คณะจากเซ็นทรัลพลาซาอุบลราชธานี เข้าพบแนะนำตัวและความรู้จักกับประธานหอการค้าจ.อุบลฯ


2019-05-22 22:17

จำนวนครั้งที่อ่าน : 87

วันที่ 22 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.00 น. ณ สำนักงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี คณะจากเซ็นทรัลพลาซาอุบลราชธานี นำโดยคุณพิพัฒน์  ตันติศรีเจริญกุล ผู้จัดการทั่วไปศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาอุบลราชธานี พร้อมด้วยคณะ เข้าพบแนะนำตัวและความรู้จักกับประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นายนิมิต สิทธิไตรย์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และ นางรัตนากร ฑีฆธนานนท์ กรรมการเลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี

หารือด้านการค้าการลงทุน ผู้ประกอบการในจังหวัด โดย เล็งเห็นด้านการส่งเสริมเกษตร ชุมชน ให้ได้มารตฐาน และคุณภาพ สามสรถจำหน่ายในห้างสรรพสินค้า ให้มีประสิทธิภาพที่ดี มุ่งเน้นเกษตรกร ในแหล่งชุมชน หอการค้าจะช่วยขับเคลื่อน ด้วยทางเซ็นทรัลพลาซาจังหวัดอุบลฯ พร้อมรับมือสนุนอย่างเต็มที่ ร่วมทำงานในภาคเอกชน และครอบคลุมในทุกภาคส่วนอีกด้วย

ทั้งนี้ ทางเซ็นทรัลพลาซาอุบลราชธานี ได้มอบของที่ระลึกให้ อีกด้วย


วันศุกร์ที่ 1 สิงหาคม 2565

เรื่อง มอบหมายภารกิจการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 จังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง สนง.จังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

การปฏิบัติ วันที่ 1-15 สิงหาคม 2565 เวลา ........น. ณ บริเวณสวนสาธารณะทุ่งศรีเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลฯ

เลขลงรับที่ 378/2565 ลงรับวันที่ 7 มิถุนายน 2565 เวลา 11.00 น.

มอบหมายให้..รอมอบหมาย.. เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1j_VNzqtDPoL2nuHDGl5My1jGYn23snrV/view?usp=sharing

วันเสาร์ที่ 2 สิงหาคม 2565

วันอาทิตย์ที่ 3 สิงหาคม 2565

วันจันทร์ที่ 4 สิงหาคม 2565

วันอังคารที่ 5 สิงหาคม 2565

วันพุธที่ 6 สิงหาคม 2565

วันพฤหัสบดีที่ 7 สิงหาคม 2565

วันศุกร์ที่ 8 สิงหาคม 2565

วันเสาร์ที่ 9 สิงหาคม 2565

วันอาทิตย์ที่ 10 สิงหาคม 2565

วันจันทร์ที่ 11 สิงหาคม 2565

วันอังคารที่ 12 สิงหาคม 2565

วันพุธที่ 13 สิงหาคม 2565

วันพฤหัสบดีที่ 14 สิงหาคม 2565

วันศุกร์ที่ 15 สิงหาคม 2565

วันอาทิตย์ที่ 24 สิงหาคม 2565

เวลา 09.30 น. ณ ..........

เรื่อง ขอเชิญชวนเสนอชื่อและผลงานเข้ารับการพิจารณารางวัลคุณธรรมอวอร์ด ปี 2564 ประเภทสื่อ ประเภทบุุคคลและประเภทชุมชนและองค์กร

หน่วยงานต้นเรื่อง กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

การปฏิบัติ วันที่ 24-25 สิงหาคม 2565

หมายเหตุ เสนอผลงานได้ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2565

การแต่งกาย :

มอบหมายให้..รอมอบหมาย.. เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 375/2565 ลงรับวันที่ 7 มิถุนายน 2565 เวลา 11.00 น.

https://drive.google.com/file/d/1V7PNra_ubjRhEvF7uLGmDwf_BxN9wB2F/view?usp=sharing