หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับมูลนิธิการกุศลในจังหวัดอุบลราชธานี ประชุม หารือ จัดโครงการ " ถือศีลกินเจ สวดมนต์ ถวายในหลวง" ปีที่5


2019-05-26 19:49

จำนวนครั้งที่อ่าน : 122

วันที่ 26 พฤษภาคม 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม Workshop ชั้น 1 เซ็นทรัลพลาซ่าอุบลราชธานี หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นำโดยนายนิมิต สิทธิไตรย์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นางชูศรี กตัญญุตานันท์ รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี(ประธานโครงการฯ) ร่วมกับมูลนิธิการกุศลในจังหวัดอุบลราชธานี และคณะทำงานจัดงานเทศกาลกินเจ ร่วมประชุมหารือ และแนะนำตัว ทำความรู้จักประธานหอการค้าจังหวัดอุบลฯ คนใหม่ กับประธานมูลนิธิการกุศลในจังหวัดอุบลราชธานี และคณะเป็นการหารือจัดโครงการ " ถือศีลกินเจ สวดมนต์ ถวายในหลวง" ปีที่5

โดยโครงการฯ ในปีนี้ ทางจังหวัดอุบลราชธานี โดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ให้การสนับสนุนให้กิจกรรม เป็นงานประเพณีของจังหวัด ซึ่งจะจัดกิจกรรมขึ้น ในเดือนกันยายน 2562 ที่จะถึงนี้

  • โดย กำหนดวันแถลงข่าว ในวันที่ 7 กันยายน 2562 ช่วงบ่าย ณ หลิงอิ่นซื่อ
  • กำหนดวันพิธีเปิดเทศกาลกินเจ ในวันศุกร์ที่ 27 กันยายน 2562 ณ มณฑลทุ่งศรีเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

_กำหนดประชุมอีกครั้งในวันที่ วันอังคารที่ 25 มิถุนายน 2562 เวลา 16:00 น. ณ ห้อง workshop ชั้น 1 โรบินสัน

  • เป้าประสงค์คือ
  1. เพิ่มการประชาสัมพันธ์จุดเด่นมูลนิธิแล้วก็เชิญชวนประชาชน ในจังหวัดและจังหวัดใกล้เคียงมาร่วมกิจกรรมให้มากกว่าทุกๆปี
  2. วิธีการปรับเปลี่ยนให้ผสมผสานกันเพื่อให้ประชาชนชาวไทยอินกับเทศกาล หรือยึดกำหนดการในปีที่แล้ว เป็นหลัก และหากมีอันใดติดขัดให้แก้ไข ให้ลงตัว
  • การจัดงานในครั้งนี้ รูปแบบงาน ลดการแสดงโชว์เต้นระบำ แต่ให้มีโชว์เชิดสิงโตเชิดมังกร ชูสิงโตชูมังกรของมูลนิธิจี้กง เป็นสิงโตมังกรอุบลราชธานี แห่งเดียวในแถบสีจังหวัด กลุ่มอีสาน

Lorem ipsum dolor

Lorem ipsum dolor วาระงานหอการค้าอุบล

วันอาทิตย์ที่ 1 สิงหาคม 2564

วันจันทร์ที่ 2 สิงหาคม 2564

วันอังคารที่ 3 สิงหาคม 2564

วันพุธที่ 4 สิงหาคม 2564

เวลา 08.30-12.00 น. ณ ออนไลน์ (รอรับลิ้ง) เรื่อง ขอเชิญประชุมผังน้ำ ครั้งที่ 3 โครงการจัดทำผังน้ำ ลุ่มน้ำมูล (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)

หน่วยงานต้นเรื่อง ศูนน์อำนวยการน้ำแห่งชาติ

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้.............................. เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 368/2564 ลงรับวันที่ 27 กรกฏาคม 2564 เวลา 09.26 น.

https://drive.google.com/file/d/19AAL2GZlUqMDqVFsYjNxY9WCUTvSPfGI/view?usp=sharing

วันพฤหัสบดีที่ 5 สิงหาคม 2564

วันศุกร์ที่ 6 สิงหาคม 2564

วันเสาร์ที่ 7 สิงหาคม 2564

วันอาทิตย์ที่ 8 สิงหาคม 2564

วันจันทร์ที่ 9 สิงหาคม 2564

วันอังคารที่ 10 สิงหาคม 2564

วันพุธที่ 11 สิงหาคม 2564

เวลา 08.30-16.00 น. ณ ห้องประชุมนายเลิศ โรงแรมแอล เจ ดิเอมเมอรัล อ.เมือง จ.จำนาจเจริญ

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 1 และครั้งที่2 โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำพื้นที่ลุ่มแม่น้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือเรียน คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่ภาค

หน่วยงานต้นเรื่อง ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีทรัพยากรน้ำ

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้............iรอมอบหมาย............... เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 360/2564 ลงรับวันที่ 22 กรกฏาคม 2564 เวลา 14.25 น.

https://drive.google.com/file/d/1qt8Lwd5ujf37NlKpm47wwoKxuxE0Fxn8/view?usp=sharing