หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมพิธีเปิดป้ายอาคาร และงานเลี้ยงฉลอง สำนักงานหอการค้าจังหวัดร้อยเอ็ด (แห่งใหม่)


2019-05-16 08:05

จำนวนครั้งที่อ่าน : 163

วันที่ 16 พฤษภาคม 2562 เวลา 16.30-20.00 น. ณ สำนักงานหอการค้าจังหวัดร้อยเอ็ด หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นำโดย นายนิมิต สิทธิไตรย์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วย นางรัตนากร ฑีฆธนานนท์ กรรมการเลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี, นางชูศรี กตัญญุตานันท์ รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี, นางพริ้งพิศ วังทอง รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และนางสาววิภาดา วจนะวิชากร รองกรรมการเลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมพิธีเปิดป้ายอาคาร และงานเลี้ยงฉลอง สำนักงานหอการค้าจังหวัดร้อยเอ็ด (แห่งใหม่)

ทั้งนี้หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมบริจาคเงินสมทบทุนซื้อเครื่องเครื่องมือแพทย์ เครื่องงฟอกไต ให้กับโรงพยาบาลจังหวัดอุบลราชธานี จำนวนเงิน 5,000 บาท โดย นายสมเกียรติ ชัยคณารักษ์กูล ประธานหอการค้าจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นผู้รับมอบ

โดยมี นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร่อยเอ็ด, นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยนางยุภาพร วิฑูรย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี และนายศุภศิษย์ วิฑูรย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี, นายกลินท์ สารสิน ประธานกรรมการหอการค้าไทย พร้อมด้วยคณะกรรมการหอการค้าไทย, ประธานหอการค้าทุกจังหวัด และแขกผู้มีเกียรติ ร่วมเป็นเกียรติแสดงความยินดี กับหอการค้าจังหวัดร้อยเอ็ด ในโอกาสพิธีเปิดป้ายอาคาร สำนักงานหอการค้าจังหวัดร้อยเอ็ด (แห่งใหม่)


Lorem ipsum dolor

Lorem ipsum dolor วาระงานหอการค้าอุบล

วันพฤหัสบดีที่ 1 สิงหาคม 2564

วันพฤหัสบดีที่ 2 สิงหาคม 2564

วันพฤหัสบดีที่ 3 สิงหาคม 2564

วันพฤหัสบดีที่ 4 สิงหาคม 2564

วันพฤหัสบดีที่ 5 สิงหาคม 2564

วันพฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม 2564

วันพฤหัสบดีที่ 7 สิงหาคม 2564

วันพฤหัสบดีที่ 8 สิงหาคม 2564

วันพฤหัสบดีที่ 9 สิงหาคม 2564

วันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม 2564

วันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2564

เวลา 08.30-16.00 น. ณ ห้องประชุมนายเลิศ โรงแรมแอล เจ ดิเอมเมอรัล อ.เมือง จ.จำนาจเจริญ

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 1 และครั้งที่2 โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำพื้นที่ลุ่มแม่น้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือเรียน คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่ภาค

หน่วยงานต้นเรื่อง ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีทรัพยากรน้ำ

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้............iรอมอบหมาย............... เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 360/2564 ลงรับวันที่ 22 กรกฏาคม 2564 เวลา 14.25 น.

https://drive.google.com/file/d/1qt8Lwd5ujf37NlKpm47wwoKxuxE0Fxn8/view?usp=sharing