หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ให้บทสัมภาษณ์และและให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการค้าชายแดนณจุดผ่อนปรนช่องอานม้า


2019-05-22 22:19

จำนวนครั้งที่อ่าน : 53

วันที่ 22 พฤษภาคม 2562 เวลา 11.00 น. ณ สำนักงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเข้าสัมภาษณ์ นายนิมิต สิทธิไตรย์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และนายชวลิต องคนานิช ประธานกรรมการกิตติมศักดิ์หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ให้บทสัมภาษณ์และและให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการค้าชายแดนณจุดผ่อนปรนช่องอานม้า ในกิจกรรมด้านเศรษฐกิจ การค้าการลงทุนชายแดน บนพื้นที่การค้าชายแดนช่องอานม้า

เนื่องด้วยผศ.ดร.ปิ่นวดี ศรีสุพรรณ อาจารย์ประจำคณะศิลปศาสตร์ ได้ดำเนินโครงการวิจัยเรื่อง "บทบาทของการค้าชายแดนต่อการพัฒนาพื้นที่ชายแดน: กรณีศึกษาจุดผ่อนปรนช่องอานม้าจังหวัดอุบลราชธานี" นั้น


8columns ให้บริการเว็บไซต์ สมัยใหม่ แบบ Responsive แสดงผลได้ บนอุปกรณ์ต่างๆ พร้อมระบบแก้ไขข้อมูล ที่ใช้งานง่าย แก้ไขข้อมูล ได้โดยตรง ผ่านหน้าเว็บ เห็นผลการเปลี่ยนแปลง ได้ทันที สามารถดูแลเว็บไซต์ได้เอง โดยไม่ต้องพึ่งโปรแกรมเมอร์ รองรับการ ปรับแต่ง SEO ช่วยให้เว็บไซต์ ค้นเจอใน Google!