ประชุมคณะกรรมการกีฬาจังหวัดอุบลราชธานีครั้งที่ 3 / 2562


2019-05-30 18:33

จำนวนครั้งที่อ่าน : 86

วันที่ 30 พฤษภาคม 2562 เวลา 10:00 น. ณ ห้องประชุม POC ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี นางรัตนากร ทีฆธนานนท์ กรรมการเลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมประชุมคณะกรรมการกีฬาจังหวัดอุบลราชธานีครั้งที่ 3 / 2562 โดยมี นายศุภศิษย์ กอเจริญยศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในที่ประชุม

เป็นการรับทราบ ผลการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 35 บุรีรัมย์เกมส์ แข่งขันในระหว่างวันที่ 10-20 พฤษภาคม 2562 การแข่งขันเสร็จสิ้นเรียบร้อยจังหวัดอุบลราชธานี สามารถทำผลงานการแข่งขันได้ 12 เหรียญทอง 13 เรียนเงิน 7 เหรียญทองแดง อยู่ในดำดับที่ 13 ของประเทศไทย อยู่ในลำดับที่ 4 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นักกีฬา ผู้ฝึกสอน เจ้าหน้าที่เดินทางกลับถึงจังหวัดอุบลราชธานีโดยความสวัสดิภาพทุกคน

  • การจัดกิจกรรมรวมพลคนรักกีฬามินิมาราธอน 2562 เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกในส่วนภูมิภาค วันที่ 9 มิถุนายน 2562 ผอ.กกท.อุบลราชธานี จากการการกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 2/ 2562 ฝ่ายเลขานุการนำเสนอขอเชิญคณะกรรมการกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมเป็นเจ้าภาพ เพื่อดำเนินการจัดกิจกรรมดังกล่าว

ได้ดำเนินการรับสมัครลงทะเบียนประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม ณ วันที่ 22 พฤษภาคม 2562 โดยมีผู้สมัครจำนวน 1,400 คนเศษ ประชาสัมพันธ์กิจกรรมทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดอุบลราชธานี กำหนดบันทึกเทปออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย nbt วันที่ 4 มิถุนายน 2562 กิจกรรมรวมพลคนรักกีฬามินิมาราธอน 2562 เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกในส่วนภูมิภาค วันที่ 9 มิถุนายน 2562 นั้น เริ่มจุดสตาร์ทที่มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี และจุดสิ้นสุดที่ทุ่งศรีเมือง สำนักงานฯ ได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อรับทราบภารกิจ และเตรียมมอบหมายงานแล้ว

และทั้งนี้ สำนักงานฯ จะดำเนินการประสานงานมายังหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อขออนุเคราะห์ขอรับการสนับสนุนบริการอาหารน้ำเครื่องดื่มให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรม บริเวณทุ่งศรีเมือง


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603