หอการค้าอุบลฯ ทำการส่งมอบเครื่องปริ้นชุดบัตร ทางบริษัทได้เทรนนิ่ง การใช้เครื่องปริ้น ในการทำบัตรสมาชิกหอการค้าอุบล


2019-05-30 20:20

จำนวนครั้งที่อ่าน : 173

วันที่ 30 พฤษภาคม 2562 เวลา 14.30 น. ณ สำนักงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ได้ทำการส่งมอบเครื่องปริ้นชุดบัตร โดยตัวแทนจากบริษัทได้เทรนนิ่ง การใช้เครื่องปริ้น ในการทำบัตรสมาชิกหอการค้าอุบล

ท่านประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นิมิต สิทธิไตรย์ พร้อมด้วย นางรัตนากร ฑีฆธนานนท์ กรรมการเลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นางสาวพรสิริวิมล เคนเดิม ธุรการสำนักงาน นางสาวชูติพร มะลิวัลย์ ธุรการการเงินและสมาชิก นางสาวนุสบา ไชยคุณ ผู้ช่วยบรรณาธิการ และนางสาวปานแก้ว สายเนตร นักศึกษาฝึกวิชาชีพ ได้ทำการส่งมอบเครื่องปริ้นชุดบัตร โดยตัวแทนจากบริษัทได้เทรนนิ่ง การใช้เครื่องปริ้น ในการทำบัตรสมาชิกหอการค้าอุบล ทำให้กับเจ้าหน้าที่สนง.ให้เข้าใจและระบบขั้นตอนทำงานของเครื่อง และได้ทดลอง ลงมือทำจริง ถือเป็นความก้าวหน้าของการทำงานในการบริหารระบบสมาชิกของหอการค้าอุบลฯ

และจะดำเนินการ จัดทำบัตรให้กับคณะกรรมการหอการค้าอุบลฯ ทุกท่าน และมอบให้กับคณะกรรมการในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ที่จะถึงนี้

แบบตังอย่าง (ทดลองปริ้น)


8columns ให้บริการเว็บไซต์ สมัยใหม่ แบบ Responsive แสดงผลได้ บนอุปกรณ์ต่างๆ พร้อมระบบแก้ไขข้อมูล ที่ใช้งานง่าย แก้ไขข้อมูล ได้โดยตรง ผ่านหน้าเว็บ เห็นผลการเปลี่ยนแปลง ได้ทันที สามารถดูแลเว็บไซต์ได้เอง โดยไม่ต้องพึ่งโปรแกรมเมอร์ รองรับการ ปรับแต่ง SEO ช่วยให้เว็บไซต์ ค้นเจอใน Google!