กิจกรรม "เวทีฮักแพง สานแรง รวมใจ" ประจำเดือนพฤษภาคม 2562 และร่วมพิธีรับธงเพื่อเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำเดือนมิถุนายน 2562


2019-05-22 11:03

จำนวนครั้งที่อ่าน : 130

วันที่ 22 พฤษภาคม 2562 เวลา 07.00-09.00 น. ณ สวนสัตว์อุบลราชธานี หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นำโดย นายนิมิต สิทธิไตรย์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกิจกรรม "เวทีฮักแพง สานแรง รวมใจ" ประจำเดือนพฤษภาคม 2562 โดยมี หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นเจ้าภาพ หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และร่วมพิธีรับธงเพื่อเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำเดือนมิถุนายน 2562 ครั้งถัดไปด้วย ซึ่งเจ้าภาพได้แก่ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม, หน่วยงานในสังกัดกระทรวงพาณิชย์, หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และสภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี โดยมี นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธี

และในโอกาสนี้ คณะหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และปธ.กลุ่ม YEC UBON รุ่น1 โดย นายธานิน ภัทรธนเศรษฐ์ ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนร่วมกิจกรรมวิ่ง เส้นทางสุดแซ่บ วิ่งผ่านสองเมือง สองสะพาน และเก้าวัด

“TOSHIBA RUN วิ่งสุดแซ่บ แดนอีสาน” วันอาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน 2562 ที่จะถึงนี้ เพื่อระดมทุนจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี

วิธีการสมัครและขั้นตอนในการสมัคร:

  1. สมัครผ่านทางเว็บไซต์ toshibarun.com/ubon โดยชำระเงินออนไลน์ผ่าน

บัตรเดบิต เครดิต หรือบัตร ATM ที่มีสัญลักษณ์ VISA/MASTERCARD เท่านั้น

2.สมัครด้วยตัวเอง Home Hub สาขาทัพไทย (ตัวแทนจำหน่าย Toshiba) จังหวัดอุบลราชธานี (วันจันทร์ - วันอาทิตย์ 10.00-17.00 น.)


Lorem ipsum dolor

Lorem ipsum dolor วาระงานหอการค้าอุบล

วันพฤหัสบดีที่ 1 สิงหาคม 2564

วันพฤหัสบดีที่ 2 สิงหาคม 2564

วันพฤหัสบดีที่ 3 สิงหาคม 2564

วันพฤหัสบดีที่ 4 สิงหาคม 2564

วันพฤหัสบดีที่ 5 สิงหาคม 2564

วันพฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม 2564

วันพฤหัสบดีที่ 7 สิงหาคม 2564

วันพฤหัสบดีที่ 8 สิงหาคม 2564

วันพฤหัสบดีที่ 9 สิงหาคม 2564

วันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม 2564

วันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2564

เวลา 08.30-16.00 น. ณ ห้องประชุมนายเลิศ โรงแรมแอล เจ ดิเอมเมอรัล อ.เมือง จ.จำนาจเจริญ

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 1 และครั้งที่2 โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำพื้นที่ลุ่มแม่น้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือเรียน คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่ภาค

หน่วยงานต้นเรื่อง ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีทรัพยากรน้ำ

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้............iรอมอบหมาย............... เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 360/2564 ลงรับวันที่ 22 กรกฏาคม 2564 เวลา 14.25 น.

https://drive.google.com/file/d/1qt8Lwd5ujf37NlKpm47wwoKxuxE0Fxn8/view?usp=sharing