หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมพิธีเปิดป้ายอาคาร และงานเลี้ยงฉลอง สำนักงานหอการค้าจังหวัดร้อยเอ็ด (แห่งใหม่)


2019-05-16 08:05

จำนวนครั้งที่อ่าน : 151

วันที่ 16 พฤษภาคม 2562 เวลา 16.30-20.00 น. ณ สำนักงานหอการค้าจังหวัดร้อยเอ็ด หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นำโดย นายนิมิต สิทธิไตรย์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วย นางรัตนากร ฑีฆธนานนท์ กรรมการเลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี, นางชูศรี กตัญญุตานันท์ รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี, นางพริ้งพิศ วังทอง รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และนางสาววิภาดา วจนะวิชากร รองกรรมการเลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมพิธีเปิดป้ายอาคาร และงานเลี้ยงฉลอง สำนักงานหอการค้าจังหวัดร้อยเอ็ด (แห่งใหม่)

ทั้งนี้หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมบริจาคเงินสมทบทุนซื้อเครื่องเครื่องมือแพทย์ เครื่องงฟอกไต ให้กับโรงพยาบาลจังหวัดอุบลราชธานี จำนวนเงิน 5,000 บาท โดย นายสมเกียรติ ชัยคณารักษ์กูล ประธานหอการค้าจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นผู้รับมอบ

โดยมี นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร่อยเอ็ด, นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยนางยุภาพร วิฑูรย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี และนายศุภศิษย์ วิฑูรย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี, นายกลินท์ สารสิน ประธานกรรมการหอการค้าไทย พร้อมด้วยคณะกรรมการหอการค้าไทย, ประธานหอการค้าทุกจังหวัด และแขกผู้มีเกียรติ ร่วมเป็นเกียรติแสดงความยินดี กับหอการค้าจังหวัดร้อยเอ็ด ในโอกาสพิธีเปิดป้ายอาคาร สำนักงานหอการค้าจังหวัดร้อยเอ็ด (แห่งใหม่)


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603