ประชุมคณะกรรมการกีฬาจังหวัดอุบลราชธานีครั้งที่ 3 / 2562


2019-05-30 18:33

จำนวนครั้งที่อ่าน : 105

วันที่ 30 พฤษภาคม 2562 เวลา 10:00 น. ณ ห้องประชุม POC ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี นางรัตนากร ทีฆธนานนท์ กรรมการเลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมประชุมคณะกรรมการกีฬาจังหวัดอุบลราชธานีครั้งที่ 3 / 2562 โดยมี นายศุภศิษย์ กอเจริญยศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในที่ประชุม

เป็นการรับทราบ ผลการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 35 บุรีรัมย์เกมส์ แข่งขันในระหว่างวันที่ 10-20 พฤษภาคม 2562 การแข่งขันเสร็จสิ้นเรียบร้อยจังหวัดอุบลราชธานี สามารถทำผลงานการแข่งขันได้ 12 เหรียญทอง 13 เรียนเงิน 7 เหรียญทองแดง อยู่ในดำดับที่ 13 ของประเทศไทย อยู่ในลำดับที่ 4 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นักกีฬา ผู้ฝึกสอน เจ้าหน้าที่เดินทางกลับถึงจังหวัดอุบลราชธานีโดยความสวัสดิภาพทุกคน

  • การจัดกิจกรรมรวมพลคนรักกีฬามินิมาราธอน 2562 เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกในส่วนภูมิภาค วันที่ 9 มิถุนายน 2562 ผอ.กกท.อุบลราชธานี จากการการกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 2/ 2562 ฝ่ายเลขานุการนำเสนอขอเชิญคณะกรรมการกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมเป็นเจ้าภาพ เพื่อดำเนินการจัดกิจกรรมดังกล่าว

ได้ดำเนินการรับสมัครลงทะเบียนประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม ณ วันที่ 22 พฤษภาคม 2562 โดยมีผู้สมัครจำนวน 1,400 คนเศษ ประชาสัมพันธ์กิจกรรมทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดอุบลราชธานี กำหนดบันทึกเทปออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย nbt วันที่ 4 มิถุนายน 2562 กิจกรรมรวมพลคนรักกีฬามินิมาราธอน 2562 เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกในส่วนภูมิภาค วันที่ 9 มิถุนายน 2562 นั้น เริ่มจุดสตาร์ทที่มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี และจุดสิ้นสุดที่ทุ่งศรีเมือง สำนักงานฯ ได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อรับทราบภารกิจ และเตรียมมอบหมายงานแล้ว

และทั้งนี้ สำนักงานฯ จะดำเนินการประสานงานมายังหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อขออนุเคราะห์ขอรับการสนับสนุนบริการอาหารน้ำเครื่องดื่มให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรม บริเวณทุ่งศรีเมือง


8columns ให้บริการเว็บไซต์ สมัยใหม่ แบบ Responsive แสดงผลได้ บนอุปกรณ์ต่างๆ พร้อมระบบแก้ไขข้อมูล ที่ใช้งานง่าย แก้ไขข้อมูล ได้โดยตรง ผ่านหน้าเว็บ เห็นผลการเปลี่ยนแปลง ได้ทันที สามารถดูแลเว็บไซต์ได้เอง โดยไม่ต้องพึ่งโปรแกรมเมอร์ รองรับการ ปรับแต่ง SEO ช่วยให้เว็บไซต์ ค้นเจอใน Google!