ประชุมคณะทำงานจัดทำแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาและแก้ไขปัญหาภาคการเกษตรด้านอุตสาหกรรม จังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 2/2562


2019-05-24 12:10

จำนวนครั้งที่อ่าน : 48

วันที่ 23 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 จังหวัดอุบลราชธานี นายประมอน เขียวขำ รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และนางพองาม ปรีดาสันติ์ ประธานกรรมการบริษัท ประชารัฐรักสามัคคีอุบลราชธานี (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด และรองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมประชุมคณะทำงานจัดทำแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาและแก้ไขปัญหาภาคการเกษตรด้านอุตสาหกรรม จังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 2/2562

เพื่อรับทราบโครงการบริหารจัดการวิสาหกิจเกษตรแปลงใหญ่ (Mega Farm Enterprise) ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบร่าง Road Map ขับเคลื่อนการพัฒนาข้าวหอมมะลิและการพิจารณาให้ความคิดเห็นชอบร่าง Road Map ขับเคลื่อนการพัฒนามันสำปะหลัง โดยมี นายอนันต์ ปรีชาวุฒิวงศ์ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในการประชุม


8columns ให้บริการเว็บไซต์ สมัยใหม่ แบบ Responsive แสดงผลได้ บนอุปกรณ์ต่างๆ พร้อมระบบแก้ไขข้อมูล ที่ใช้งานง่าย แก้ไขข้อมูล ได้โดยตรง ผ่านหน้าเว็บ เห็นผลการเปลี่ยนแปลง ได้ทันที สามารถดูแลเว็บไซต์ได้เอง โดยไม่ต้องพึ่งโปรแกรมเมอร์ รองรับการ ปรับแต่ง SEO ช่วยให้เว็บไซต์ ค้นเจอใน Google!