คณะจากเซ็นทรัลพลาซาอุบลราชธานี เข้าพบแนะนำตัวและความรู้จักกับประธานหอการค้าจ.อุบลฯ


2019-05-22 22:17

จำนวนครั้งที่อ่าน : 43

วันที่ 22 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.00 น. ณ สำนักงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี คณะจากเซ็นทรัลพลาซาอุบลราชธานี นำโดยคุณพิพัฒน์  ตันติศรีเจริญกุล ผู้จัดการทั่วไปศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาอุบลราชธานี พร้อมด้วยคณะ เข้าพบแนะนำตัวและความรู้จักกับประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นายนิมิต สิทธิไตรย์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และ นางรัตนากร ฑีฆธนานนท์ กรรมการเลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี

หารือด้านการค้าการลงทุน ผู้ประกอบการในจังหวัด โดย เล็งเห็นด้านการส่งเสริมเกษตร ชุมชน ให้ได้มารตฐาน และคุณภาพ สามสรถจำหน่ายในห้างสรรพสินค้า ให้มีประสิทธิภาพที่ดี มุ่งเน้นเกษตรกร ในแหล่งชุมชน หอการค้าจะช่วยขับเคลื่อน ด้วยทางเซ็นทรัลพลาซาจังหวัดอุบลฯ พร้อมรับมือสนุนอย่างเต็มที่ ร่วมทำงานในภาคเอกชน และครอบคลุมในทุกภาคส่วนอีกด้วย

ทั้งนี้ ทางเซ็นทรัลพลาซาอุบลราชธานี ได้มอบของที่ระลึกให้ อีกด้วย


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603