรงแรมสุนีย์แกรนด์โฮเทลแอนด์คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์อุบลราชธานี นายนิมิต สิทธิไตรย์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมเสวนา เรื่อง "ส่องเศรษฐกิจอีสาน โอกาสและความท้าทายของเศรษฐกิจไทย" ในงานสัมมนาวิชาการ เวทีสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สัญจร) ภายใต้โครงการขยายบทบาทสำนักงานเศรษฐกิจการคลังสู่ภูมิภาค (FPO Form) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และโดยมี นางพริ้งพิศ วังทอง รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมรับฟังการเสวนาในครั้งนี้ด้วย

เสวนาในหัวข้อ เรื่อง "ส่องเศรษฐกิจอีสาน โอกาสและความท้าทายของเศรษฐกิจไทย"

โดยมีผู้ร่วมเสวนา ดังนี้

  • นายนิมิต สิทธิไตรย์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี
  • ดร.ธัญมัชฌ สรุงบุญมี อาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • นางวิถารัตน์ ปี้นเปี่ยมรัษฎ์ ผู้อำนวยการส่วนแบบจำลองและประมาณการเศรษฐกิจการคลัง(รักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเศรษฐกิจมหภาค) สำนักนโยบายเศรษฐกิจมหภาค สศค.

โดย นายนิมิต สิทธิไตรย์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี มุมมองถึงการ "ส่องเศรษฐกิจอีสาน โอกาสและความท้าทายของเศรษฐกิจไทย" หอการค้าจังหวัดอุบลฯ ผลักดันส่งเสริมเศรษฐกิจให้เกิดเป็นรูปธรรม ทางหอการค้าฯ จะเนินการจัดทำบัตรสมาชิกให้กับสมาชิก หอการค้าทุกท่าน ได้นำไปใช้สิทธิประโยชน์ส่วนลดร้านค้า และเชิญชวนร้านค้า ผู้ประกอบ เข้าร่วมโครงการให้มีส่วนลดของทางร้านสำหรับลูกค้าที่เป็นสมาชิกหอการค้าฯ ก่อให้เกิดการหมุนเวียนทางด้านเศรษฐกิจ

และเล็งเห็นความสำคัญในภาพรวมด้านท้องถิ่นร่วมมือกัน กระตุ้นให้เกิด "คนอุบลกินข้าวอุบล" และมีโครงการให้มีการแวะเวียนเยี่ยมเยียนร้านค้าอาหารอร่อยในเมืองอุบล และเชิญชวนร้านค้าเปิดบูธลดราคา เพื่อเกิดการหมุนเวียน ให้ร้านค้าได้มีโอกาสการหมุนเวียนของเงิน รวมถึงส่งเสริมให้เกิดการค้าชายแดน เป็นการส่งออก ถือเป็นการนำเม็ดเงินเข้าสู่ภูมิภาค

ต้องถือได้ว่าจังหวัดอุบลเป็นเมือง "ท่องเที่ยว นำการค้า" อุบลมีเกษตรเป็นหลัก มีสินค้าของดีเมืองอุบลฯ

เศรษฐกิจจังหวัดอุบลฯในระดับดีขึ้น ไม่ว่าจะเป็นภาคบริโภคอุปโภค การค้า การลงทุน ภาคราชการ ให้กระตุ้นเศรษฐกิจร่วมด้วยช่วยกัน แบบบูรณาการ

การส่งเสริมผลักดันเพิ่มสายการบินสู่เมืองท่องเที่ยวมาที่จังหวัดอุบลให้นักท่องเที่ยวเข้ามามากขึ้น อีกทั้งอุบลยังจะมี Smart Bus อำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยว และชาวจังหวัดให้ใช้บริการ เส้นทางรถรับส่ง ระหว่างสนามบินไปยังสถานีขนส่งจังหวัดอุบลราชธานี มองเห็น "อีสานเป็นเมืองเลี้ยงคนทั้งโลก"

มุมมองแนวโน้มเศรษฐกิจ โดยส่งเสริมการท้องถิ่น ให้มีส่วนร่วมโดยภาครัฐและภาคเอกชนต้องร่วมมือกัน และทั้งนี้หอการค้าส่งเสริมผลักดัน ให้มีหอการค้าระดับอำเภอ เป็นคณะทำงานในหอการค้าจังหวัด เพื่อเชื่อมโยงสู่การนำโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อจังหวัด เป็นการร่วมมือกันในภาครัฐและเอกชน

โดยรวมภาคเอกชนอยู่ในระดับเศรษฐกิจที่ดี ซึ่งเศรษฐกิจหมุนเวียนในพื้นที่ เศรษฐกิจเติบโตขึ้น


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603