หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับมูลนิธิการกุศลในจังหวัดอุบลราชธานี ประชุม หารือ จัดโครงการ " ถือศีลกินเจ สวดมนต์ ถวายในหลวง" ปีที่5


2019-05-26 19:49

จำนวนครั้งที่อ่าน : 123

วันที่ 26 พฤษภาคม 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม Workshop ชั้น 1 เซ็นทรัลพลาซ่าอุบลราชธานี หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นำโดยนายนิมิต สิทธิไตรย์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นางชูศรี กตัญญุตานันท์ รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี(ประธานโครงการฯ) ร่วมกับมูลนิธิการกุศลในจังหวัดอุบลราชธานี และคณะทำงานจัดงานเทศกาลกินเจ ร่วมประชุมหารือ และแนะนำตัว ทำความรู้จักประธานหอการค้าจังหวัดอุบลฯ คนใหม่ กับประธานมูลนิธิการกุศลในจังหวัดอุบลราชธานี และคณะเป็นการหารือจัดโครงการ " ถือศีลกินเจ สวดมนต์ ถวายในหลวง" ปีที่5

โดยโครงการฯ ในปีนี้ ทางจังหวัดอุบลราชธานี โดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ให้การสนับสนุนให้กิจกรรม เป็นงานประเพณีของจังหวัด ซึ่งจะจัดกิจกรรมขึ้น ในเดือนกันยายน 2562 ที่จะถึงนี้

  • โดย กำหนดวันแถลงข่าว ในวันที่ 7 กันยายน 2562 ช่วงบ่าย ณ หลิงอิ่นซื่อ
  • กำหนดวันพิธีเปิดเทศกาลกินเจ ในวันศุกร์ที่ 27 กันยายน 2562 ณ มณฑลทุ่งศรีเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

_กำหนดประชุมอีกครั้งในวันที่ วันอังคารที่ 25 มิถุนายน 2562 เวลา 16:00 น. ณ ห้อง workshop ชั้น 1 โรบินสัน

  • เป้าประสงค์คือ
  1. เพิ่มการประชาสัมพันธ์จุดเด่นมูลนิธิแล้วก็เชิญชวนประชาชน ในจังหวัดและจังหวัดใกล้เคียงมาร่วมกิจกรรมให้มากกว่าทุกๆปี
  2. วิธีการปรับเปลี่ยนให้ผสมผสานกันเพื่อให้ประชาชนชาวไทยอินกับเทศกาล หรือยึดกำหนดการในปีที่แล้ว เป็นหลัก และหากมีอันใดติดขัดให้แก้ไข ให้ลงตัว
  • การจัดงานในครั้งนี้ รูปแบบงาน ลดการแสดงโชว์เต้นระบำ แต่ให้มีโชว์เชิดสิงโตเชิดมังกร ชูสิงโตชูมังกรของมูลนิธิจี้กง เป็นสิงโตมังกรอุบลราชธานี แห่งเดียวในแถบสีจังหวัด กลุ่มอีสาน

วันศุกร์ที่ 1 สิงหาคม 2565

เรื่อง มอบหมายภารกิจการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 จังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง สนง.จังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

การปฏิบัติ วันที่ 1-15 สิงหาคม 2565 เวลา ........น. ณ บริเวณสวนสาธารณะทุ่งศรีเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลฯ

เลขลงรับที่ 378/2565 ลงรับวันที่ 7 มิถุนายน 2565 เวลา 11.00 น.

มอบหมายให้..รอมอบหมาย.. เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1j_VNzqtDPoL2nuHDGl5My1jGYn23snrV/view?usp=sharing

วันเสาร์ที่ 2 สิงหาคม 2565

วันอาทิตย์ที่ 3 สิงหาคม 2565

วันจันทร์ที่ 4 สิงหาคม 2565

วันอังคารที่ 5 สิงหาคม 2565

วันพุธที่ 6 สิงหาคม 2565

วันพฤหัสบดีที่ 7 สิงหาคม 2565

วันศุกร์ที่ 8 สิงหาคม 2565

วันเสาร์ที่ 9 สิงหาคม 2565

วันอาทิตย์ที่ 10 สิงหาคม 2565

วันจันทร์ที่ 11 สิงหาคม 2565

วันอังคารที่ 12 สิงหาคม 2565

วันพุธที่ 13 สิงหาคม 2565

วันพฤหัสบดีที่ 14 สิงหาคม 2565

วันศุกร์ที่ 15 สิงหาคม 2565

วันอาทิตย์ที่ 24 สิงหาคม 2565

เวลา 09.30 น. ณ ..........

เรื่อง ขอเชิญชวนเสนอชื่อและผลงานเข้ารับการพิจารณารางวัลคุณธรรมอวอร์ด ปี 2564 ประเภทสื่อ ประเภทบุุคคลและประเภทชุมชนและองค์กร

หน่วยงานต้นเรื่อง กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

การปฏิบัติ วันที่ 24-25 สิงหาคม 2565

หมายเหตุ เสนอผลงานได้ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2565

การแต่งกาย :

มอบหมายให้..รอมอบหมาย.. เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 375/2565 ลงรับวันที่ 7 มิถุนายน 2565 เวลา 11.00 น.

https://drive.google.com/file/d/1V7PNra_ubjRhEvF7uLGmDwf_BxN9wB2F/view?usp=sharing