คณะจากเซ็นทรัลพลาซาอุบลราชธานี เข้าพบแนะนำตัวและความรู้จักกับประธานหอการค้าจ.อุบลฯ


2019-05-22 22:17

จำนวนครั้งที่อ่าน : 149

วันที่ 22 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.00 น. ณ สำนักงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี คณะจากเซ็นทรัลพลาซาอุบลราชธานี นำโดยคุณพิพัฒน์  ตันติศรีเจริญกุล ผู้จัดการทั่วไปศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาอุบลราชธานี พร้อมด้วยคณะ เข้าพบแนะนำตัวและความรู้จักกับประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นายนิมิต สิทธิไตรย์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และ นางรัตนากร ฑีฆธนานนท์ กรรมการเลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี

หารือด้านการค้าการลงทุน ผู้ประกอบการในจังหวัด โดย เล็งเห็นด้านการส่งเสริมเกษตร ชุมชน ให้ได้มารตฐาน และคุณภาพ สามสรถจำหน่ายในห้างสรรพสินค้า ให้มีประสิทธิภาพที่ดี มุ่งเน้นเกษตรกร ในแหล่งชุมชน หอการค้าจะช่วยขับเคลื่อน ด้วยทางเซ็นทรัลพลาซาจังหวัดอุบลฯ พร้อมรับมือสนุนอย่างเต็มที่ ร่วมทำงานในภาคเอกชน และครอบคลุมในทุกภาคส่วนอีกด้วย

ทั้งนี้ ทางเซ็นทรัลพลาซาอุบลราชธานี ได้มอบของที่ระลึกให้ อีกด้วย


8columns ให้บริการเว็บไซต์ สมัยใหม่ แบบ Responsive แสดงผลได้ บนอุปกรณ์ต่างๆ พร้อมระบบแก้ไขข้อมูล ที่ใช้งานง่าย แก้ไขข้อมูล ได้โดยตรง ผ่านหน้าเว็บ เห็นผลการเปลี่ยนแปลง ได้ทันที สามารถดูแลเว็บไซต์ได้เอง โดยไม่ต้องพึ่งโปรแกรมเมอร์ รองรับการ ปรับแต่ง SEO ช่วยให้เว็บไซต์ ค้นเจอใน Google!