หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับมูลนิธิการกุศลในจังหวัดอุบลราชธานี ประชุม หารือ จัดโครงการ " ถือศีลกินเจ สวดมนต์ ถวายในหลวง" ปีที่5


2019-05-26 19:49

จำนวนครั้งที่อ่าน : 124

วันที่ 26 พฤษภาคม 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม Workshop ชั้น 1 เซ็นทรัลพลาซ่าอุบลราชธานี หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นำโดยนายนิมิต สิทธิไตรย์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นางชูศรี กตัญญุตานันท์ รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี(ประธานโครงการฯ) ร่วมกับมูลนิธิการกุศลในจังหวัดอุบลราชธานี และคณะทำงานจัดงานเทศกาลกินเจ ร่วมประชุมหารือ และแนะนำตัว ทำความรู้จักประธานหอการค้าจังหวัดอุบลฯ คนใหม่ กับประธานมูลนิธิการกุศลในจังหวัดอุบลราชธานี และคณะเป็นการหารือจัดโครงการ " ถือศีลกินเจ สวดมนต์ ถวายในหลวง" ปีที่5

โดยโครงการฯ ในปีนี้ ทางจังหวัดอุบลราชธานี โดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ให้การสนับสนุนให้กิจกรรม เป็นงานประเพณีของจังหวัด ซึ่งจะจัดกิจกรรมขึ้น ในเดือนกันยายน 2562 ที่จะถึงนี้

  • โดย กำหนดวันแถลงข่าว ในวันที่ 7 กันยายน 2562 ช่วงบ่าย ณ หลิงอิ่นซื่อ
  • กำหนดวันพิธีเปิดเทศกาลกินเจ ในวันศุกร์ที่ 27 กันยายน 2562 ณ มณฑลทุ่งศรีเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

_กำหนดประชุมอีกครั้งในวันที่ วันอังคารที่ 25 มิถุนายน 2562 เวลา 16:00 น. ณ ห้อง workshop ชั้น 1 โรบินสัน

  • เป้าประสงค์คือ
  1. เพิ่มการประชาสัมพันธ์จุดเด่นมูลนิธิแล้วก็เชิญชวนประชาชน ในจังหวัดและจังหวัดใกล้เคียงมาร่วมกิจกรรมให้มากกว่าทุกๆปี
  2. วิธีการปรับเปลี่ยนให้ผสมผสานกันเพื่อให้ประชาชนชาวไทยอินกับเทศกาล หรือยึดกำหนดการในปีที่แล้ว เป็นหลัก และหากมีอันใดติดขัดให้แก้ไข ให้ลงตัว
  • การจัดงานในครั้งนี้ รูปแบบงาน ลดการแสดงโชว์เต้นระบำ แต่ให้มีโชว์เชิดสิงโตเชิดมังกร ชูสิงโตชูมังกรของมูลนิธิจี้กง เป็นสิงโตมังกรอุบลราชธานี แห่งเดียวในแถบสีจังหวัด กลุ่มอีสาน

8columns ให้บริการเว็บไซต์ สมัยใหม่ แบบ Responsive แสดงผลได้ บนอุปกรณ์ต่างๆ พร้อมระบบแก้ไขข้อมูล ที่ใช้งานง่าย แก้ไขข้อมูล ได้โดยตรง ผ่านหน้าเว็บ เห็นผลการเปลี่ยนแปลง ได้ทันที สามารถดูแลเว็บไซต์ได้เอง โดยไม่ต้องพึ่งโปรแกรมเมอร์ รองรับการ ปรับแต่ง SEO ช่วยให้เว็บไซต์ ค้นเจอใน Google!