ประชุมคณะกรรมการกองทุนเครือข่ายแห่งบุญหม่อมเจียงคำอนุสรณ์ ครั้งที่ 3 / 2562


2019-05-30 13:46

จำนวนครั้งที่อ่าน : 192

วันที่ 30 พฤษภาคม 2562 เวลา 09:30-12:00 น. ณ ห้องประชุมหอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติฯอุบลราชธานี ตำบลแจระแม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี นางพริ้งพิศ วังทอง รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมประชุมคณะกรรมการกองทุนเครือข่ายแห่งบุญหม่อมเจียงคำอนุสรณ์ ครั้งที่ 3 / 2562

โดยทราบเรื่องโครงการสืบเนื่อง

1.โครงการจัดทำ websit และ e-books ชื่อเว็บไซต์กองทุนฯ www.ubonlady.com

2.โครงการจัดทำห้องนิทรรศการเฉพาะหม่อมเจียงคำ ชุมพล ณ อยุธยา

3.โครงการอนุสรณ์สถานบันนาชนอุบลราชธานี

  • ถนนหม่อมเจียงคำ
  • การจัดทำสวน/อุทยานหม่องเจียงคำ ชุมพล ณ อยุธยา
  • วังสงัดจำลอง
  • แผนผังจำลอง/ป้ายผังเมืองจำลองพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีเพื่อแสดงถึงที่ดิน บริจาคทุกแปลงของหม่อมเจียงคำ ชุมพล ณ อยุธยา และคณะญาติ

4.โครงการจัดงานเชิดชูเกียรติและรำลึกหม่อมเจียงคำ ชุมพล ณ อยุธยา วันที่ 20 ตุลาคมของทุกปี

5.โครงการจะสร้างป้าเชิดชูเกียรติหม่อมเจียงคำ ชุมพล ณ อยุธยา บริเวณทุ่งศรีเมือง

6.โครงการจัดสร้างอนุสรณ์สถานหม่อมเจียงคำ ชุมพล ณ อยุธยา บริเวณวัดสุทัศนาราม

7.โครงการส่งเสริมบทบาทสตรีอุบลราชธานีเมืองนักปราชญ์

8.รายงานสถานการณ์ทางการเงินของกองทุนฯ

  • สินค้าที่ระลึกกองทุนเครือข่ายแห่งบุญหม่อมเจียงคำอนุสรณ์ ได้แก่ เสื้อ สติ๊กเกอร์ อื่นๆ
  • แผนดำเนินงานกองทุนเครือข่ายแห่งบุญหม่อมเจียงคำอนุสรณ์ ปี พ.ศ. 2562

และกำหนดการประชุมสามัญคณะกรรมการกองทุนเครือข่ายแห่งบุญมองเจียงคำอนุสรณ์ ประจำปีพ.ศ. 2562

ในวันพฤหัสที่ 25 กรกฎาคม เวลา 09:30-12:00 น. ณ ห้องประชุมหอจดหมายเหตุแห่งชาติ วันพุธที่ 25 กันยายน เวลา09:30-12:00 น. ณ ห้องประชุมหอจดหมายเหตุแห่งชาติ และในวันจันทร์ที่ 25 พฤศจิกายน เวลา 09:30-12:00 น. ณ ห้องประชุมหอจดหมายเหตุแห่งชาติ

ทราบแผนดำเนินงานกองทุนเครือข่ายแห่งบุญหม่อมเจียงคำอนุสรณ์ ปี พ.ศ. 2562

กิจกรรมดำเนินการ กิจกรรมหาทุนสมทบกองทุนฯ กิจกรรมประชุมคณะกรรมการสามัญ และวิสามัญ ทุกวันที่ 25 ของเดือน ประชุม 2 เดือนต่อเรื่อง รายงานสถานการณ์ทางการเงินของกองทุนฯ บัญชีกองทุนจัดสร้างอนุสรณ์สถานหม่อมเจียงคำ ชุมพล ณ อยุธยา ปี พ.ศ. 2562 และบัญชีกองทุนเครือข่ายแห่งบุญหม่อมเจียงคำอนุสรณ์ ปี พ.ศ. 2562


8columns ให้บริการเว็บไซต์ สมัยใหม่ แบบ Responsive แสดงผลได้ บนอุปกรณ์ต่างๆ พร้อมระบบแก้ไขข้อมูล ที่ใช้งานง่าย แก้ไขข้อมูล ได้โดยตรง ผ่านหน้าเว็บ เห็นผลการเปลี่ยนแปลง ได้ทันที สามารถดูแลเว็บไซต์ได้เอง โดยไม่ต้องพึ่งโปรแกรมเมอร์ รองรับการ ปรับแต่ง SEO ช่วยให้เว็บไซต์ ค้นเจอใน Google!