ประชุมเครือข่ายด้านการจัดสวัสดิการสังคม


2019-05-16 08:02

จำนวนครั้งที่อ่าน : 42

วันที่ 16 พฤษภาคม 2562 เวลา 13:30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุบลราชธานี ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี นางสริตา ปรีดาสันติ์ รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมประชุมเครือข่ายด้านการจัดสวัสดิการสังคม

ด้วยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุบลราชธานี กำหนดประชุมเครือข่ายด้านการจัดสวัสดิการสังคม ดำเนินงานขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรม ประสานการปฎิบัติงาน ในการบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม และรับฟังข้อความข้อเสนอความคิดเห็น ปัญหาและอุปสรรค ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี


8columns ให้บริการเว็บไซต์ สมัยใหม่ แบบ Responsive แสดงผลได้ บนอุปกรณ์ต่างๆ พร้อมระบบแก้ไขข้อมูล ที่ใช้งานง่าย แก้ไขข้อมูล ได้โดยตรง ผ่านหน้าเว็บ เห็นผลการเปลี่ยนแปลง ได้ทันที สามารถดูแลเว็บไซต์ได้เอง โดยไม่ต้องพึ่งโปรแกรมเมอร์ รองรับการ ปรับแต่ง SEO ช่วยให้เว็บไซต์ ค้นเจอใน Google!