คณะผู้จัดงานฯ ร่วมประชุมเตรียมการจัดงานและมอบหมายหน้าที่การจัดกิจกรรมเดิน-วิ่งการกุศล "TOSHIBA RUN 2019 นำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต"


2019-05-30 20:18

จำนวนครั้งที่อ่าน : 92

วันที่ 30 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.00น.-12.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 5 ตึกบำบัดและส่งเสริมสุขภาพ (ตึก 5 ชั้น) โรงพยาบาลมะเร็ง หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และคณะผู้จัดงานกิจกร "TOSHIBA RUN 2019 ร่วมประชุมเตรียมการจัดงานและมอบหมายหน้าที่การจัดกิจกรรมเดิน-วิ่งการกุศล "TOSHIBA RUN 2019 นำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต"

ซึ่งจะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน 2562 นี้ โดยมี โดยมี คุณวรรณา ดุลยาสิทธิพร ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายบริหารและ ทรัพยากรบุคคล บริษัท ไทยโตชิบา อุตสาหกรรม จำกัด, นายแพทย์พงศธร ศุภอรรถกร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี, นายนิมิต สิทธิไตรย์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วย นายธานิน ภัทรธนเศรษฐ์ ประธานกลุ่มนักธุรกิจรุ่นใหม่ YEC หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี รุ่นที่ 1,นางบัวหลวง อาษาพล รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี, นายมงคล จุลทัศน์ รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานอุบลราชธานี เทศบาลนครอุบลราชธานี เทศบาลเมืองวารินชำราบ สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ตำรวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานี ตำรวจภูรเมืองอุบลราชธานี

ตำรวจภูธรวารินชำราบ ร่วมประชุม เพื่อให้การดำเนินงานในการจัดงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

==ขอเชิญชวนชวนทุกท่าน ร่วมกิจกรรม

“TOSHIBA RUN วิ่งสุดแซ่บ แดนอีสาน”==

การแข่งขันวิ่งประเภท City Run ในวันอาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน 2562

ด้วยเส้นทางสุดแซ่บ วิ่งผ่านสองเมือง สองสะพาน และเก้าวัด

เพื่อระดมทุนจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลประจำจังหวัด พร้อมส่งเสริมการออกกำลังกาย เพื่อสุขภาพที่ดี ของคนไทย

ราคานี้ เริ่มตั้งแต่วันที่ 23 เมษายน 62 เวลา 12:00 น.เป็นต้นไป จนเต็มตามจำนวน

600 บาท สำหรับระยะ 10 กม.

500 บาท สำหรับระยะ 5 กม.

วิธีการสมัครและขั้นตอนในการสมัคร:

1.สมัครผ่านทางเว็บไซต์ toshibarun.com/ubon โดยชำระเงินออนไลน์ผ่าน

บัตรเดบิต เครดิต หรือบัตร ATM ที่มีสัญลักษณ์ VISA/MASTERCARD เท่านั้น

2.สมัครด้วยตัวเอง Home Hub อุบลราชธานี (ตัวแทนจำหน่าย Toshiba) จังหวัดอุบลราชธานี (วันจันทร์ - วันอาทิตย์ 10.00-17.00 น.)

TOSHIBA RUN 2019

Website: toshibarun.com

Facebook: fb.com/toshibarun

Inbox: me.me/toshibarun

https://www.facebook.com/events/1531352216998903/?ti=icl

Lorem ipsum dolor

Lorem ipsum dolor วาระงานหอการค้าอุบล

วันพฤหัสบดีที่ 1 สิงหาคม 2564

วันพฤหัสบดีที่ 2 สิงหาคม 2564

วันพฤหัสบดีที่ 3 สิงหาคม 2564

วันพฤหัสบดีที่ 4 สิงหาคม 2564

วันพฤหัสบดีที่ 5 สิงหาคม 2564

วันพฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม 2564

วันพฤหัสบดีที่ 7 สิงหาคม 2564

วันพฤหัสบดีที่ 8 สิงหาคม 2564

วันพฤหัสบดีที่ 9 สิงหาคม 2564

วันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม 2564

วันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2564

เวลา 08.30-16.00 น. ณ ห้องประชุมนายเลิศ โรงแรมแอล เจ ดิเอมเมอรัล อ.เมือง จ.จำนาจเจริญ

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 1 และครั้งที่2 โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำพื้นที่ลุ่มแม่น้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือเรียน คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่ภาค

หน่วยงานต้นเรื่อง ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีทรัพยากรน้ำ

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้............iรอมอบหมาย............... เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 360/2564 ลงรับวันที่ 22 กรกฏาคม 2564 เวลา 14.25 น.

https://drive.google.com/file/d/1qt8Lwd5ujf37NlKpm47wwoKxuxE0Fxn8/view?usp=sharing