หอการค้าอุบลฯ ทำการส่งมอบเครื่องปริ้นชุดบัตร ทางบริษัทได้เทรนนิ่ง การใช้เครื่องปริ้น ในการทำบัตรสมาชิกหอการค้าอุบล


2019-05-30 20:20

จำนวนครั้งที่อ่าน : 63

วันที่ 30 พฤษภาคม 2562 เวลา 14.30 น. ณ สำนักงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ได้ทำการส่งมอบเครื่องปริ้นชุดบัตร โดยตัวแทนจากบริษัทได้เทรนนิ่ง การใช้เครื่องปริ้น ในการทำบัตรสมาชิกหอการค้าอุบล

ท่านประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นิมิต สิทธิไตรย์ พร้อมด้วย นางรัตนากร ฑีฆธนานนท์ กรรมการเลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นางสาวพรสิริวิมล เคนเดิม ธุรการสำนักงาน นางสาวชูติพร มะลิวัลย์ ธุรการการเงินและสมาชิก นางสาวนุสบา ไชยคุณ ผู้ช่วยบรรณาธิการ และนางสาวปานแก้ว สายเนตร นักศึกษาฝึกวิชาชีพ ได้ทำการส่งมอบเครื่องปริ้นชุดบัตร โดยตัวแทนจากบริษัทได้เทรนนิ่ง การใช้เครื่องปริ้น ในการทำบัตรสมาชิกหอการค้าอุบล ทำให้กับเจ้าหน้าที่สนง.ให้เข้าใจและระบบขั้นตอนทำงานของเครื่อง และได้ทดลอง ลงมือทำจริง ถือเป็นความก้าวหน้าของการทำงานในการบริหารระบบสมาชิกของหอการค้าอุบลฯ

และจะดำเนินการ จัดทำบัตรให้กับคณะกรรมการหอการค้าอุบลฯ ทุกท่าน และมอบให้กับคณะกรรมการในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ที่จะถึงนี้

แบบตังอย่าง (ทดลองปริ้น)


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603