หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับมูลนิธิการกุศลในจังหวัดอุบลราชธานี ประชุม หารือ จัดโครงการ " ถือศีลกินเจ สวดมนต์ ถวายในหลวง" ปีที่5


2019-05-26 19:49

จำนวนครั้งที่อ่าน : 120

วันที่ 26 พฤษภาคม 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม Workshop ชั้น 1 เซ็นทรัลพลาซ่าอุบลราชธานี หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นำโดยนายนิมิต สิทธิไตรย์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นางชูศรี กตัญญุตานันท์ รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี(ประธานโครงการฯ) ร่วมกับมูลนิธิการกุศลในจังหวัดอุบลราชธานี และคณะทำงานจัดงานเทศกาลกินเจ ร่วมประชุมหารือ และแนะนำตัว ทำความรู้จักประธานหอการค้าจังหวัดอุบลฯ คนใหม่ กับประธานมูลนิธิการกุศลในจังหวัดอุบลราชธานี และคณะเป็นการหารือจัดโครงการ " ถือศีลกินเจ สวดมนต์ ถวายในหลวง" ปีที่5

โดยโครงการฯ ในปีนี้ ทางจังหวัดอุบลราชธานี โดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ให้การสนับสนุนให้กิจกรรม เป็นงานประเพณีของจังหวัด ซึ่งจะจัดกิจกรรมขึ้น ในเดือนกันยายน 2562 ที่จะถึงนี้

  • โดย กำหนดวันแถลงข่าว ในวันที่ 7 กันยายน 2562 ช่วงบ่าย ณ หลิงอิ่นซื่อ
  • กำหนดวันพิธีเปิดเทศกาลกินเจ ในวันศุกร์ที่ 27 กันยายน 2562 ณ มณฑลทุ่งศรีเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

_กำหนดประชุมอีกครั้งในวันที่ วันอังคารที่ 25 มิถุนายน 2562 เวลา 16:00 น. ณ ห้อง workshop ชั้น 1 โรบินสัน

  • เป้าประสงค์คือ
  1. เพิ่มการประชาสัมพันธ์จุดเด่นมูลนิธิแล้วก็เชิญชวนประชาชน ในจังหวัดและจังหวัดใกล้เคียงมาร่วมกิจกรรมให้มากกว่าทุกๆปี
  2. วิธีการปรับเปลี่ยนให้ผสมผสานกันเพื่อให้ประชาชนชาวไทยอินกับเทศกาล หรือยึดกำหนดการในปีที่แล้ว เป็นหลัก และหากมีอันใดติดขัดให้แก้ไข ให้ลงตัว
  • การจัดงานในครั้งนี้ รูปแบบงาน ลดการแสดงโชว์เต้นระบำ แต่ให้มีโชว์เชิดสิงโตเชิดมังกร ชูสิงโตชูมังกรของมูลนิธิจี้กง เป็นสิงโตมังกรอุบลราชธานี แห่งเดียวในแถบสีจังหวัด กลุ่มอีสาน

หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603